středa
21. února 2018
Svátek slaví: Lenka

ČR: Patrně se shodneme na tom, že u nás v umělecké branži nenajdeme známější a populárnější uskupení složené převážně z lidí s handicapem, než je kapela The Tap Tap. Orchestr studentů a absolventů škol Jedličkova ústavu vede úspěšně už téměř dvacet let kapelník, dirigent, vychovatel a manažer Šimon Ornest, syn Daniely Kolářové a Jiřího Ornesta. Naše otázky směřovaly nejen ke kapele, která si už vydobyla své místo v českém showbyznysu a je nadšeně přijímána i v zahraničí, ale obecněji k problematice uměleckého i jiného vzdělávání lidí s postižením a k projektu Studeo.

21.02.2018
Zpráva týdne >>>

PRAHA-ČR: Útvar koncepcí a metodiky NIPOS pořádá cyklus odborných seminářů pro profesionální pracovníky v kultuře. Semináře, které již mají dlouholetou tradici, jsou zaměřeny na oblast autorského práva, účetnictví příspěvkových organizací, pracovně-právních vztahů a problematiku public relations a marketingu v kultuře. Jsou určeny pro pracovníky státní správy a samosprávy působící v oblasti kultury.

 

 

09.02.2018
Nepřehlédněte >>>

HRONOV: Jiráskův Hronov je festival amatérského divadla koncipovaný jako mezidruhová přehlídka s mezinárodní účastí. Proběhne v termínu 3. – 11. srpna 2018. Pokud máte zájem o to, aby se Vaše inscenace stala součástí volného programu Jiráskova Hronova, stačí se přihlásit k účasti prostřednictvím formuláře ZDE.

09.02.2018

Články


14.02.2018
Celá ČR, Hl. m. Praha
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Živé umění

PRAHA–ČR: Jenom odvaha uskutečnit cestu učiní, že se cesta objeví. Nevím, jestli Lenka Lázňovská zná toto krédo, ale rozhodně podle něj žije a koná. Čerstvá jubilantka, která od roku 2008 stojí v čele Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), byla a je hybatelkou skutečných událostí. Zázraků na počkání. Iniciovala např. Databázi amatérského divadla, koordinovala úspěšnou nominaci loutkářství do UNESCO (2016) a nejnověji se o totéž pokouší ve službách amatérského divadla, jehož je vášnivou ctitelkou. Jak ji znají a co jí k jejímu životnímu jubileu přejí přátelé a spolupracovníci? Čtěte dál…


07.02.2018
Pardubický kraj
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Senioři, Vzdělávání

ČESKÁ REPUBLIKA: V roce 2018 oslavíme stoleté výročí vzniku první Československé republiky. Jen o jeden rok méně bude řadě českých knihoven. Datují se totiž rokem 1919, kdy jeden z Masarykových tzv. osvětových zákonů uložil zakládání obecních knihoven. Tento zákon vyvolal doslova revoluci. Podle statistik Eurostatu je v zemích EU 63 tisíc knihoven, z toho 10 % funguje v ČR. I když současný zákon už povinnost zřizovat obecní knihovnu obcím neukládá, představují knihovny největší položku české kulturní infrastruktury (veřejných knihoven je více než 5 tisíc, muzeí je necelá pětistovka, divadel o něco méně než dvě stě). Nedivte se, že New York Times napsaly v roce 2016, že Česko je rájem knihoven.


31.01.2018
Celá ČR, Královéhradecký kraj
Články a komentáře
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Památky, Živé umění

KUKS-ČR: Bývalý komunistický režim nám vnutil tuhý předsudek, který v leckteré mysli dosud houževnatě přetrvává – totiž, že kultura je pouhá nadstavba, cosi na okraji, co si na sebe nevydělá a co je nutné trpět. V cyklu Když snít, tak o… vám chceme přinášet pozitivní příklady proměny donedávna provinčních lokalit, které se právě jen díky aktivním hybatelům z kulturní a umělecké oblasti dočkaly i ekonomického oživení. Začínáme Kuksem.


24.01.2018
Plzeňský kraj
Články a komentáře
Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání, Živé umění

PLZEŇ: „Dovoleno jest zřizovati spolky … Tento zákon nevztahuje se ke spolkům a společnostem, které mají za účel zisk, ani spolkům bankovním, kreditním, pojišťovacím, k ústavům důchodním, spořitelnám a půjčovnám na zástavy; tyto spolky spravují se zákony zvláštními, jich se týkajícími.“ Píše se rok 1867 a nový zákon č. 134/1867 říšského zákoníku o právu spolčovacím dává téměř neomezený prostor pro vznikání nových spolků, jejichž vznik stačí, oproti dřívějšku, státním úřadům pouze oznámit.  Následuje obrovský vzestup nových spolků, který trvá až do první republiky. Objevují se spolky podpůrné, okrašlovací, pěvecké, zájmové a další. Tento zákon platí až do roku 1951, kdy jej vystřídá nový (č. 68/1951 Sb.), který de facto znemožní další působení většiny dosavadních spolků. S příchodem demokracie po roce 1989 přichází svoboda i do kultury.


17.01.2018
Celá ČR
Články a komentáře
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Vzdělávání

ČR: Umělecké obory a obory zabývající se teorií či historií umění je možné studovat na mnoha veřejných fakultách a soukromých školách. Kromě uměleckých škol je najdete na humanitních, technických a ekonomických fakultách, pedagogické fakulty zase nabízejí učitelství umělecky orientovaných předmětů. My jsme se rozhodli zaměřit na obory a školy, které se umění nevěnují jen teoreticky, ale pomáhají se umělcem stát a umění aktivně vytvářet. Přinášíme vám zajímavá data statistik a jejich interpretaci.

EDITORIAL

Časopis Místní kultura si zakládá na privilegiu přinášet dobré zprávy ze společenského a kulturního života, a to ze všech koutů České republiky. V informačně přehlcené době jde o vzácně pozitivní – veřejnoprávní – médium. Za celou redakci Vám mohu slíbit, že tomu nejinak bude také letos.

16.01.2018

Místní kultura newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!

Přihlásit se k odběru RSS pro Místní kultura newsletter

Co se děje

PARDUBICE: Východočeské muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zvou na jedinečnou výstavu Poklady zbrojnic do prostor Zámku Parbubice, kde se návštěvníkům naskytne jedinečná možnost obdivovat ty největší skvosty českých a moravských zbrojnic .

21.02.2018

PRAHA-ČR: Před sedmdesáti lety během jednoho týdne se rozhodlo o více jak čtyřicetileté budoucnosti Československa. Česká televize se tomuto výročí věnuje v tematických dokumentech, vlastní dramatice, koncertech i velkofilmech.

21.02.2018

PRAHA: Vydavatelství Radioservis představuje unikátní výběrové album z archivních nahrávek Českého rozhlasu přední klavírní interpretky Valentiny Kameníkové.

21.02.2018

DOBŘÍŠ: Unikátní koncert připravil na pátek 23. února Zámek Dobříš. V Zrcadlovém sále vystoupí od 19.30 h legendární sopranistka Gabriela Beňačková. V programu se představí společně s tenoristou Jakubem Pustinou za klavírního doprovodu docentky Janáčkovy akademie múzických umění Marty Vaškové.

21.02.2018

HRADEC KRÁLOVÉ-PRAHA: Monumentální pašijové oratorium Křížová cesta od Lukáše Hurníka uvede Filharmonie Hradec Králové. Po obnovené premiéře v Hradci Králové (8. 3. v 19.30 h, kostel Božského Srdce Páně) se nového nastudování dočkají také návštěvníci svatovítské katedrály v Praze.


 

21.02.2018

ČR: Nadační fond Magdaleny Kožené otevírá roční stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání MenART pro nadané žáky ZUŠ a jejich učitele. Do role mentorů vstupuje devět předních osobností umělecké scény: dirigent Tomáš Netopil, operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírista Ivo Kahánek, skladatelka a klavíristka Beata Hlavenková, zpěvačka Lenka Nová, violoncellistka Terezie Kovalová a výtvarní umělci Maxim Velčovský, Petr Nikl a Milan Cais. Roční program je pro žáky i pedagogy zdarma.

20.02.2018

ÚSTÍ NAD LABEM, ÚSTECKÝ KRAJ: Výstava TERRA SACRA INCOGNITA (Země svatá neznámá), připravená v rámci studentského projektu na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FF UJEP), bude během roku putovat po Ústeckém kraji. Osm výstavních panelů představí ohrožené kulturní dědictví v Českém středohoří – památky v KONOJEDECH a ZAHOŘANECH.

20.02.2018

Ve zkratce

ČR: Evropská komise otevřela veřejné konzultace k podobě financování Evropské unie po roce 2020. Právě nyní máte možnost ovlivnit zacílení evropských prostředků po roce 2020. Komisi zajímají názory občanů EU ohledně využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility. PODROBNOSTI

20.02.2018 - 08:18

ČR: Skladatelská soutěž, která pět let probíhala pod názvem Mezinárodní skladatelská soutěž Opava cantat, se nyní jmenuje Skladatelská soutěž Opus ignotum. Od roku 2018 rozšiřuje svou koncepci a otevírá se  dětským sborům.  VÍCE 

 

 

20.02.2018 - 07:33

VSETÍN: O jarních prázdninách od 19. do 23. února připravila vsetínská hvězdárna 26. ročník Týdne otevřených dveří, který nabídne bohatý program plný pozorování, videoprojekcí a exkurzí. Návštěvníci se mohou seznámit s pozorovatelnou, astronomickými přístroji a meteorologickou stanicí ČHMÚ. VÍCE

15.02.2018 - 08:48

OSTRAVA: Ve čtvrtek 15. února 20018 bude na NPÚ ÚOP v Ostravě představena nová kniha Nádraží Ostrava-Vítkovice – publikace je zajímavým přínosem i pro oblast Ústeckého kraje, neboť architektem tohoto nádraží je Filip Danda, který je podepsán i pod nádražními budovami v Lovosicích (1959 – 1968) a v Mostě (1969 – 1977). ZDROJ

13.02.2018 - 09:50

PRAHA: Ve věci správního řízení o prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku seznámí MK v zákonné lhůtě účastníky řízení se spisovým materiálem, poté vydá rozhodnutí. Předpoklad je, že se tak stane do 19. 2. 2018. ZDROJ

13.02.2018 - 09:12

BRNO: U příležitosti významného životního jubilea svého emeritního ředitele doc. Jaromíra Kubíčka vydala Moravská zemská knihovna v Brně publikaci Bibliograf mezi regály. Její slavnostní předání oslavenci proběhlo ve čtvrtek 1. února 2018. Zdroj a více informací ZDE

13.02.2018 - 09:06

LEGISLATIVA: Dne 1. 4. 2018 nabyde účinnosti nařízení vlády č. 22/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Text ZDE  

13.02.2018 - 07:28

KARLOVARSKÝ KRAJ:  Krajské kolo soutěže PAMÁTKA ROKU 2017, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, zná své vítěze. Odborná porota poslala do celostátního finále dva projekty, a sice historické krovy měšťanských domů v Chebu a zrekonstruovaný objekt bývalé železniční zastávky v Ostrově. PODROBNOSTI

08.02.2018 - 09:12

OSTRAVA: Historická budova městských jatek poblíž centra Ostravy bude přestavěna podle návrhu studia KWK Promes polského architekta Roberta Konieczného z Katowic. Budova městských jatek bude po rekonstrukci sloužit galerii Plato.  ZDROJ

08.02.2018 - 07:49

OSTRAVA: Město podporuje ze svého rozpočtu obnovu kulturních památek. Dlouhodobě se jedná o významné kulturní památky, od letošního roku jsou to nově historicky a architektonicky význačné stavby, které spoluvytvářejí obraz města. K dispozici je pět milionů korun. Více ZDE

08.02.2018 - 07:25

Nejbližší tiskové konference

  • V tuto chvíli bohužel nevíme o žádných připravovaných tiskových konferencích.

Mediálně podporujeme

Partnerské weby