sobota
17. března 2018
Svátek slaví: Vlastimil

O nás

ZPRAVODAJSTVÍ z kultury - „MALÁ KULTURNÍ četka“
Místní kultura se vyprofilovala v médium, které přináší ucelené aktuální kulturní zpravodajství z domova. Webové stránky jsou denně aktualizované a přinášejí velké množství článků, zpráv, pozvánek na akce a dalších textů, které si mohou vkládat na web také pořadatelé sami. Místní kultura také monitoruje dění v krajích, aktivity významných institucí (MK, NPÚ, SHS ČMS, Asociace muzeí atd.) a dalších vybraných subjektů. Mapuje lokální kulturní dění po celé v ČR systematicky již od roku 2001, kdy začala vycházet jako tištěný měsíčník. Od roku 2008 má výhradně podobu internetového časopisu. 

Kromě toho, že plní zpravodajskou úlohu, vytváří mozaiku kulturního dění, poskytuje čtenářům úhrnný pohled na kulturu v ČR a v neposlední řadě přináší inspiraci a umožňuje subjektům působícím v kultuře (i těm z neziskové sféry, „malým“ či začínajícím) zviditelnit se.

Mediální partnerství
Místní kultura poskytuje mediální partnerství nejrůznějším subjektům a aktivitám. 

Návštěvnost
V polovině roku 2016 jsme přivítali miliontého návštěvníka
Na FACEBOOKU je registrováno více jak 500 fanoušků

Nosné téma na rok 2017
"Umělecké vzdělávání"

Kontakt
redakce@mistnikultura.cz.