středa
22. května 2024
svátek slaví Emil
SEMLEROVA REZIDENCE V PLZNI. Trojrozměrný příběh Adolfa Loose a Heinricha Kulky
© Zdroj: www.zpc-galerie.czZapomenutý příběh Semlerovy rezidence odkrývá nová publikace Západočeské galerie v Plzni

PLZEŇ: V průběhu náročné rekonstrukce a restaurování Semlerovy rezidence vyšlo najevo mnoho nových souvislostí a zjištění nejen o samotné stavbě rodinného sídla, ale i o podnikatelských aktivitách rodiny a jejích osudů po emigraci do Austrálie. Petr Domanický, kurátor sbírky architektury ZČG, utřídil dosavadní poznatky i nejnovější zjištění ze své badatelské činnosti v publikaci SEMLEROVA REZIDENCE V PLZNI. Trojrozměrný příběh Adolfa Loose a Heinricha Kulky, kterou vydává Západočeská galerie v Plzni. Kniha je připsána nejmladšímu ze tří synů Semlerových, Vilémovi, u příležitosti jeho nedávných 100. narozenin a v prodeji je na všech pokladnách a na e-shopu Západočeské galerie v Plzni.

Autor článku: 
Gabriela Darebná

Slavnostní představení publikace proběhlo v úterý 14. listopadu 2023 ve společenském sále Semlerovy rezidence. Knihu uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták společně se zástupci Západočeské galerie v Plzni, patronem publikace se stal profesor Christopher Long z University of Texas, celosvětově proslulý svými publikacemi o životě a díle Adolfa Loose. Slavnostního uvedení se zúčastnil také profesor Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, přední český oborník na novodobou architekturu, který knihu lektoroval.

„Právě vydávaná kniha shrnuje dosavadní poznatky o vzniku a pestrých osudech tzv. Semlerovy rezidence na Klatovské třídě č. 110 v Plzni, včetně nejnovějších  zjištění z deset let trvající opravy, a také zjištění z cenné komunikace s Vilémem (Willem) Semlerem, dosud žijícím synem původních investorů. Kniha se zabývá aktivitami rodiny Semlerových v předválečném průmyslu Plzeňska a vývojem záměru vytvoření jejich rodinného sídla, které se vyznačuje unikátním prostorovým řešením a vznikalo  ve spolupráci s architekty Adolfem Loosem a Heinrichem Kulkou. Kniha rovněž popisuje osudy rodiny i jejích nemovitostí po emigraci v roce 1939 a velká pozornost je pak věnována také obnově a restaurování rezidence po roce 2012, kdy objekt převzala Západočeská galerie v Plzni. V publikaci, která má pozoruhodnou grafickou úpravu, je uplatněno mnoho reprodukcí dokumentů a historických snímků, jsou tu ale také současné snímky a kresby, stejně jako fotografie architektonických modelů a různých detailů“, uvádí autor knihy Petr Domanický.

Publikace je členěna do pěti tematických kapitol: 1. Hirschovi, Semlerovi a Plzeň; 2. Adolf Loos a jeho revoluční návraty ke staré účelnosti; 3. Semlerovi: poslední Loosovi plzeňští zákazníci i klienti jeho pokračovatelů; 4. Emigrace rodiny Semlerovy a rezidence bez původních majitelů; 5. Semlerova rezidence a její okolí. Grafické uspořádání knihy zpracoval Martin Kutálek, který se inspiroval anglickými publikacemi o architektuře a památkách. Kresby vytvořila Patricie Císlerová, redaktorem byl Tomáš Hausner, oba ze ZČG.

„Pečlivým rozborem pramenů a pečlivou analýzou architektonických motivů Semlerovy rezidence se Petrovi Domanickému podařilo dokázat, že o koncepci rezidence ještě stačil rozhodnout sám Loos, takže Heinrich Kulka ji jen provedl a dotvořil, ač ani Kulkův podíl nelze umenšovat. K velmi objevným pasážím Domanického práce též patří hledání starších precedentů pro Loosův Raumplan a charakteristika jeho scéničnosti či divadelnosti, podle mého soudu značně výstižná,“ napsal ve svém posudku profesor Rostislav Švácha.

Kniha Semlerova rezidence v Plzni. Trojrozměrný svět Adolfa Loose a Heinricha Kulky uvede čtenáře i návštěvníka do širokého kontextu dějinných událostí a společenského dění v Plzni ve třicátých letech 20. století; kromě toho však také zachycuje širší tvorbu architekta Adolfa Loose a jeho spolupracovníků v Plzni, osudy rodiny Semlerových a přibližuje památkovou péči o objekt a jeho restaurování v současnosti.

„Rekonstrukce Semlerovy rezidence byla pro Západočeskou galerii v Plzni výzvou a velkou zodpovědností. Jsem rád, že jsme v náročné zkoušce obstáli, o čemž svědčí i nedávné udělení Ceny poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2022, ale i velký zájem veřejnosti o prohlídky. Poděkování patří Plzeňskému kraji, mnoha odborníkům, kteří se na rekonstrukci podíleli, ale především Petrovi Domanickému za jeho pečlivou a usilovnou práci, kterou při rekonstrukci odvedl,“ dodává Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni.

 

Semlerova rezidence

Historický bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových, který vznikl v letech 1933–1934 na Klatovské třídě č. 110 v Plzni, patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Nemá klasická podlaží; jeho jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly. Toto řešení nazývané Raumplan navazuje na Loosovo pojetí Müllerovy vily v Praze. Semlerova rezidence je jediný Loosův interiér v Plzni, ve kterém byl Raumplan uplatněn. Loos se podílel na návrhu základní koncepce prostorového řešení Semlerovy rezidence; jeho spolupracovník a žák Heinrich Kulka ji pak vyprojektoval a stavbu dokončil.

Plzeňský kraj získal bytový dům v roce 2012 a předal jeho správu a dohled nad plánovanou rekonstrukcí Západočeské galerii v Plzni. Rekonstrukce celého objektu proběhla ve třech fázích: první začala již v roce 2013, poslední pak byla dokončena v minulém roce. Tento architektonický unikát se podařilo zachránit díky finanční podpoře Plzeňského kraje, který na rekonstrukci uvolnil 80 milionů korun z programu na obnovu památek, dalších 30 milionů korun bylo získáno z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dům se stal součástí mezinárodní sítě významných staveb moderní architektury ICONIC HOUSES, která čítá téměř 200 domů po celém světě od významných architektů jako Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Antonio Gaudí, Ludwig Mies van der Rohe a dalších.

 

Petr Domanický (nar. 1973 v Plzni)

Studoval na Masarykově gymnáziu v Plzni a na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Po ukončení studií v roce 1997 pracoval na plzeňském pracovišti Národního památkového ústavu, kde působil až do roku 2009. Ve stejném roce nastoupil do Západočeské galerie v Plzni jako kurátor nově založené podsbírky architektury. Souběžně s budováním sbírky se autorsky spolupodílel na několika publikacích a výstavách se zaměřením na architekturu. Samostatně připravil výstavy a knihy Lesk, barvy a iluze: Architektura Plzně v šedesátých letech; Hanuš Zápal (1885–1964): Architekt Plzeňska; a Pracovna republiky: Architektura Plzně v letech 1918–1938. Za projekt Plzeň zmizelá, který vedl, obdržela ZČG v roce 2017 Uměleckou cenu města Plzně v kategorii Cena za významnou kulturní událost roku. V poslední době připravil výstavu Loos a Plzeň, kterou Česká centra od roku 2020 prezentovala postupně např. v Tel Avivu, New Yorku, Vídni, Paříži, Tokiu, Mnichově, Bruselu a v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. Loosovi a jeho plzeňským spolupracovníkům a klientům se věnuje od devadesátých let. Semlerovou rezidencí se intenzivněji zabývá od roku 1998, nejprve jako památkář, a po roce 2009 jako garant za ZČG při její obnově a restaurování. K tomu z velké části připravil historické podklady, významně se podílel na koncepci restaurování a obnovy a následně také vytvořil stálou expozici. Jako jediný měl příležitost v týmu působit od počátků příprav obnovy po dokončení. Za obnovu Semlerovy rezidence jej v závěru roku 2022 plzeňský list MF Dnes zařadil mezi Vítěze roku.

 

SEMLEROVA REZIDENCE V PLZNI. Trojrozměrný příběh Adolfa Loose a Heinricha Kulky

Vydala Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

Autor: Petr Domanický, ZČG

Redakce, jazyková úprava a překlad do angličtiny: Tomáš Hausner, ZČG

Grafická úprava: grafické studio Kolář & Kutálek, Horažďovice

Publikaci lze zakoupit na pokladnách a v e-shopu ZČG.

Mohlo by vás také zajímat...

RYMICE: Rekonstrukce konírny v areálu hospodářského dvora v Muzeu v přírodě Rymice je u konce. Sloužit bude jako sanační pracoviště a průchozí depozitář pro velké zemědělské stroje.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání
Co se děje
21.05.2024

PRAHA: Ministr kultury Martin Baxa dne 16. května v Nostickém paláci předal Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových aktivit.

Na začátku slavnostního zahájení poděkoval všem oceněným za jejich dlouholetou neúnavnou práci na poli neprofesionálního umění a za jejich celoživotní přínos v daném oboru: „Bylo mi ctí dnes předat ceny Ministerstva kultury za neprofesionální umění, které má v České republice dlouholetou tradici a pro společnost zcela nezastupitelný význam. Všichni laureáti jsou mnohostranně talentovaní umělci a pedagogové, kteří svým dílem zanechávají hlubokou stopu ve společnosti i kultuře. Děkuji všem oceněným za jejich přínos v oblasti neprofesionálního umění, za jejich celoživotní uměleckou i pedagogickou práci a přeji jim do dalších let hodně zdraví, radosti a inspirace do další práce,“ řekl ministr Baxa.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Hudba, Výtvarné umění, Lidová kultura, Ostatní, Památky
Co se děje
17.05.2024

KUNŠTÁT: MĚSTO KUNŠTÁT a SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT vyhlašují 52. ročník Literární soutěže Františka Halase. Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu již více než pět desetiletí připomíná i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit jejich vzájemnou konfrontaci a publikovat a propagovat kvalitní básnickou tvorbu. Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2024.


 
 
Celá ČR, Jihomoravský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
22.05.2024

PRAHA: Na tiskové konferenci dne 15. 5. 2024 novelu představil ministr kultury spolu s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu.

V loňském roce ministerstvo kultury připravilo tzv. malou novelu, která zapojuje Senát do volby rady České televize a Českého rozhlasu a přidává tak další pojistku proti ovládnutí těchto institucí. Nyní má finální podobu tzv. velká mediální novela, která zajistí stabilitu financování obou médií. Předcházela jí jednání nejen v rámci koalice, ale i s klíčovými subjekty českého mediálního trhu. Základní pilíře jsou stále stejné. Přibyla indexace poplatku v závislosti na inflaci, memoranda s veřejnoprávními médii a některé nové povinnosti pro veřejnoprávní média. Materiál nyní projedná vláda a účinnost zákona je naplánována k 1. 1. 2025.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní
Co se děje
16.05.2024