pátek
19. dubna 2024
svátek slaví Rostislav
Logo
© Archiv MKNávrh zákona o veřejných kulturních institucích schválila vláda

ČR-PRAHA: Ministr kultury Martin Baxa na včerejším jednání vlády předložil návrh zákona o veřejných kulturních institucí (VKI), který je součástí programového prohlášení vlády. Zákon přinese větší stabilitu kulturních institucí, především víceleté plánování a vícezdrojové financování. Zřizovatelem VKI bude moci být stát, nebo uzemní samosprávný celek, nebo více územně samosprávných celků společně.

Autor článku: 
Tiskový odbor MK

„Zákon o veřejných kulturních institucích se u nás bezvýsledně řešil již desetiletí. Nám se nyní podařilo připravit jeho plnohodnotnou verzi a jsem velmi rád, že vláda návrh mého rezortu schválila. Jde o důležitou právní normu, která kulturním institucím mnohé zjednoduší a pomůže jim v dalším rozvoji. Zvýší jejich autonomii v oblasti dlouhodobého plánovaní a možnosti vícezdrojového financování. Poptávka je patrná zejména u institucí živé kultury, typově divadel, která budou moci být nově jako VKI spoluzaložena městem a krajem. Žádná z kulturních institucí ale nebude nucena ke změně právní subjektivity, vše bude na bázi dobrovolnosti,“ uvedl ministr Baxa.

Návrh zákona je odrazem dlouhodobé snahy odborné veřejnosti především z oblasti tzv. živého umění o zavedení reálné alternativy k příspěvkovým organizacím. Ministerstvo kultury při tvorbě zákona spolupracovalo zejména s Asociací profesionálních divadel a Asociací symfonických orchestrů a pěveckých sborů, diskutovalo ji také v rámci jednání tripartity s odbory i zaměstnavateli. Schválená právní úprava je částečně inspirována funkčními zahraničními modely, primárně však reaguje na realitu českého prostředí. Zákon nyní míří do Poslanecké sněmovny. Účinnost je plánována k 1. lednu 2025.

Podle ministra kultury Martina Baxy je zavedení nové právnické osoby pro oblast kultury nezbytné, zejména s ohledem na dlouhodobé více než 20 let trvající úsilí resortu intenzivně podporované ze strany odborné veřejnosti upravit možnost institucionálního poskytování veřejných kulturních služeb tak, aby odpovídalo specifickým potřebám této oblasti. Veřejná kulturní instituce je koncipována jako alternativa k příspěvkovým organizacím, které jsou v některých ohledech a v některých oblastech kulturního života považovány za překonané a nedostačující nárokům současné doby. Pro oblast paměťových a sbírkotvorných institucí je v danou chvíli stále optimální varianta příspěvkové organizace, proto není transformace příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituce ze zákona povinná.

 

 

Přehled opatření:

  • Zřizovatelem VKI bude buď stát, nebo územní samosprávný celek, popřípadě více územních samosprávných celků dohromady = sdružení zřizovatelů a financování – lepší plánování, více finančních zdrojů.
  • V čele VKI bude stát ředitel jmenovaný správní radou složenou alespoň z jedné třetiny ze zástupců odborné veřejnosti = větší zapojení odborné veřejnosti do řízení institucí, odstranění politických tlaků na změny v managementu institucí.
  • Kontrolním orgánem bude dozorčí rada, popřípadě revizor
  • VKI bude financována ze strany zřizovatele podle finančního plánu sestaveného maximálně na 4 roky a každoročního rozpočtu = dlouhodobé finanční plánování výrazně prospěje programové nabídce.   
  • Činnost VKI bude moci být smluvně financována na období až 3 let i územními samosprávnými celky nebo státem, kteří ji nezřizují = vyšší příjmy pro činnost VKI oproti stávajícímu stavu.
  • VKI bude hospodařit jak s vlastním majetkem, ať už vloženým zřizovatelem nebo získaným v rámci vlastní činnosti, a v případě VKI zřízených územními samosprávnými celky i s majetkem svěřeným, který zůstává v majetku zřizovatele
  • Zvláštní kategorií vloženého majetku je tzv. majetek chráněný; dispozice s takovým majetkem ze strany VKI je omezena, a to s ohledem na hodnotu, kterou takový majetek bude mít. Bude se vždy jednat především o kulturní památky, sbírky muzejní povahy či knihovní fondy = ochrana majetku je na stejné úrovni jako za současné právní úpravy
  • Stávající příspěvkové organizace v oblasti kultury bude možno transformovat na VKI bez přerušení právní kontinuity, a to výlučně na základě rozhodnutí zřizovatele příspěvkové organizace. K takto vznikající VKI může přistoupit jako zřizovatel i další územní samosprávný celek, jestliže se jedná o VKI transformovanou z příspěvkové organizace územního samosprávného celku = kontinuita organizací je zcela zachována. 

 

 

Mohlo by vás také zajímat...

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Královéhradecký kraj ocenil významné osobnosti v regionu. Mezi oceněnými je kardinál Dominik Duka, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec a laureáti z oblasti sportu, školství, vědy i umění. In memoriam získal Medaili Královéhradeckého kraje I. stupně uznávaný zoolog a „Legenda Krkonoš“ Jiří Flousek.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
18.04.2024

ČR: Tradice oslav české hudby se v letech zakončených čtyřkou koná pravidelně už od roku 1924. Jejím cílem je připomenout význam českých skladatelů a interpretů pro domácí i zahraniční kulturní prostředí.

Celá ČR, zahraničí
Hudba, Památky, Soutěže a festivaly
EDITORIAL
17.04.2024

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své 98. schůzi schválila návrh zákona o státní památkové péči, který je dílčí technickou novelou a upravuje zejména dvě oblasti.

 

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Architektura, Památky
Co se děje
17.04.2024

ČR: Spolek Kašpar je soubor, který je již více jak třicet let etablovaný na české divadelní scéně. Aktuálně hraje v Divadle v Celetné a v komorním prostoru Klubovna v Jindřišské ulici. V letošním roce se Spolek Kašpar ve spolupráci s Divadlem v Celetné, Klubovnou a Rádiem Kašpar rozhodl vypsat první ročník anonymní dramatické soutěže KAŠPAR.DRAMATIK o nejlepší původní divadelní hru na téma „STRACHY / OHROŽENÍ“.

Celá ČR
Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
16.04.2024