pondělí
15. července 2024
svátek slaví Jindřich
Make friends not art
© Foto: Peter UrbánekZáří v jihlavské galerii přinese nabitý program

JIHLAVA: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě do školního roku přinese otevření dvou nových výstav – Jihlavské transformátory Jana Krtičky a Nové chyby Alessandry Svatek. Galerie v rámci otevírání nových výstav nezapomene ani na menší diváky. K propojení výstav v horních a dolních patrech budovy v Komenského ulici připravila k příležitosti vernisáže umělkyně Tereza Říčanová tiskařský workshop pro děti i dospělé. Zářijový program bude dále pokračovat besedou o jaderném úložišti, uměleckými snídaněmi, plenérem nebo konferencí o umění ve veřejném prostoru nejen na Vysočině.

Autor článku: 
TZ Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Nově otevírané výstavy úzce souvisí s blokem výstav Krajinou komunit, který s obměnou potrvá až do 15. 10. Jeho stěžejní část, která je umístěna v budově na Komenského 10 v podobě výstav Z galerie VEN! a Make friends, not art, spojených tématem spolupráce, komunitního umění a umění ve veřejném prostoru, je nositelem zásadních myšlenek tohoto bloku: za prvé je to představení způsobů, jak se s uměním ve veřejném prostoru pracovalo od devadesátých let dodnes v podání probíhající výstavy Z galerie VEN!, zahrnující řadu zvučných jmen. Na ni tematicky navazuje instalace Jiřího Příhody umístěná v renesančním krytém dvoře galerie, obracející se k jeho začátkům na Vysočině. Třetí z vlajkových výstav bloku Make friends, not art cílí na mnohem nenápadnější principy, jak pracovat s uměním ve veřejném prostoru a měnit jej prostřednictvím sítě mezilidských vztahů.

Výše jmenované od září nově doplní umělecké zkoumání jevu, který běžně míjíme ve veřejném prostoru – zvuk transformátorů v podání Jana Krtičky, a skleněné objekty, které pracují s nejlidštější z lidských produktů, tedy s chybou od Alessandry Svatek. Propojení již probíhajících a nových výstav proběhne v rámci vernisáže formou tiskařského workshopu ilustrátorky, mlíkařky a grafičky Terezy Říčanové.

Autorské knihy Terezy Říčanové vydává zejména nakladatelství Baobab, získaly ocenění Nejkrásnější kniha ČR, Zlatá stuha či byly nominovány na Magnesii Literu. V rámci výstavy Make friends, not art prezentuje jeden ze svých mnoha počinů, tábor Linolagro. Návštěvníci se mohou těšit na drobnou ozvěnu prázdnin a u tisknutí linorytu dostát heslu výstavy Make friends, not art.

Vernisáží s workshopem se zářijový program pouze zahajuje, hned na 12. 9. připravil kurátor Petr Kovář společně s umělcem Matějem Kolářem besedu o jaderném úložišti na Vysočině, na níž přislíbila účast poslankyně české Poslanecké sněmovny Eva Decroix, poslanec české Poslanecké sněmovny Vít Kaňkovský, primátor města Jihlavy Petr Ryška, materiálový fyzik Akademie věd ČR Jiří Svoboda a starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák. Matěj Kolář besedu doplní o performance Stokrát kolem Čeřínku.

Následovat bude vernisáž prací, které vznikly v rámci letního výtvarného plenéru Přibyslav 2023 (14. 9.) i jeho příměstská verze (15. 9. – 17. 9.) a konference s názvem UMĚNÍ MĚSTO (z)MĚNÍ, věnovaná problematice umění ve veřejném prostoru i možných kurátorských přístupů k němu, která za poslední desetiletí doznala řady změn. Konference se pokusí některé z přístupů zrekapitulovat a zamyslet se nad dalšími možnostmi, i s ohledem na regionální kontext. Účast na konferenci přislíbil umělec Pavel Karous, autor projektu Vetřelci a Volavky, Marie Foltýnová z Umění pro město, nebo kurátorka Tereza Nováková, která přednese příspěvek o problematice kurátorství ve veřejném prostoru v zahraničí. Chybět nebudou ani regionální aktéři jako Petr Kovář, který se zabývá méně viditelným aspektem umění komunitního a nezávislého.

Po krátké letní pauze se opět vrací tradiční programy pro širokou veřejnost: výtvarné kurzy pro dospělé s galerijní lektorkou, kreativní dílny určené seniorům, a poslední zářijový víkend pak bude v galerii patřit rodinám s dětmi na tvůrčí dílně k výstavě Pod zimním sluncem jihu.
Opětovně se také otevírá nabídka edukačních programů pro školky a školní skupiny, kterou od září rozšíří dva nové programy: Znáš mě? určený pro studenty druhého stupně základních škol a pro menší školáky potom program Byl jednou jeden malíř, který se věnuje tvorbě Josefa Lady.

V říjnu se pak návštěvníci mohou výhledově těšit na komentované prohlídky, divadelní představení Třešťského průměru, nebo zvukovou dílnu.

 

Podrobnější informace k vybraným akcím:

Nové chyby Alessandry Svatek
V galerii Alternativa umělkyně Alessandra Svatek přinese Nové chyby. „Projekt Alessandry Svatek (1979) – malířky, která se nedokáže přimět používat barvy – má podobu symbolické cesty ve smyslu vizuální introspekce. Jejím hlavním důvodem je snaha o dosažení ideálního stavu, jímž je pro ni svoboda,“ popisuje její práci kurátor výstavy Radek Wohlmuth a pokračuje: „Základním prostředkem k osvobození je především pochopení principů utvářejících svět.“ Instalace Alessandry Svatek se vyznačují monumentalitou ve spojení s křehkostí, danou nejen materiálem, který Alessandra často používá, tedy sklem. Výchozím bodem je průhlednost objektů, v nichž ve svém minimalistickém a filosoficky přímočarém pohledu využívá kresbu prachem a testuje divákovu schopnost pozorovat. Pracuje s lomem světla, prachem, odrazem, deformací viděného a neviditelného, aby diváka přesvědčila o nemožnosti pojmout svět jako celek jakýmkoliv objektivním způsobem, a do Jihlavy přiveze výstavu, která vzniká přímo pro prostor galerie Alternativa.

Zvuk jihlavských transformátorů přinese Jan Krtička

Druhou z výstav, která se otevře 7. 9., je výstava umělce Jana Krtičky s názvem „Jihlavské transformátory“ pod kurátorským vedením Miloše Vojtěchovského. „Jana Krtičku zajímá otázka, zda mohou mít elektromagnetické zářiče, kolem kterých se vlastně nepřetržitě v městech pohybujeme, vliv na naše těla a naše myšlení. Tentokrát budou námětem a předmětem instalace elektromagnetické zářiče v Jihlavě,“ popisuje výstavu připravovanou pro zvukovou galerii IGLOO Miloš Vojtěchovský.

Živý program výstavy a Stokrát kolem Čeřínku
Otevřením výstav ale program zdaleka nekončí: proklamovaným cílem výstavy s názvem Make friends, not art je docílit toho, aby živý program, na němž bude docházet k mnoha novým kontaktům mezi umělci Vysočiny a veřejností, nabyl téměř stejné důležitosti, jako výstava samotná. Snad i proto, že heslem výstavy je vytvářet nové přátelské vazby, ne umění.

Už na úterý 12. 9. tak kurátor výstavy Petr Kovář připravil besedu o jaderném úložišti pod Čeřínkem s názvem Podhrabat krabatinu se zástupci tamější municipality a politiků. Účast přislíbila poslankyně české Poslanecké sněmovny Eva Decroix, poslanec české Poslanecké sněmovny Vít Kaňkovský, primátor města Jihlavy Petr Ryška, materiálový fyzik Akademie věd ČR Jiří Svoboda, starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák a umělec Matěj Kolář. Moderovanou besedu Matěj Kolář doplní svou performancí s názvem Stokrát kolem Čeřínku.

Chceme bezpečněji ukládat radioaktivní odpad, proto plánujeme obří důlní dílo v přírodně bohaté lokalitě Vysočiny. Jaderné elektrárny i povrchové sklady radioaktivního odpadu přitom zůstanou. Jak stavba ovlivní přírodní a sociální situaci v lokalitě? Nebude se nám zabetonované palivo ještě hodit, když hodláme jadernou energetiku rozvíjet? Kdo tuto situaci řeší a co lze očekávat?“, ptá se organizátor debaty a kurátor Petr Kovář.

Přibyslavský plenér vystavuje a nabízí možnost zúčastnit se příměstského plenéru přímo v Jihlavě

Ve čtvrtek 14. 9. v galerijní budově na Masarykově náměstí proběhne v rámci dlouhodobé spolupráce s Jaroslavem Grodlem a Hanou Sommerovou, tentokráte jako pomyslná expanze výstavy Make friends, not art, vernisáž letního výtvarného plenéru Přibyslav 2023. Část jmenované výstavy, která se neustále obměňuje a nikdy není stejná jako na začátku, je totiž věnovaná právě přibyslavskému plenéru. Dobrou zprávou pro všechny, kteří se nestihli zúčastnit jeho letní verze, je, že hned následující den OGV společně s Jaroslavem Grodlem jako spolupořadatelem tohoto plenéru nabízí možnost zúčastnit se víkendové verze příměstského plenéru (15. 9. – 17. 9.).

Vystavujícími umělci v rámci prezentace letošního ročníku Přibyslavského plenéru budou: Vasil Artamonov, David Čumalo, Peter Decheť (SK), Jakub Dvořák, Jaroslav Grodl, Hana G. Sommerová, Karel Krejčí, Matěj Lipavský, Olga Nová, Michaela Nováková a Karolína Šulcová.

Nejen účastníci plenéru se mohou v rámci víkendového programu zúčastnit také další z korealistických snídaní (16. 9. od 10:00), které v rámci živého programu pořádá umělec Jakub Minářů se svým Klubem korealistických aktivit. „Klub korealistických aktivit („cca“), který není ani Klubem, vznikl, aby se pokusil u kohokoli vyvolat alespoň přinejmenším jednu zkušenost s uměním a to alespoň ve formě pouhého „lusknutí prsty“ jako rychlého nenáročného vytržení z veškerých sociálních ideologií (...), „cca“ funguje kdekoli a pro kohokoli...“, popisuje Petr Kovář a zve veřejnost k nové zkušenosti s uměním.

Konference o umění ve veřejném prostoru

Konference UMĚNÍ MĚSTO (z)MĚNÍ (21. 9. od 10:00) se pokusí prozkoumat společný aspekt aktivit ve veřejném prostoru (nejen) v regionu Vysočiny. Aktuální možné přístupy ke kurátorování umění ve veřejném prostoru zrekapituluje za účasti některých hybatelů tohoto dění a zamyslí se nad dalšími možnostmi přístupu k umění, které je umístěno venku, tedy mimo galerie a zamyslí se i nad narůstající rolí veřejnosti a komunit jako spoluvytvářejícího aspektu. Z přednášejících přislíbil účast sochař Pavel Karous, autor projektu Vetřelci a Volavky, který ukáže také historii principu „procenta na umění“, nebo Marie Foltýnová z Umění pro město. Marie Foltýnová představí nové principy, které se podařilo zavést pro kvalitní umění umisťované v ulicích v pražském kontextu. Další z přednášejících bude Tereza Nováková, která představí principy kurátorství umění ve veřejném prostoru v zahraničí a chybět nebude ani představení, na jakém principu umisťuje umění do veřejného prostoru v sousedním Humpolci nebo zamyšlení se právě nad tím, jak reflektuje aktuální principy region Vysočiny na příkladu komunit a malých galerií, a jaká je problematika zahrnování jejich výstupů jako rovnocenných výstupů s veřejnými zakázkami v oblasti Vysočiny.

Součástí konference bude také komentovaná prohlídka Landscape festivalu, komentovaná prohlídka výstavního bloku Krajinou komunit, nebo debata s kulturními aktéry a zástupci municipality.

 

Přehled doprovodných programů v OGV v září:

so 2. 9. v 10:00           komentovaná prohlídka historických budov galerie

                                   v rámci Dne otevřených dveří památek

čt 7. 9. v 16:00            tiskařský workshop Terezy Říčanové

čt 7. 9. v 17:00            vernisáž výstavy Alessandra Svatek: Nové chyby

kurátor Radek Wohlmuth / galerie Alternativa / do 15. 10. 2023

čt 7. 9. v 18:00            vernisáž výstavy Jan Krtička: Jihlavské transformátory

kurátor Miloš Vojtěchovský / zvuková galerie IGLOO / do 29. 10. 2023

út 12. 9. v 17:00         PODHRABAT KRABATINU?

beseda o záměru vybudovat na Vysočině hlubinné úložiště jaderného odpadu

+ performance Matěj Kolář: Stokrát kolem Čeřínku

čt 14. 9. v 17:00          vernisáž výstavy Letní výtvarný plenér Přibyslav 2023

                                   kurátor Jaroslav Grodl / do 15. 10. 2023

15. – 17. 9                   Příměstský plenér v OGV

so 16. 9. v 10:00         snídaně Klubu korealistických aktivit

čt 21. 9. v 10:00          UMĚNÍ MĚSTO (z)MĚNÍ

                                   konference o společném aspektu aktivit ve veřejném prostoru v regionu Vysočiny

so 30. 9. v 15:00         dílna pro rodiny s dětmi k výstavě Pod zimním sluncem jihu

 

Připravujeme v říjnu:

čt 5. 10            komentovaná prohlídka výstavy Pod zimním sluncem jihu

so 7. 10.          divadelní vystoupení Třešťský průměr

čt 12. 10.         dílna k výstavě Jihlavské transformátory ve zvukové galerii IGLOO

so 14. 10.        snídaně Klubu korealistických aktivit

 

www.ogv.cz.

Mohlo by vás také zajímat...

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Známe výsledky letošního ročníku Ceny Hereditas obligat, kterou Královéhradecký kraj udílí za obnovu a záchranu architektonického dědictví na svém území. Odborná porota letos z 12 nominací vybrala opravu zámeckého areálu Karlova Koruna či bývalého vodojemu, restaurování historicky cenných náhrobků a cenu za popularizaci památkové péče získal Jiří Němeček.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Soutěže a festivaly
Co se děje
15.07.2024

ČR: V Poslanecké sněmovně tento týden v prvním čtení prošla novela zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, zkráceně novela zákona o audiovizi. Vláda ji schválila koncem června. S její účinností se počítá k 1. lednu 2025. Hlavními změnami, které přináší, jsou rozšíření selektivní podpory o televizní a VOD tvorbu, podpora herního průmyslu a vylepšení mechanismu filmových pobídek.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
12.07.2024

ČR-ZAHRANIČÍ: Česká centra a Kancelář generálního komisaře vyhlašují otevřenou výzvu pro umělce a projekty s cílem podílet se na kulturním programu českého národního pavilonu na světové výstavě EXPO 2025.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
11.07.2024

PRAHA: Nová interaktivní výstava Praga Magica zprostředkovává svým návštěvníkům jedinečnou procházku Prahou, a to v prostorách nově zrekonstruovaného domu U Červené lišky na Staroměstském náměstí. Dominanty Prahy i známá pražská místa spatří z naprosto nevšedních perspektiv a navštíví magická zákoutí, ve kterých mohou hrát i svůj interaktivní příběh. Poznejte Prahu, jak jste ji nikdy neviděli!

Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání
Co se děje
11.07.2024