neděle
14. srpna 2022
svátek slaví Alan
Logo
© Archiv Muzea východních Čech v Hradci KrálovéV Muzeu východních Čech v Hradci Králové se dnes otevře nová stálá expozice přibližující historii města

HRADEC KRÁLOVÉ: Od pátku 3. prosince bude pro návštěvníky Muzea východních Čech zpřístupněna expozice nazvaná "Cesta města", nová procházka po osudech krajského města Hradce Králové od raného středověku až do zrodu jeho moderní podoby. Stavba atraktivní interaktivní expozice byla po čtyřech letech ideových příprav a projektování zahájena letos v lednu a minimálně na pět let zaplní čtyři sály ve dvou patrech Historické budovy Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží.

03.12.2021
Autor článku: 
Lucie Peterková /jal

Původní expozice byly odinstalovány před rekonstrukcí historické budovy muzea v roce 2017. Nová expozice Cesty města je nahrazuje a provází hradeckými historickými stavbami a reáliemi.

Investorem samotné výstavby expozice je město Hradec Králové. Na tuto investici ve výši přibližně 24,3 milionu korun včetně DPH se radnici podařilo získat dotaci ve výši necelých 14 milionů korun z Integrovaného operačního programu (IROP) prostřednictvím Hradecko-pardubické aglomerace (ITI). „Hradec Králové je nádherné a inspirativní město a považuji za velmi důležité mít v Muzeu východních Čech expozici, která toto místo ještě více lidem přiblíží. Věřím, že všichni návštěvníci muzea ocení nejen krásu našeho města, ale také jeho rozvoj a historii. Přeji všem, aby se jim nové prohlídkové okruhy líbily a z muzea odcházeli spokojení a ponaučení,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

Kompletní duševní vlastnictví k expozici, včetně projektové dokumentace, náleží Muzeu východních Čech v Hradci Králové, příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje. Vystavené exponáty jsou majetkem Královéhradeckého kraje. „Do historické budovy bývalého městského umělecko-průmyslového muzea téma dějin sídelního města kraje rozhodně patří. Mám velikou radost, že čtyřletá práce našich odborníků byla ve spolupráci s městem Hradec Králové završena. Věříme, že se expozice bude návštěvníkům líbit. A nyní vzhůru k dalším, tentokrát krajským expozičním projektům“, doplňuje Petr Grulich, ředitel muzea.

Zhotovitelem stavby je společnost Chládek & Tintěra Pardubice a.s., která je tradičním dodavatelem širokého produktového spektra stavebních prací. V letech 2018-2019 divize Pozemních staveb již realizovala kompletní revitalizaci budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Divize Pozemních staveb disponuje týmem kvalifikovaných odborníků zabývající se rekonstrukcí a restaurováním nejen památkově chráněných budov, ale i veřejných budov s historickým nádechem. „Projekt expozice nás oslovil především svým scénografickým pojetím, s ukázkou vybraných prvků vývoje architektury, kde jsme mohli zužitkovat své odborné znalosti z oblasti památkové péče“ takto shrnuje realizaci Ing. Petra Fučíková, Ph.D., vedoucí střediska památek divize pozemních staveb firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Původně plánovaný říjnový termín otevření expozice zpozdily stavební práce, které ovlivnila pandemická situace.

 

 

Expozice Cesty města nabídne tři tematické okruhy

Expozice K městu českých královen (Mgr. Radek Bláha)

Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší
a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města. Pro návštěvníka bude velice osvěžující architektonická stránka expozice. Stejně jaké u dalších částí jsme výstavní mobiliář zasadili do kulis historického Hradce Králové. V tomto případně vytváříme volnou představu Velkého náměstí. Centrálním exponátem bude středověký model města.

 

Expozice K pevnosti (Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.)

Tato část expozice pojímá historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se bude do hlavní části expozice procházet replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi. Ústředním exponátem této části bude model Hradce Králové od
F. Žaloudka představující město v roce 1865. Prezentovaná bude válka 1866 z pohledu obyvatel města, ale v pozadí nezůstává ani soužití vojenské posádky a civilních obyvatel. Expozice bude oživena figurínami v dobovém oblečení a multimediální projekcí.

 

Expozice K Salonu republiky (PhDr. Pavla Koritenská)

Expoziční sály ve třetím nadzemním podlaží se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje. Ohromnou devizu období konce 19. století, které je spjaté s bouráním pevnostního Hradce Králové až po vrchol první republiky, představuje fenomén fotografie a filmu.

První část výstavního sálu expozice zahrnuje časové období od bourání pevnosti (konec 19. století) do rozkvětu města v meziválečném období. Symbolicky tvoří přechod od pevnosti k nové urbanistické výstavbě imitace Pražského mostu a tzv. Kotěrova kiosku. Tyto kulisy umožňují využití samoobslužných interaktivních panelů obsahujících stovky dobových fotografií. Velmi zajímavým prvkem této části expozice je projekce mapující správní a stavební vývoj Hradce Králové do roku 1945.

Při přechodu do druhé části sálu se návštěvník ocitne na prvorepublikovém náměstí. Zde jsme neměli ambici věrné kopie místa, jako jsme tomu tak činili v předchozích částech, ale dokumentujeme běžný život a snažíme se jej zprostředkovat návštěvníkovi tak, jak jej vnímali tehdejší obyvatelé Hradce Králové. Návštěvník se tak po přechodu ze střídmě pojaté předchozí části ocitne doslova v Jiříkově vidění, kdy ho pohltí atmosféra prvorepublikového života. Tento efekt navíc umocní i pravidelné střídání dne a noci a zakomponované figuríny v dobovém oblečení. Výlohy obchodů jsou využity jako výstavní vitríny pro sbírkové předměty daného období. Ústředním exponátem je automobil Start vyrobený v Hradci Králové v roce 1929. Třešničkou na dortu bude replika Bia Central, v němž se bude moci návštěvník usadit
a vychutnat si vybrané úryvky dobových filmů. Ani v této části expozice nebude chybět zapojení interaktivních prvků, kdy ty multimediální obohatí i haptické.

 

Expozice je ve všech částech významně doplněna multimediálním obsahem, jehož součástí je také audio průvodce, včetně mutace v anglickém jazyce. Postupně k ní vzniká
i dětská digitální interaktivní verze.

 

V souvislosti s otevřením expozice dojde ke změně vstupného:

Expozice

Základní: 90 Kč, zlevněné děti od 6 let, studenti, senioři: 50 Kč, rodinné 220 Kč

Výstavy

Základní: 90 Kč, zlevněné děti od 6 let, studenti, senioři: 50 Kč, rodinné 220 Kč

Expozice a výstavy

Základní: 150 Kč, zlevněné děti od 6 let, studenti, senioři: 80 Kč, rodinné 400 Kč

Komentované prohlídky

Základní: 120 Kč, zlevněné děti od 6 let, studenti, senioři: 80 Kč

Přednášky 50 Kč, zlevněné 20 Kč

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Knihovna NIPOS se v termínu 24.–29. července 2022 zúčastnila celosvětové konference IAML (International Assosiation of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), která se po 31 letech konala opět v Praze. Prezentovali jsme zde ve dvou posterových sekcích nejen hudební fond, který je součástí Knihovny NIPOS, ale rovněž celou naši instituci společně se statistikou, amatérským uměním a dalšími aktivitami.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Hudba
Co se děje
12.08.2022

ZLÍN: Sosone je moderní značka nábytku, která kombinuje nadčasový design s nejlepšími estetickými tradicemi města Zlína. Po více než 20 letech působení na trhu jsme se rozhodli zahájit novou etapu své činnosti. Spojili dlouholeté zkušenosti s výrobou nábytku na míru se znalostmi mladých designérů a nyní hrdě představujeme nejnovější kolekci unikátních štokrlat – připravenou v duchu zero-waste z recyklovaných materiálů.

Zlínský kraj
Výtvarné umění, Lidová kultura, Ostatní
Co se děje
12.08.2022

ZLÍN: Baťův Památník zve přes letní prázdniny k návštěvám také rodiny s dětmi a příměstské tábory! Vedle stávajících komentovaných prohlídek je totiž novinkou edukační program určený dětem předškolního věku a žákům prvního stupně.

Celá ČR, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Architektura, Památky, Vzdělávání
Co se děje
08.08.2022

OSTROV U BOHDANČE: Kroje jsou specifickým výrazem místní kultury, udrželi jsme si k nim dodnes vřelý vztah a někteří je při příležitosti rozmanitých slavností stále s hrdostí oblékají. Také proto nás zaujala zpráva o nově otevřeném Muzeu Ostrov lidových krojů (MOLK), které disponuje největší soukromou sbírkou historických venkovských oděvů v České republice. Unikátní expozice je navíc úplně první veřejnou prezentací všech krojových oblastí naší země. Že se jedná o opravdu mimořádnou záležitost, dokládá i ocenění v letošním jubilejním 20. ročníku prestižní soutěže Glorea musaealis, kterou pořádá každoročně Asociace muzeí a galerií − v kategorii „Muzejní počin roku 2021“ se muzeum umístilo na vynikajícím druhém místě. O rozhovor jsme požádali ředitele MOLK Jana Mičánka, duší historika, jinak lesního inženýra, aby nám svůj krásný, ale nákladný projekt blíže představil. V případě tohoto místního patriota a podnikatele se nejedná o jediný příspěvek k lokální kultuře…

Středočeský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Lidová kultura, Senioři, Památky
Články a komentáře
10.08.2022