úterý
18. ledna 2022
svátek slaví Vladislav
Logo
© Archiv Muzea východních Čech v Hradci KrálovéV Muzeu východních Čech v Hradci Králové se dnes otevře nová stálá expozice přibližující historii města

HRADEC KRÁLOVÉ: Od pátku 3. prosince bude pro návštěvníky Muzea východních Čech zpřístupněna expozice nazvaná "Cesta města", nová procházka po osudech krajského města Hradce Králové od raného středověku až do zrodu jeho moderní podoby. Stavba atraktivní interaktivní expozice byla po čtyřech letech ideových příprav a projektování zahájena letos v lednu a minimálně na pět let zaplní čtyři sály ve dvou patrech Historické budovy Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží.

03.12.2021
Autor článku: 
Lucie Peterková /jal

Původní expozice byly odinstalovány před rekonstrukcí historické budovy muzea v roce 2017. Nová expozice Cesty města je nahrazuje a provází hradeckými historickými stavbami a reáliemi.

Investorem samotné výstavby expozice je město Hradec Králové. Na tuto investici ve výši přibližně 24,3 milionu korun včetně DPH se radnici podařilo získat dotaci ve výši necelých 14 milionů korun z Integrovaného operačního programu (IROP) prostřednictvím Hradecko-pardubické aglomerace (ITI). „Hradec Králové je nádherné a inspirativní město a považuji za velmi důležité mít v Muzeu východních Čech expozici, která toto místo ještě více lidem přiblíží. Věřím, že všichni návštěvníci muzea ocení nejen krásu našeho města, ale také jeho rozvoj a historii. Přeji všem, aby se jim nové prohlídkové okruhy líbily a z muzea odcházeli spokojení a ponaučení,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

Kompletní duševní vlastnictví k expozici, včetně projektové dokumentace, náleží Muzeu východních Čech v Hradci Králové, příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje. Vystavené exponáty jsou majetkem Královéhradeckého kraje. „Do historické budovy bývalého městského umělecko-průmyslového muzea téma dějin sídelního města kraje rozhodně patří. Mám velikou radost, že čtyřletá práce našich odborníků byla ve spolupráci s městem Hradec Králové završena. Věříme, že se expozice bude návštěvníkům líbit. A nyní vzhůru k dalším, tentokrát krajským expozičním projektům“, doplňuje Petr Grulich, ředitel muzea.

Zhotovitelem stavby je společnost Chládek & Tintěra Pardubice a.s., která je tradičním dodavatelem širokého produktového spektra stavebních prací. V letech 2018-2019 divize Pozemních staveb již realizovala kompletní revitalizaci budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Divize Pozemních staveb disponuje týmem kvalifikovaných odborníků zabývající se rekonstrukcí a restaurováním nejen památkově chráněných budov, ale i veřejných budov s historickým nádechem. „Projekt expozice nás oslovil především svým scénografickým pojetím, s ukázkou vybraných prvků vývoje architektury, kde jsme mohli zužitkovat své odborné znalosti z oblasti památkové péče“ takto shrnuje realizaci Ing. Petra Fučíková, Ph.D., vedoucí střediska památek divize pozemních staveb firmy Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Původně plánovaný říjnový termín otevření expozice zpozdily stavební práce, které ovlivnila pandemická situace.

 

 

Expozice Cesty města nabídne tři tematické okruhy

Expozice K městu českých královen (Mgr. Radek Bláha)

Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší
a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města. Pro návštěvníka bude velice osvěžující architektonická stránka expozice. Stejně jaké u dalších částí jsme výstavní mobiliář zasadili do kulis historického Hradce Králové. V tomto případně vytváříme volnou představu Velkého náměstí. Centrálním exponátem bude středověký model města.

 

Expozice K pevnosti (Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.)

Tato část expozice pojímá historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se bude do hlavní části expozice procházet replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi. Ústředním exponátem této části bude model Hradce Králové od
F. Žaloudka představující město v roce 1865. Prezentovaná bude válka 1866 z pohledu obyvatel města, ale v pozadí nezůstává ani soužití vojenské posádky a civilních obyvatel. Expozice bude oživena figurínami v dobovém oblečení a multimediální projekcí.

 

Expozice K Salonu republiky (PhDr. Pavla Koritenská)

Expoziční sály ve třetím nadzemním podlaží se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje. Ohromnou devizu období konce 19. století, které je spjaté s bouráním pevnostního Hradce Králové až po vrchol první republiky, představuje fenomén fotografie a filmu.

První část výstavního sálu expozice zahrnuje časové období od bourání pevnosti (konec 19. století) do rozkvětu města v meziválečném období. Symbolicky tvoří přechod od pevnosti k nové urbanistické výstavbě imitace Pražského mostu a tzv. Kotěrova kiosku. Tyto kulisy umožňují využití samoobslužných interaktivních panelů obsahujících stovky dobových fotografií. Velmi zajímavým prvkem této části expozice je projekce mapující správní a stavební vývoj Hradce Králové do roku 1945.

Při přechodu do druhé části sálu se návštěvník ocitne na prvorepublikovém náměstí. Zde jsme neměli ambici věrné kopie místa, jako jsme tomu tak činili v předchozích částech, ale dokumentujeme běžný život a snažíme se jej zprostředkovat návštěvníkovi tak, jak jej vnímali tehdejší obyvatelé Hradce Králové. Návštěvník se tak po přechodu ze střídmě pojaté předchozí části ocitne doslova v Jiříkově vidění, kdy ho pohltí atmosféra prvorepublikového života. Tento efekt navíc umocní i pravidelné střídání dne a noci a zakomponované figuríny v dobovém oblečení. Výlohy obchodů jsou využity jako výstavní vitríny pro sbírkové předměty daného období. Ústředním exponátem je automobil Start vyrobený v Hradci Králové v roce 1929. Třešničkou na dortu bude replika Bia Central, v němž se bude moci návštěvník usadit
a vychutnat si vybrané úryvky dobových filmů. Ani v této části expozice nebude chybět zapojení interaktivních prvků, kdy ty multimediální obohatí i haptické.

 

Expozice je ve všech částech významně doplněna multimediálním obsahem, jehož součástí je také audio průvodce, včetně mutace v anglickém jazyce. Postupně k ní vzniká
i dětská digitální interaktivní verze.

 

V souvislosti s otevřením expozice dojde ke změně vstupného:

Expozice

Základní: 90 Kč, zlevněné děti od 6 let, studenti, senioři: 50 Kč, rodinné 220 Kč

Výstavy

Základní: 90 Kč, zlevněné děti od 6 let, studenti, senioři: 50 Kč, rodinné 220 Kč

Expozice a výstavy

Základní: 150 Kč, zlevněné děti od 6 let, studenti, senioři: 80 Kč, rodinné 400 Kč

Komentované prohlídky

Základní: 120 Kč, zlevněné děti od 6 let, studenti, senioři: 80 Kč

Přednášky 50 Kč, zlevněné 20 Kč

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat...

BROUMOV: Lektorky Maiwaldovy akademie Vzdělávacího a kulturního centra Broumov připravily nový vzdělávací program Příběh knihy, který se inspiruje historií, rukodělným řemeslem mnichů a klášterní knihovnou. Během tvořivého programu budou žáci a studenti poznávat knihařské řemeslo, středověkou vazbu knih a vyrobí si svůj vlastnoručně šitý knižní blok.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Památky
Co se děje
18.01.2022

BERLÍN: Krátkometrážní animovaný snímek režisérky Lucie Sunkové Zuza v zahradách se probojoval do soutěžní sekce Generation Kplus Competition 72. ročníku Berlinale. Tato kategorie věnovaná dětskému publiku každoročně nabízí desítky krátkometrážních titulů včetně těch animovaných. Posledním zástupcem české animace byl v roce 2020 studentský snímek Lístek, který vytvořila ve zlínském ateliéru Animované tvorby UTB Aliona Baranova.

Celá ČR, zahraničí
Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
18.01.2022

ČR-ZAHRANIČÍ: Třídílná minisérie Podezření, kterou pro Českou televizi napsal scenárista Štěpán Hulík, se ve slavnostní zahraniční premiéře představí příští měsíc na dvaasedmdesátém ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale. Série bude uvedena v prestižní sekci Berlinale Series jako historicky vůbec první seriál nejen z Česka, ale také ze střední a východní Evropy.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
17.01.2022

PRAHA: Stejně jako v mnoha dalších oborech jsou i v architektuře dneška zcela zásadní otázky udržitelnosti. Jedním z průkopníků takto pojaté architektury budoucnosti je respektovaný švédský ateliér White Arkitekter, jehož práci představí Galerie Jaroslava Fragnera na výstavě s názvem A Heart of Wood. Již tento čtvrtek 13. ledna ji zahájí vernisáž spojená s přednáškou architektů Oskara Norelia a Roberta Schmitze, autorů unikátní dřevěné výškové stavby Sara Kulturhus, dvacetipatrového multifunkčního kulturního centra a nové dominanty pětatřicetitisícového města Skellefteå v severním Švédsku.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Architektura
Co se děje
14.01.2022