středa
22. května 2024
svátek slaví Emil
Z tiskové konference k zahájení rekonstrukce kulturního centra co.labs
© Foto: Karel KuncV Brně začíná renovace kulturního centra CO.LABS. Do konce roku 2025 budou nové prostory otevřeny pro umělce*kyně i veřejnost

BRNO: Kulturní centrum co.labs zahajuje rozsáhlou rekonstrukci. Kromě propojení prostorů do jednoho tvůrčího místa se centrum zabývá také bezbariérovostí, modernizací, zkvalitněním infrastruktury a celkovou revitalizací původních i nově získaných prostorů. Projekt rekonstrukce zajistí výhodné podmínky pro rozvoj kreativní a umělecké obce Brna. Dále přispěje k vyšší kvalitě uměleckých děl a umožní prezentovat technicky náročnější umělecké projekty, včetně těch z českého i mezinárodního prostředí.

Autor článku: 
Barbora Feníková

Kulturní centrum co.labs vstupuje do rozsáhlé a dlouho očekávané rekonstrukce, jehož cílem je rozvoj a modernizace již existujícího kulturního centra na kreativní centrum evropského formátu, které bude poskytovat infrastrukturu sdílených služeb pro živé umění v Jihomoravském regionu. Tím podpoří celý stávající ekosystém nezávislého umění v lokálním, ale také celostátním měřítku.

„Jsem nesmírně rád, že Ministerstvo kultury mohlo z Národního plánu obnovy přispět k renovaci centra částkou přesahující šedesát milionů korun z výzvy na velká kulturní a kreativní centra. Znamená to, že Národní plán obnovy úspěšně běží a má smysl v rámci celé České republiky. Úspěšné projekty, jakým je i modernizace kulturního centra co.labs na kreativní centrum evropského formátu, jsou velkým přínosem pro nezávislou kulturu v celostátním měřítku. Zajistí rozvoj tvořivého potenciálu jednotlivých regionů a podpoří spolupráci uměleckého, podnikatelského a občanského sektoru. Jsou motivací k vícezdrojovému financování, které je, myslím, pro všechny zúčastněné prospěšným krokem do budoucna,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Mezi prostory týkající se projektu rekonstrukce patří hlavní víceúčelový sál, foyer, coworkový prostor, kavárna/bar, malý sál, velký workshopový sál, výtvarný ateliér, hudební studio, galerie "Schodiště", outdoor zóna, ubytovací a administrativní prostory, jenž kdysi tvořily ucelený komplex s jednotnou myšlenkou. Po necelých 100 letech užívání se rozdrobily mezi mnoho nájemců s různými individuálními potřebami, které se projevily i v charakteru stavebních úprav a necitlivých rekonstrukcích bez širšího kontextu.

Jedním z cílů tohoto projektu rekonstrukce je vytvoření ucelených prostorů v rámci širšího kontextu původního záměru využívání prostor Sokol Brno I a sjednocení rozdrobených částí prostoru jak po stránce ideové, tak stavební do jednoho tvůrčího místa, kde se budou moci umělci*kyně mezi sebou i širokou veřejností setkávat, spolupracovat, inspirovat se navzájem a prezentovat svá díla.

"Hlavním leitmotivem celé rekonstrukce je propojení všech prostor do společného tvůrčího a setkávacího prostoru - obnovením původního terrazzového schodiště ze 30. let.", popisuje hlavní projektant rekonstrukce Ing. arch. David Prudík. Rekonstrukce také řeší ve velké míře problém s dostupností stávajících prostor kulturního centra. Nově bude postaven výtah, který bude umístěn na východní fasádě budovy a bude sloužit jednak jako nákladní výtah, tak i jako bezbariérový přístup pro imobilní návštěvníky*ice.

Dalším přínosem projektu bude zajištění prostoru s kvalitními službami a vybavením, což povede ke zvýšení kvality uměleckých produkcí a možnosti prezentace technicky náročnějších uměleckých, nebo kreativních projektů i ze zahraničí.
Projekt rekonstrukce tak zajistí výhodné podmínky pro rozvoj umělecké a kreativní obce v Brně. Vyřeší tak negativní dopad současného stavu absence takového subjektu, což zamezí odlivu tvůrců a tvůrkyň do Prahy nebo zahraničí. Mezi pozitivní dopady projektu patří rovněž i zajištění kontinuální podpory a rozvoje současného tance a pohybového divadla v Brně, jelikož kulturní centrum co.labs se jako jediná profesionální instituce v Brně strategicky zaměřuje na tuto činnost a oblast.

„Projekt renovace a rozšíření kulturního centra co.labs přispívá k řešení jedné z palčivých brněnských otázek, a to je nedostatek prostor pro nezřizovanou kulturní scénu, která je přitom v Brně velmi bohatá, pestrá a živá. I proto vnímáme jako smysluplné se na rekonstrukci finančně podílet, zvlášť když naše přislíbené kofinancování pomohlo spolku získat skrze Národní plán obnovy velmi velkorysou dotaci z Evropské unie.“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zkvalitněním infrastuktury kulturního centra projekt přispívá k podpoře kulturního a kreativního sektoru prostřednictvím hlubšího propojování technických věd se společenskými, humanitními a uměleckými obory s cílem vytvoření žádoucích synergií vedoucích k rozvoji multidisciplinárního přístupu a aktivity vedoucí k propojování aktérů*rek a vytváření sítí.

Projekt Rozvoj kulturního centra CO.LABS v celkové výši 92,3 milionů korun je financován Evropskou unií programem NextGenerationEU, v rámci výzvy Národního plánu obnovy částkou 64,3 milionu korun. Statutární město Brno je finančním partnerem projektu s příspěvkem ve výši 21,4 milionů korun, majitel objektu – Sokol Brno I. částkou 5 milionů korun a další finanční participaci přislíbil také Jihomoravský kraj. „Mám radost, že se daří podporovat projekty, které propojují. Věřím, že když dokážeme nabídnout kreativcům odpovídající prostory, přitáhneme do Brna nové nápady nejenom z celého kraje, ale i ze zahraničí.“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

CO.LABS – kulturní centrum
Jsme COllaboration, COproduction, COwork
Jsme art LABoratory
Jsme Zóna nezávislého umění
CO.LABS je otevřená, kreativní a nezávislá platforma, jež aktivně zabezpečuje podporu, rozvíjení a růst uměleckého sektoru s důrazem na angažovanost, posouvání úrovně kvality a hranic uměleckých druhů a žánrů. Vznikla v říjnu 2021 jako reakce na uzavřenost systému  zřizovaných repertoárových divadel v Brně.


www.colabs.cz
https://www.facebook.com/colabs.zona
https://www.instagram.com/colabs_zona/
#colabs_zona
#podporyženvuměnínenínikdydost

Mohlo by vás také zajímat...

RYMICE: Rekonstrukce konírny v areálu hospodářského dvora v Muzeu v přírodě Rymice je u konce. Sloužit bude jako sanační pracoviště a průchozí depozitář pro velké zemědělské stroje.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání
Co se děje
21.05.2024

PRAHA: Ministr kultury Martin Baxa dne 16. května v Nostickém paláci předal Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových aktivit.

Na začátku slavnostního zahájení poděkoval všem oceněným za jejich dlouholetou neúnavnou práci na poli neprofesionálního umění a za jejich celoživotní přínos v daném oboru: „Bylo mi ctí dnes předat ceny Ministerstva kultury za neprofesionální umění, které má v České republice dlouholetou tradici a pro společnost zcela nezastupitelný význam. Všichni laureáti jsou mnohostranně talentovaní umělci a pedagogové, kteří svým dílem zanechávají hlubokou stopu ve společnosti i kultuře. Děkuji všem oceněným za jejich přínos v oblasti neprofesionálního umění, za jejich celoživotní uměleckou i pedagogickou práci a přeji jim do dalších let hodně zdraví, radosti a inspirace do další práce,“ řekl ministr Baxa.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Hudba, Výtvarné umění, Lidová kultura, Ostatní, Památky
Co se děje
17.05.2024

KUNŠTÁT: MĚSTO KUNŠTÁT a SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT vyhlašují 52. ročník Literární soutěže Františka Halase. Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu již více než pět desetiletí připomíná i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit jejich vzájemnou konfrontaci a publikovat a propagovat kvalitní básnickou tvorbu. Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2024.


 
 
Celá ČR, Jihomoravský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
22.05.2024

PRAHA: Na tiskové konferenci dne 15. 5. 2024 novelu představil ministr kultury spolu s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu.

V loňském roce ministerstvo kultury připravilo tzv. malou novelu, která zapojuje Senát do volby rady České televize a Českého rozhlasu a přidává tak další pojistku proti ovládnutí těchto institucí. Nyní má finální podobu tzv. velká mediální novela, která zajistí stabilitu financování obou médií. Předcházela jí jednání nejen v rámci koalice, ale i s klíčovými subjekty českého mediálního trhu. Základní pilíře jsou stále stejné. Přibyla indexace poplatku v závislosti na inflaci, memoranda s veřejnoprávními médii a některé nové povinnosti pro veřejnoprávní média. Materiál nyní projedná vláda a účinnost zákona je naplánována k 1. 1. 2025.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní
Co se děje
16.05.2024