neděle
4. června 2023
svátek slaví Dalibor
Květná zahrada s rotundou, Kroměříž
© https://www.kvetnazahrada-kromeriz.cz/cs/o-zahrade/RotundaSoučasné umění v historických zahradách

KROMĚŘÍŽ: Klub UNESCO Kroměříž, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži při Národním památkovém ústavu a ÚOP v Kroměříži Vás zvou na odbornou konferenci Historické zahrady Kroměříž 2021. Letošním tématem je Současné umění v historických zahradách. Předběžnou pozvánku najdete zde.

17.06.2021
Autor článku: 
Eva Nováková

Péče o zachování historického dědictví našeho města, zejména historických zahrad a Arcibiskupského zámku pro příští generace a adekvátní využití jejich kulturně vzdělávacího potenciálu je prioritou třicetileté činnosti Klubu UNESCO Kroměříž, který zápis zahrad a Arcibiskupského zámku na Seznam kulturního dědictví  inicioval a významně se o něj zasloužil. Jednou z našich tradičních aktivit jsou konference s tématem historických zahrad, které jsme pořádali od r. 1998 každým druhým rokem. Je přirozené, že právě v Kroměříži  nachází tato problematika své místo, neboť je místem, kde se nachází Květná a Podzámecká – zahrada,  které představují vrcholné plody evropské zahradní kultury a jsou společně s Arcibiskupským zámkem na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 

Připomeňme témata minulých konferencí:

Vývoj zahradní kultury, Technika v historických zahradách, Společenský život v historických zahradách, Voda a vodní prvky v historických zahradách, Co ohrožuje   historické zahrady, Zahrada jako umění- umění v zahradě. Travnaté plochy, bylinné podrosty, záhony a jejich sortimenty v historickém vývoji i současnosti.

 

K připravované konferenci „Současné umění v historických zahradách“

Klub UNESCO Kroměříž, v duchu svého poslání se vždy zasazoval nejen o zachování našeho historického dědictví ale i jeho adekvátního využívání. Proto jsme považovali za správné reagovat na podněty veřejnosti a vyjádřit se k výstavám současných výtvarníků v Podzámecké a Květné zahradě - v památce UNESCO  Na základě podnětů veřejnosti byli požádáni členové Klubu UNESCO Kroměříž,  členové Spolku přátel a výtvarníků Kroměřížska, veřejnost prostřednictvím našeho webu, i některé osobnosti, které jsou profesí spjaty s problematikou, včetně zástupců majitele o názor na výstavy současných výtvarníků  v Podzámecké, Květné zahradě i v rotundě. Výstavy  v r. 2019 probíhaly ( i v minulých letech) od konce června do konce září.      

    

Přehled výsledků: Celkem  vyjádřilo svůj názor 51 osob: Negativně  event. s doporučením 41  Pozitivně  10 z toho 5 s výhradou.

 

Vyjádření Klubu UNESCO                                                                                                                                                                

Prezentace památky zapsané na seznamu UNESCO by měla respektovat její  jedinečnou hodnotu a prezentovat ji v její autentické podobě, zejména v letních měsících, kdy právě přijíždí návštěvníci i ze zahraničí. Měli by mít  možnost pořídit si i autentickou dokumentaci, což v některých případech necitlivě umístěné sochy neumožňují.  Výstava v Podzámecké zahradě obdobně i v minulých letech, i když nezanechává přímé hmotné stopy přesto představuje nebezpečí degradace vnímání zahrad i rotundy  jako možného prostoru – kulisu   pro současné umění a další aktivity, aniž by odpovídaly jejich hodnotě, bez pokory  a úcty   k výsostnému ocenění, kterého se jim dostalo zápisem na seznam  UNESCO. Jakékoliv aktivity by neměly sloužit subjektivním ambicím, ale měly by být obhajitelné před odborníky i veřejností.                                                                                                                                      

 

Výstava v rotundě Květné zahrady

Návštěvníci  (kam si zakoupili zvláštní vstupenku) kromě zasvěceného výkladu  průvodců byli nuceni vidět  rotundu ne v její autentické podobě ale jako výstavní kulisu přeplněnou obrazy a dalšími exponáty velmi pestré  směsi současných výtvarníků. Naopak Výstava Cigler Motyčka v Květné zahradě jak hodnotou tak velmi  citlivým umístěním (exponáty dávaly možnost jiného pohledu aniž by daný prostor rušily), kontrastovala  s výstavou Sochy v Podzámecké zahradě.                                                                                                                                                       

 

Podpora

Sekcí pro kulturu a komunikaci a Sekce pro životní prostředí České komise pro UNESCO  dne 31. října 2019 a následně i Českou komisí. Výpis ze zápisu: „Sekce vzaly informaci členky komise MUDr Evy Novákové o výstavách v Podzámecké a Květné zahradě v Kroměříži na vědomí a přivítaly iniciativu Klubu UNESCO Kroměříž, který otevřel veřejnou diskusi k důležitému tématu a podporují myšlenku uspořádat k němu odbornou konferenci, jejímž cílem by bylo  přijetí metodického doporučení v dané záležitosti."                                                                                                                                     

                                                                                      

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Opatření proti šíření pandemie covid-19 dopadla nejvíce na tradiční kulturu, zejména pak na scénické umění a kulturní dědictví. Během let 2020 a 2021 se jejich výsledek hospodaření očištěný o dotace propadl o více než 3,7 miliardy korun v porovnání s rokem 2019. Návštěvnost kulturních zařízení v roce 2021 ve srovnání s rokem 2019 klesla o více než polovinu, meziročně však stoupla o téměř šest procent.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Odborné studie a recenze, Co se děje
02.06.2023

KUNŠTÁT: MĚSTO KUNŠTÁT a SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT vyhlašují 51. ročník Literární soutěže Františka Halase. Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu již více než pět desetiletí připomíná i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit jejich vzájemnou konfrontaci a publikovat a propagovat kvalitní básnickou tvorbu. Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2023.

Celá ČR, Jihomoravský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
02.06.2023

PLZEŇ: V dubnu letošního roku několik desítek plzeňských architektek a architektů zveřejnilo otevřený dopis hejtmanovi a zastupitelům Plzeňského kraje, v němž podepsaní apelovali na vedení kraje, aby přehodnotilo rozhodnutí nevypsat soutěž na návrh adaptace budovy někdejších městských lázní pro účely Západočeské galerie v Plzni a dalších institucí a v celé věci postupovalo maximálně transparentně. Během následujících týdnů pak téměř 60 signatářů podpořila jak Česká komora architektů (ČKA), tak Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Plzeňský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Architektura, Ostatní
Co se děje
02.06.2023

ČR: Vladimír Mišík sice už pověsil koncertování na hřebík, ale i tak se toho okolo něj a jeho jménem děje stále víc než dost. Kromě Anděly ověnčené nové studiové tvorby se můžeme průběžně těšit také z reedic Mišíkových starších, často dlouho nedostupných alb. Aktuálně v podobě kompilace, která se ne nadarmo honosí přízviskem ikonická! Dvojalbum Špejchar 1969–1991 I–II, jež letos slaví třicet let od prvního vydání, se na pětadvaceti písních ohlíží za první částí Mišíkovy velmi úspěšně kariéry rockového písničkáře a asi netřeba zdůrazňovat, že je vskutku za čím se ohlížet. Nyní navíc s novým masterem z původních pásů a se skvělou variací na originální grafiku z dílny Karla Halouna a Luďka Kubíka na 2LP, 2CD i digitálně. Podívejte se na videoteaser: https://youtu.be/69WxTAC4FFQ

Celá ČR
Hudba
Co se děje
02.06.2023