sobota
2. prosince 2023
svátek slaví Blanka
Květná zahrada s rotundou, Kroměříž
© https://www.kvetnazahrada-kromeriz.cz/cs/o-zahrade/RotundaSoučasné umění v historických zahradách

KROMĚŘÍŽ: Klub UNESCO Kroměříž, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži při Národním památkovém ústavu a ÚOP v Kroměříži Vás zvou na odbornou konferenci Historické zahrady Kroměříž 2021. Letošním tématem je Současné umění v historických zahradách. Předběžnou pozvánku najdete zde.

17.06.2021
Autor článku: 
Eva Nováková

Péče o zachování historického dědictví našeho města, zejména historických zahrad a Arcibiskupského zámku pro příští generace a adekvátní využití jejich kulturně vzdělávacího potenciálu je prioritou třicetileté činnosti Klubu UNESCO Kroměříž, který zápis zahrad a Arcibiskupského zámku na Seznam kulturního dědictví  inicioval a významně se o něj zasloužil. Jednou z našich tradičních aktivit jsou konference s tématem historických zahrad, které jsme pořádali od r. 1998 každým druhým rokem. Je přirozené, že právě v Kroměříži  nachází tato problematika své místo, neboť je místem, kde se nachází Květná a Podzámecká – zahrada,  které představují vrcholné plody evropské zahradní kultury a jsou společně s Arcibiskupským zámkem na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 

Připomeňme témata minulých konferencí:

Vývoj zahradní kultury, Technika v historických zahradách, Společenský život v historických zahradách, Voda a vodní prvky v historických zahradách, Co ohrožuje   historické zahrady, Zahrada jako umění- umění v zahradě. Travnaté plochy, bylinné podrosty, záhony a jejich sortimenty v historickém vývoji i současnosti.

 

K připravované konferenci „Současné umění v historických zahradách“

Klub UNESCO Kroměříž, v duchu svého poslání se vždy zasazoval nejen o zachování našeho historického dědictví ale i jeho adekvátního využívání. Proto jsme považovali za správné reagovat na podněty veřejnosti a vyjádřit se k výstavám současných výtvarníků v Podzámecké a Květné zahradě - v památce UNESCO  Na základě podnětů veřejnosti byli požádáni členové Klubu UNESCO Kroměříž,  členové Spolku přátel a výtvarníků Kroměřížska, veřejnost prostřednictvím našeho webu, i některé osobnosti, které jsou profesí spjaty s problematikou, včetně zástupců majitele o názor na výstavy současných výtvarníků  v Podzámecké, Květné zahradě i v rotundě. Výstavy  v r. 2019 probíhaly ( i v minulých letech) od konce června do konce září.      

    

Přehled výsledků: Celkem  vyjádřilo svůj názor 51 osob: Negativně  event. s doporučením 41  Pozitivně  10 z toho 5 s výhradou.

 

Vyjádření Klubu UNESCO                                                                                                                                                                

Prezentace památky zapsané na seznamu UNESCO by měla respektovat její  jedinečnou hodnotu a prezentovat ji v její autentické podobě, zejména v letních měsících, kdy právě přijíždí návštěvníci i ze zahraničí. Měli by mít  možnost pořídit si i autentickou dokumentaci, což v některých případech necitlivě umístěné sochy neumožňují.  Výstava v Podzámecké zahradě obdobně i v minulých letech, i když nezanechává přímé hmotné stopy přesto představuje nebezpečí degradace vnímání zahrad i rotundy  jako možného prostoru – kulisu   pro současné umění a další aktivity, aniž by odpovídaly jejich hodnotě, bez pokory  a úcty   k výsostnému ocenění, kterého se jim dostalo zápisem na seznam  UNESCO. Jakékoliv aktivity by neměly sloužit subjektivním ambicím, ale měly by být obhajitelné před odborníky i veřejností.                                                                                                                                      

 

Výstava v rotundě Květné zahrady

Návštěvníci  (kam si zakoupili zvláštní vstupenku) kromě zasvěceného výkladu  průvodců byli nuceni vidět  rotundu ne v její autentické podobě ale jako výstavní kulisu přeplněnou obrazy a dalšími exponáty velmi pestré  směsi současných výtvarníků. Naopak Výstava Cigler Motyčka v Květné zahradě jak hodnotou tak velmi  citlivým umístěním (exponáty dávaly možnost jiného pohledu aniž by daný prostor rušily), kontrastovala  s výstavou Sochy v Podzámecké zahradě.                                                                                                                                                       

 

Podpora

Sekcí pro kulturu a komunikaci a Sekce pro životní prostředí České komise pro UNESCO  dne 31. října 2019 a následně i Českou komisí. Výpis ze zápisu: „Sekce vzaly informaci členky komise MUDr Evy Novákové o výstavách v Podzámecké a Květné zahradě v Kroměříži na vědomí a přivítaly iniciativu Klubu UNESCO Kroměříž, který otevřel veřejnou diskusi k důležitému tématu a podporují myšlenku uspořádat k němu odbornou konferenci, jejímž cílem by bylo  přijetí metodického doporučení v dané záležitosti."                                                                                                                                     

                                                                                      

Mohlo by vás také zajímat...

BOHUMÍN: "Maryšku jsme založili jako literárně - dramatický klub. Spektrum působnosti sdružení se ale postupem let rozšířilo do nejrůznějších oblastí (besedy, literární večery, přednášky, výstavy, multižánrové akce a festivaly, autorská tvorba, filmový klub apod.)," uvádí na svém webu členky bohumínského spolku Maryška. Představujeme jeho aktuální aktivity v závěru letošního a začátkem příštího roku.

Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Lidová kultura, Ostatní
Co se děje
01.12.2023

ZLÍN: V pátek 24. listopadu proběhlo v pražském Rudolfinu slavnostní předávání cen prestižní soutěže „Stavba roku“. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které obdrželo od jeho pořadatelů pozvání, zde zastupoval jeho ředitel Pavel Hrubec.

Zlínský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Architektura, Památky, Soutěže a festivaly
Co se děje
01.12.2023

ČR: Charitativní díl soutěže StarDance, který Česká televize odvysílala v sobotu 25. listopadu se postaral o absolutní rekord ze všech odvysílaných charitativních dílů pořadu. Celková vybraná suma pro Centrum Paraple činí 25 174 220 Kč. Slavnostního předání šeku se v silném zastoupení zúčastnily osobnosti spojené s pořadem StarDance a zástupci Centra Paraple. Za Českou televizi šek předala vedoucí komunikace a korporátního partnerství Jana Mrákotová.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
30.11.2023

ŽATEC, ČR: Česká republika opět potvrdila, že je světovou velmocí, co se týče zápisů na seznam kulturního dědictví UNESCO. V pondělí dne 18. září 2023 bylo na zasedání Výboru pro světové dědictví, které se konalo v saudskoarabském Rijádu, rozhodnuto o zařazení chmelařské krajiny a města Žatec, jejího centra, na prestižní seznam světového dědictví pod názvem Žatec and the Landscape of Saaz Hops. ČR se tudíž může pyšnit vůbec první chmelařskou krajinou na světě, která nese značku UNESCO. Na úspěšné nominaci se podílelo mnoho subjektů; my jsme s několika dotazy oslovili site managera památky světového dědictví, pana Jaroslava Špičku, bývalého místostarostu města Žatce, v současnosti též ředitele Chrámu Chmele a Piva, p. o.

Celá ČR, Ústecký kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Památky
Články a komentáře
29.11.2023