pondělí
15. července 2024
svátek slaví Jindřich
Logo
© Archiv Ústeckého krajeRada Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Knihovny Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

ÚSTECKÝ KRAJ: Charakteristika vykonávané činnosti:

·  řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace

·  funkční období na dobu určitou – jmenování na dobu šesti let, s možností prodloužení až na dobu neurčitou

Autor článku: 
Ústecký kraj

Platové zařazení:

Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; platová třída 13, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení a dvakrát ročně odměny.

 

Požadovaný nástup do funkce:

dle dohody

 

Požadavky:

·       ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (zaměřené na knihovnictví, informační studia či management v kultuře výhodou)

·       státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR

·       trestní bezúhonnost

·       nejméně tříletá praxe v řízení pracovních týmů

·       znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku

·       základní znalost oborové legislativy

·       velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti

·       samostatnost a časová flexibilita

 

Výhodou:

  • znalost podmínek provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

·       orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů včetně projektového řízení

·       aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru

·       řidičský průkaz skupiny B

·       znalost anglického či německého jazyka na komunikační úrovni

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

·       označení výběrového řízení

·       jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

 

K přihlášce je nutno připojit:

  • životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

·       členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, jako přílohu přehled případné publikační činnosti

·       vlastní koncepce řízení a další rozvoj Knihovny Ústeckého kraje, příspěvková organizace, v rozsahu max. 6 stran A4

  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení

 

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením

“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – KUK“

je nutné podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. 8. 2024 na adresu:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor kultury a památkové péče

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

Kontaktní osoba: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury a památkové péče, tel. č.: +420 475 657 286, e-mail: kohl.m@kr-ustecky.cz

 

Upozornění:

Výběrové řízení je dvoukolové. Kandidáti v prvním kole budou oslovení k testu manažerských schopností pro ředitele příspěvkových organizací. Do druhého kola budou vybraní účastníci přizváni k osobnímu pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace zaslána neúspěšným uchazečům zpět. 

 

Mohlo by vás také zajímat...

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Známe výsledky letošního ročníku Ceny Hereditas obligat, kterou Královéhradecký kraj udílí za obnovu a záchranu architektonického dědictví na svém území. Odborná porota letos z 12 nominací vybrala opravu zámeckého areálu Karlova Koruna či bývalého vodojemu, restaurování historicky cenných náhrobků a cenu za popularizaci památkové péče získal Jiří Němeček.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Soutěže a festivaly
Co se děje
15.07.2024

ČR: V Poslanecké sněmovně tento týden v prvním čtení prošla novela zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, zkráceně novela zákona o audiovizi. Vláda ji schválila koncem června. S její účinností se počítá k 1. lednu 2025. Hlavními změnami, které přináší, jsou rozšíření selektivní podpory o televizní a VOD tvorbu, podpora herního průmyslu a vylepšení mechanismu filmových pobídek.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
12.07.2024

ČR-ZAHRANIČÍ: Česká centra a Kancelář generálního komisaře vyhlašují otevřenou výzvu pro umělce a projekty s cílem podílet se na kulturním programu českého národního pavilonu na světové výstavě EXPO 2025.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
11.07.2024

PRAHA: Nová interaktivní výstava Praga Magica zprostředkovává svým návštěvníkům jedinečnou procházku Prahou, a to v prostorách nově zrekonstruovaného domu U Červené lišky na Staroměstském náměstí. Dominanty Prahy i známá pražská místa spatří z naprosto nevšedních perspektiv a navštíví magická zákoutí, ve kterých mohou hrát i svůj interaktivní příběh. Poznejte Prahu, jak jste ji nikdy neviděli!

Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání
Co se děje
11.07.2024