neděle
5. února 2023
svátek slaví Dobromila
Logo
© ARCHIV MKProgram Nositelé tradice lidových řemesel byl zapsán do Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva

MAROKO-ČR: Česká republika slaví úspěch! Unikátní program Nositelé tradice lidových řemesel, kterým Ministerstvo kultury spolu s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici dlouhodobě uchovává tradiční lidová řemesla pro budoucí generace, byl včera zapsán do prestižního mezinárodního Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Nominaci programu schválil 1.12. 2022 mezivládní Výbor pro ochranu nemateriálního kulturního dědictví na svém 17. zasedání v Maroku. Registr stejně jako Reprezentativní seznam UNESCO je spravován Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Autor článku: 
Tiskový odbor MK

Tradiční a lidová kultura tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země. Ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady“. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům. Projekt zahájilo v roce 2000 Ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Titul Nositel tradice lidových řemesel je udělován u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví. V současné době patří mezi jeho držitele téměř devadesát lidových řemeslníků z Čech a Moravy. S udělením titulu Nositel tradice lidových řemesel je spojeno propůjčení ochranné známky Nositel tradice lid. řem., a to prostřednictvím licenční smlouvy jednotlivým výrobcům. Program má kromě veřejného ocenění i ryze praktické přínosy: možnost finanční podpory, propagaci a prezentaci výrobků, každoroční výstavu, metodickou pomoc a další. Označení výrobků známkou Nositel tradice lidových řemesel je garancí kvality, která podporuje jejich atraktivitu v očích zákazníků a nepochybně přispívá k lepší prodejnosti výrobků, což je důležitá okolnost pro udržení a rozvoj řemeslné výroby.

“Pro Českou republiku jde vůbec o první záznam do Registru osvědčených postupů a vážíme si ho o to více, že je jím na odborné úrovni strvzen záchovný postup, který může být inspirativní i pro ostatní smluvní státy Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví.  Jsem velmi rád, že mezinárodní hodnotitelé naši nominaci pochválili. Podle jejich hodnocení prezentuje dobrý model ochrany, který se dá použít i v jiných zemích. Lidová řemesla patří k nejohroženějším oblastem kulturního dědictví, proto je naší povinností zviditelnit a propagovat tradiční české řemeslo, aby se opět stalo běžnou součástí naší každodenní kultury,“ říká ministr kultury Martin Baxa.  

Záměr zpracovat nominaci programu Nositelé tradice lidových řemesel do Registru osvědčených praktik zrál v myslích předkladatelů již delší dobu. V roce 2017 byla na doporučení oddělení UNESCO při Ministerstvu kultury zahájena intenzivní příprava nominace. Na pravidelném setkání výrobců zapojených do programu v květnu roku 2017, byla avizována snaha zpracovat nominaci, což se setkalo s kladnou odezvou. Všichni tehdy žijící účastníci programu, v počtu 64 osob, byli dopisem ministra kultury informováni o záměru zpracovat nominaci a byli požádáni o součinnost při její přípravě. Na přípravě spolupracovala více než polovina, tj. 38 osob. Hlavními zpracovateli nominace byly Národní ústav lidové kultury a Ministerstvo kultury ČR. Její znění bylo konzultováno s Národní radou pro tradiční lidovou kulturu (poradní orgán ministra kultury), Regionálními pracovišti pro tradiční lidovou kulturu a řemeslnickými spolky.

Výrobci, kteří byli ocenění titulem jsou nositeli technologií a výrobních postupů, které v řadě případů mají výrazně regionální přesah a můžeme se s nimi setkat i v dalších zemích Evropy. Díky včasné identifikaci, dokumentaci a podpoře těchto výrobců jejich dílny prosperují a doposud se v nich udržují tradiční výrobní technologie i sortiment výrobků,“ říká Zuzana Malcová z Odboru regionální a národnostní kultury MK.     

Konkrétním příkladem takového regionálního přesahu je výroba modrotisku, které se v České republice věnují rodinné dílny Danzingerů v Olešnici na Moravě a Jochů ve Strážnici. Svými výrobky – modrotiskovou metráží a širokým sortimentem výrobků z ní – zásobují nejen domácí výrobce tradičních oděvů, ale též naše sousedy ze Slovenské republiky, kde tradiční výroba modrotisku již zanikla a v současnosti se výrobci věnují především autorské tvorbě.

Podobný regionální přesah jako modrotisk má též výroba a hra na tradiční hudební nástroj – dudy, za níž byly v minulosti ocenění dva výrobci - Miroslav Stecher z Českých Budějovic a Pavel Číp ze Zubří. Na jejich nástroje hraje celá řada sólistů a dudáckých kapel v České republice i zahraničí. Díky tomu se podařilo tuto živou tradici uchovat a v řadě regionů i obnovit.

Nositel tradice - nulk.cz

Nositelé tradice lidových řemesel - mkcr.cz

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: S novým rokem přichází také Místní kultura s formátem podcastu, který je dnes součástí většiny internetových médií. PODCAST MÍSTNÍ KULTURY přináší dialogy s lidmi, kteří mají, co říci. Autorsky ho bude připravovat zkušená rozhlasová publicistka a dokumentaristka Hana Soukupová.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
EDITORIAL
05.02.2023

ČR: Masopust, slavnostní období, které začíná po svátku Tří králů, se mimo jiné vyznačuje obdobím hodování, veselí a bujarými zábavami. Na nich byl dostatek příležitostí pro skupinové hrátky.

Celá ČR
Lidová kultura
Co se děje
03.02.2023

LIBOCHOVANY: Pro milovníky starých pověstí mohu nabídnout výpravu na místo, které již je na mapě označeno, ale značené cesty tam nevedou. Odměnou vám může být nezvyklý výhled a na místě si můžete pustit v případě dostatku dat i audiovizuální zpracování pověstí o tomto místě.

Libochovany leží na tak zvané lysecké trati. To je železniční trať z Lysé nad Labem do Děčína. Když vystoupíte v Libochovanech, kde je i krásný opravený ale nepřístupný zámek, je zapotřebí vyndat mapy v mobilní aplikaci. Severovýchodně od obce se tyčí pás zalesněných vrchů a jeden z nich je označen Čerťák.

Dojdete pod něj již zarostlou úvozovou cestou. Je to vrch plný skalnaté suti. Na něj musíte vystoupit vlastní cestou okolo bývalého lomu s velkým převýšením. Výhled na lomy na Deblíku a na Trabicích ale stojí za to. Také Libochovany i se zámkem máte krásně pod sebou, včetně Labe klidně se třpitícím v mírné zákrutě. Není nad to posadit se na některý z kamenů a pustit si audio- vizuální pověst o Čertově drápu, jak se vrchu dříve říkalo.

Naleznete jej na tomto linku na YouTube:

https://youtu.be/Q2iUBjan4fo

Poté se můžete pokusit najít otisky čertových drápů sami, ale pozor, ať nespadnete na dno bývalého lomu! Zelená značka vás pak pohodlně odvede na Kalvárii, kde se tyčí tři kříže, a poté už sestoupíte do Velkých Žernosek, odkud můžete pokračovat vlakem libovolným směrem.

Celá ČR, Ústecký kraj
Cestovní ruch, Děti a mládež, Knihy, literatura, média, Hudba, Památky
Co se děje
03.02.2023

ČR: V polovině ledna vybrala Česká televize pětici interpretů, kteří se přihlásili do letošního ročníku Eurovision Song Contest. Výběr národního zástupce odstartoval přímý přenos na youtubovém profilu soutěže a v iVysílání ČT. Hlasy pro zpěvačky Maellu, Pam Rabbit, Markétu Irglovou, dívčí skupinu Vesna nebo pro písničkáře RODANA mohou fanoušci posílat do půlnoci 6. února.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
02.02.2023