neděle
5. února 2023
svátek slaví Dobromila
Logo
© Archiv MKMinistr kultury Martin Baxa: V rámci Národního plánu obnovy může do roku 2025 kulturní a kreativní sektor získat 5,5 miliardy korun

ČR: V komponentě ministerstva kultury Rozvoj kulturního a kreativního sektoru je celkem 5 iniciativ, v rámci kterých jsou postupně vypisovány jednotlivé výzvy. Na jejich základě lze požádat o dotaci na konkrétní projekt. V současné době je vypsáno celkem 8 výzev. Tři z nich jsou již vyhodnocené, dvě výzvy jsou v procesu hodnocení a tři výzvy jsou otevřené.

Autor článku: 
Tiskový odbor MK

 „Když jsem na začátku svého funkčního období přišel na ministerstvo kultury, vzbuzoval ve mně stav prací na naší komponentě značnou obavu. A to jak v praktické přípravě, tak ve způsobu řízení a nastavení celého procesu. Proto jsem na ministerstvu ustanovil řídicí výbor Národního plánu obnovy, který začal okamžitě pracovat a dnes za sebou máme už několik vypsaných výzev a další se připravují. Díky tomu, že se nám podařilo celý proces rozběhnout, máme v návrhu rozpočtu ministerstva kultury na rok 2023 alokováno na Národní plán obnovy 2,2 miliardy korun. A to není vůbec automatická věc,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Finanční prostředky Národního plánu obnovy (NPO) mohou pomoci institucím i jednotlivcům kulturního a kreativního sektoru ve všech regionech České republiky. 

Jde o širokou paletu aktivit, které mohou být podpořeny. Od analytických studií a sběru dat, přes vzdělávací programy pro vzdělavatele i vzdělávané, rekonstrukce a budování kulturních a kreativních center či možnost síťování a budování mezinárodních kontaktů pro umělce až po podklady pro možné legislativní návrhy,“ připomíná ministr Baxa.

Na tiskové konferenci k NPO zároveň představili své projekty zástupci vybraných subjektů, které obdržely dotaci. Generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast představila projekt „Prezentace ČR na 18. mezinárodním Bienále architektury v Benátkách“, který bude přínosem pro mezinárodní spolupráci a prezentaci českého umění v zahraničí, ale také podpoří mladé umělce v jejich dalším rozvoji.

Díky podpoře Ministerstva kultury ČR může být projekt realizován v plném rozsahu a Národní galerie může i nadále pracovat na podpoře českého umění v zahraničí, čemuž se systematicky a dlouhodobě věnuje,“ poděkovala generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast.

Goethe Institut se v projektu „PLAYING KAFKA“ věnuje rozvoji pracovníků kulturního a kreativního sektoru v oblasti využívání počítačových her jako inovativního přístupu v literární a jazykové výchově. Výuková videohra se pomocí kombinace herních mechanik a narativních přístupů pokusí přiblížit Kafkovu tvorbu i život. Do projektu se již od počátku zapojí také odborníci na Kafku, učitelé a budoucí uživatelé.

Cílem projektu Produkční skupiny ART GATE je zmapovat segment technických a produkčních pracovníků v oblasti živého umění. Výsledky poskytnou obrázek o regionální působnosti těchto profesí a data mohou být podkladem pro analýzy trhu práce v konkrétních lokalitách a pomoci při tvorbě nových pracovních míst a nabídek služeb v oblasti živého umění.

 

Přehled jednotlivých iniciativ 

V rámci iniciativy Status umělce jsou připraveny analýzy, výzkumy a podklady pro budoucí legislativní řešení, projekty pro kreativní učení a další aktivity, jež mají zvyšovat kulturní a kreativní gramotnost, a podporovat rozvoj dovedností v oblasti realizace projektu v zahraničí. Dalším přínosem je rozvoj zkušeností v kontextu mezinárodního prostředí, navázání nových mezinárodních kontaktů pro profesní rozvoj. Projekty podporují mezinárodní uměleckou a odbornou spolupráci v kreativním sektoru u nás. V současné době již bylo v rámci této iniciativy vypsáno pět výzev, vyhodnoceny byly zatím tři. 

Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru je iniciativa s nejvyšší alokací, je na ni určena částka 3,4 miliardy korun. Sem patří například výzva velká kulturní a kreativní centra, která je momentálně ve fázi hodnocení. Díky této výzvě může vzniknout do podzimu roku 2025 až 15 kulturních a kreativních center v regionech ČR. Celkově bylo podáno na 70 projektů a finální výsledky lze očekávat v průběhu listopadu.

Další iniciativou je Digitalizace kulturního a kreativního sektoru. Zde je k dispozici 800 milionů korun, které jsou určeny pro instituce, které mají za úkol digitalizovat naše kulturní dědictví. Díky tomu se tyto informace stanou přístupnějšími mnohem širšímu okruhu lidí. V tuto chvíli je otevřena první výzva v rámci iniciativy, která je určena muzeím, galeriím, Národnímu památkovému ústavu, Římskokatolické církvi a vlastníkům a správcům národních kulturních památek. Výzva momentálně běží. 

Kreativní vouchery jsou další iniciativou a je na ně určeno 560 milionů korun. Kreativní vouchery jsou obrovská pomoc kreativcům a zároveň malým a středním firmám. Díky tomu, že firmy budou moci žádat o kreativní vouchery, budou si moci dovolit kreativní služby, které jim poskytnou kreativci, jež budou sdruženi do celostátní databáze. Vypsání výzvy plánujeme do konce letošního roku.

__________________________________________________________________________________

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ: Status umělce a umělkyně, Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru, Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, Kreativní vouchery a Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí. Celkem je na ně vyčleněna částka 5, 4 mld. Kč.

Více informací:
https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html
https://www.planobnovycr.cz/

Prezentace z tiskové konference

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: S novým rokem přichází také Místní kultura s formátem podcastu, který je dnes součástí většiny internetových médií. PODCAST MÍSTNÍ KULTURY přináší dialogy s lidmi, kteří mají, co říci. Autorsky ho bude připravovat zkušená rozhlasová publicistka a dokumentaristka Hana Soukupová.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
EDITORIAL
05.02.2023

ČR: Masopust, slavnostní období, které začíná po svátku Tří králů, se mimo jiné vyznačuje obdobím hodování, veselí a bujarými zábavami. Na nich byl dostatek příležitostí pro skupinové hrátky.

Celá ČR
Lidová kultura
Co se děje
03.02.2023

LIBOCHOVANY: Pro milovníky starých pověstí mohu nabídnout výpravu na místo, které již je na mapě označeno, ale značené cesty tam nevedou. Odměnou vám může být nezvyklý výhled a na místě si můžete pustit v případě dostatku dat i audiovizuální zpracování pověstí o tomto místě.

Libochovany leží na tak zvané lysecké trati. To je železniční trať z Lysé nad Labem do Děčína. Když vystoupíte v Libochovanech, kde je i krásný opravený ale nepřístupný zámek, je zapotřebí vyndat mapy v mobilní aplikaci. Severovýchodně od obce se tyčí pás zalesněných vrchů a jeden z nich je označen Čerťák.

Dojdete pod něj již zarostlou úvozovou cestou. Je to vrch plný skalnaté suti. Na něj musíte vystoupit vlastní cestou okolo bývalého lomu s velkým převýšením. Výhled na lomy na Deblíku a na Trabicích ale stojí za to. Také Libochovany i se zámkem máte krásně pod sebou, včetně Labe klidně se třpitícím v mírné zákrutě. Není nad to posadit se na některý z kamenů a pustit si audio- vizuální pověst o Čertově drápu, jak se vrchu dříve říkalo.

Naleznete jej na tomto linku na YouTube:

https://youtu.be/Q2iUBjan4fo

Poté se můžete pokusit najít otisky čertových drápů sami, ale pozor, ať nespadnete na dno bývalého lomu! Zelená značka vás pak pohodlně odvede na Kalvárii, kde se tyčí tři kříže, a poté už sestoupíte do Velkých Žernosek, odkud můžete pokračovat vlakem libovolným směrem.

Celá ČR, Ústecký kraj
Cestovní ruch, Děti a mládež, Knihy, literatura, média, Hudba, Památky
Co se děje
03.02.2023

ČR: V polovině ledna vybrala Česká televize pětici interpretů, kteří se přihlásili do letošního ročníku Eurovision Song Contest. Výběr národního zástupce odstartoval přímý přenos na youtubovém profilu soutěže a v iVysílání ČT. Hlasy pro zpěvačky Maellu, Pam Rabbit, Markétu Irglovou, dívčí skupinu Vesna nebo pro písničkáře RODANA mohou fanoušci posílat do půlnoci 6. února.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
02.02.2023