středa
7. prosince 2022
svátek slaví Ambrož, Benjamín
Logo
© MKMinistr kultury Martin Baxa: V příštím roce bude Ministerstvo kultury hospodařit s částkou, která je i při zohlednění covidových roků v absolutní hodnotě návrhu rozpočtu nejvyšší, jakou kdy mělo Ministerstvo kultury k dispozici

ČR: Vláda ČR schválila návrh státního rozpočtu na rok 2023. Kapitola Ministerstva kultury činí 18,498 miliardy korun. Jde tedy o více než jednadvaceti procentní navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2022, který činil 15,23 miliard korun. Návrh rozpočtu Ministerstva kultury pro rok 2023 je tak o 3,3 miliardy korun vyšší než v roce 2022.

Autor článku: 
Jana Malíková, tiskový odbor MK

Ministr kultury Martin Baxa představil financování 7 klíčových priorit Ministerstva kultury pro rok 2023 a konstatoval: „S návrhem rozpočtu pro Ministerstvo kultury ČR na rok 2023 jsem spokojen a považuji výsledek za velký úspěch. Jsem velmi rád, že Vláda České republiky kulturu považuje za prioritu i v této mimořádně obtížné době. Díky tomu budeme v příštím roce hospodařit s částkou, která je i při zohlednění covidových roků, v absolutní hodnotě návrhu rozpočtu nejvyšší, jakou kdy mělo Ministerstvo kultury k dispozici. Celkově jde o 18,498 miliardy korun, včetně výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Následně představil prioritní oblasti pro rok 2023. Jde o klíčové činnosti v kompetenci ministerstva kultury, které pokrývají celou oblast kultury, živým uměním počínaje a ochranou kulturního dědictví konče. 

K výraznému zvýšení došlo u příspěvku na provoz příspěvkových organizací Ministerstva kultury. A to o 663 milionů korun. Zvýšení příspěvku je nutné vzhledem k dramaticky vyšším cenám za energie ve výši 300 milionů a pokryje i zvýšení platů o 10 %, které bylo schváleno letos na podzim. 

Navýšení je patrno i u Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů, a to o 100 milionů korun. Letos byl rozpočet plánován na 300 milionů, které byly navýšeny ještě o 50 milionů z mimorozpočtových zdrojů MK, tedy v Programu bylo v roce 2022 350 milionů. 

Kulturní aktivity, které pokrývají podporu nezřizované kultury (divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura a další) budou disponovat částkou 800,66 milionu korun, což je o 167 milionů více než v letošním schváleném rozpočtu.  

Rozvoj kulturního a kreativního sektoru – Národní plán obnovy a Fondy EU bude disponovat částkou 2,4 miliardy korun, to je o 1,9 miliardy korun více než letos. Jedná se o peníze z evropských fondů, a to o kombinaci prostředků na IROP projekty dokončované v rámci dobíhajícího programového období /190 mil./ a prostředky na realizací iniciativ Národního plánu obnovy /2,2 mld./ komponenty 4.5. 

Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v roce 2023 získají o 141 milionů korun více než letos. Znamená to i znovuotevření dotačních titulů, které byly letos pozastaveny v rámci úspor – konkrétně jde o programy Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Akviziční fond. 

Předvídatelné financování je zajištěno u Dotací na filmové pobídky. V roce 2023 je na ně určena částka 1,4 miliardy korun, tedy o 600 milionů korun více, než kolik na pobídky mířilo ve schváleném rozpočtu na rok 2022. V novele zákona o státním rozpočtu ještě pro letošní rok je částka 570 milionů. Těchto celkem 1 170 milionů korun umožní příští rok filmové pobídky otevřít. 

Prioritou Ministerstva kultury je také výstavba Památníku ticha Bubny, na léta 2023-25 je připraveno celkově 300 milionů korun. 

Zároveň je na léta 2023 – 2026 připraveno 600 milionů korun na kofinancování koncertního sálu Domu kultury Ostrava

 

Vybrané priority MK

Schválený rozpočet 2022 celkem

15, 23 mld. Kč

Návrh rozpočtu 2023

celkem

18, 498 mld. Kč

Rozdíl ve vybraných prioritách celkem

3, 57 mld. Kč

Příspěvek na provoz PO

5 446 089 570

6 237 304 103

 + 663 mil. *

Program státní podpory prof.divadel a stálých prof.symf.orchestrů a pěveckých sborů

300 000 000

400 000 000

 + 100 mil.

Kulturní aktivity

634 055 300

800 655 000

+ 167 mil.

Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

490 000 000

2 400 450 000

+ 1,9 mld.

Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí

572 000 000

713 000 000

+ 141 mil.

Dotace na filmové pobídky

800 000 000

1 400 000 000

+ 600 mil.

Památník ticha Bubny

Dům kultury Ostrava – koncertní sál

300 milionů Kč na léta 2023 – 2025

600 milionů Kč na léta 2023 -  2026

*objem prostředků bez vnitřních změn v rozpočtu

Závěrem ministr kultury Martin Baxa dodal: „Jsem rád, že se podařilo rozpočet takto sestavit. Věřím, že budeme v následujících letech pokračovat ve směřování ke kýženému 1 procentu na kulturu ze státního rozpočtu. To, že kultura není v očích vlády pouze jednou z malých kapitol, je jasně patrné na finančních prostředcích, které se vláda rozhodla do kultury investovat pro letošní rok.

Prezentace Návrh rozpočtu Ministerstva kultury na rok 2023

Mohlo by vás také zajímat...

ČR-BRUSEL: Pod názvem Umění spojuje se včera večer 5. prosince uskutečnil v Bruselu u příležitosti Českého předsednictví v radě EU slavnostní koncert žáků základních uměleckých škol z různých krajů ČR. Koncertu předcházelo slyšení zástupců členských států v Evropském parlamentu na téma uměleckého vzdělávání. Právě systém základního uměleckého školství a rozsáhlá síť základních uměleckých škol patří ke světovým unikátům. V Bruselu jej odprezentuje Irena Pohl Houkalová, ředitelka celostátního festivalu ZUŠ Open, který pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené s cílem zviditelnit význam ZUŠ. Na koncertě přímo v Evropském parlamentu vystoupili žáci i pedagogové z pražských ZUŠ Jana Hanuše a ZUŠ Popelka, Ostravské ZUŠ Mariánské hory, ZUŠ J. B. Foerstera v Jičíně, ZUŠ Bystré, ZUŠ Teplice, ZUŠ Liberec, ZUŠ Kroměříž a ZUŠ Havlíčkův Brod. Program akcentoval virtuositu a zapálení nejmladších generace a byl sestaven z ikonických děl mistrů české klasické hudby i světových autorů s přesahem do filmové a populární hudby a soudobé autorské tvorby.

Celá ČR, zahraničí
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
06.12.2022

ČR: Novinkové CD Příští stanice muzikálová má poměrně zajímavou genezi svého vzniku. Jeho sólisty jsou Bára Basiková a Jakub Hübner. Bára se s Jakubem potkala několikrát na koncertech, kde oba vystupovali. Například na koncertě Muzikál expres 30 v Hudebním divadle Karlín. Postupem času mezi oběma vznikl vzájemný respekt i sympatie. První jejich společnou nahrávkou byla skladba Byl den a padla noc, která vyšla loni na Jakubově vánočním CD a je i bonusem toho dnešního. Muzikál expres se tedy rozhodl dát ve své letošní produkci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu prostor právě jim.

Celá ČR
Hudba
Co se děje
06.12.2022

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Každou první středu v měsíci nabídnou od prosince do konce roku 2023 volný vstup bezmála dvě desítky muzeí, galerií a hvězdáren v Královéhradeckém kraji. Poprvé budou expozice krajských kulturních zařízení přístupné zdarma ve středu 7. prosince. Pro děti do 10 let a seniory starší 65 let bude platit volný vstup od prosince do konce příštího roku na všechny dny v měsíci.

Královéhradecký kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Památky, Vzdělávání
Co se děje
05.12.2022

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu uspořádala vůbec 1. ročník Kolegia cestovního ruchu. Akce pro všechny aktéry cestovního ruchu Královéhradeckého kraje proběhla 1. 12. v Petrof Gallery v Hradci Králové za účasti náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Martiny Berdychové, zástupců destinačních společností i mnoha odborníků, včetně zástupce Ministerstva pro místní rozvoj.

Královéhradecký kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
06.12.2022