neděle
14. srpna 2022
svátek slaví Alan
Z návštěvy ministra Martina Baxy na Ukrajině
© https://www.facebook.com/ministerstvokulturycrMinistr kultury České republiky na návštěvě Ukrajiny

ČR-UKRAJINA: Ministr kultury Martin Baxa přijal pozvání svého ukrajinského resortního kolegy, ministra kultury a informační politiky Oleksandra Tkačenka a dne 29. června navštívil ukrajinský Lvov. V tomto největšího města západní Ukrajiny, jehož centrum je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO, se sešlo celkem deset ministrů kultury zemí střední a východní Evropy a Pobaltských států, aby řešili dopady probíhající ruské válečné agrese na ukrajinské kulturní památky a aby diskutovali o tom, jaké se nabízí mechanismy pro pomoc Ukrajině vyhrát na kulturní frontě.

Autor článku: 
tiskové oddělení MK

Spolu s ministrem Baxou do Lvova přicestovali nejvyšší představitelé resortů kultury z Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Moldávie, Polska, Rumunska a Slovenska. Hostitel, ministr Oleksandr Tkačenko, ocenil vysokou míru podpory, která se Ukrajině dostává. Ministr Baxa dodává: „Našim cílem je společně poukázat na skutečnost, že brutální válka rozpoutaná Ruskem devastuje lidské osudy a ovlivňuje všechny segmenty společenského, ekonomického a kulturního života. I ve světle útoků Putina na civilní cíle, které se odehrály v posledních dnech, je o to důležité neustále dávat najevo, že Ukrajina má naši podporu. Byl jsem šokován prezentací ukrajinských přátel, která ukázala rozsah škod na infrastruktuře. A ukazuje se, že Rusové útočí na ukrajinskou kulturu zcela vědomě a cíleně.“  A dodává: „Kultura válkou vždy trpí. Na druhou stranu je to právě kultura, která lidem v těžkých chvílích dokáže dodat sílu a odvahu. Je zdrojem inspirace a spojovníkem mezi lidmi.“  

Ministři kultury na jednání vyjádřili zájem na dalším rozvoji kulturní spolupráce a shodli se na společném zájmu při ochraně a zachování kulturního dědictví Ukrajiny jako součásti kulturního dědictví lidstva pro současné a budoucí generace. Představitelé resortů kultury uvedených zemí budou taktéž podporovat další boj proti dezinformacím a ruské propagandě. Svoje úsilí zaměří zúčastněné státy na podporu přítomnosti ukrajinské kultury v evropských zemích (vydávání ukrajinských knih, pořádání výstav, organizování hudebních a jiných kulturních akcí). Dále budou podporovat výměny odborných zkušeností a společných projektů včetně výzkumných programů, studijních cest a dalších odborných akcí. Ministr kultury Mgr. Martin Baxa v této souvislosti zdůraznil připravenost příspěvkových organizací Ministerstva kultury aktivně uvedené záměry realizovat nejen nyní, ale taktéž v budoucnu.

 

Projev ministra

Vážený pane ministře Tkačenko,
Vážené kolegyně ministryně kultury,
Vážení kolegové ministři kultury,
Dámy a pánové,

nejprve bych rád poděkoval našemu hostiteli, milému kolegovi Oleksandrovi, za organizaci tohoto jednání. Našim cílem je společně poukázat na skutečnost, že brutální válka rozpoutaná Ruskem devastuje lidské osudy a ovlivňuje všechny segmenty společenského, ekonomického a kulturního života.

Dovolte mi však nejprve se trochu odchýlit od diskutovaného tématu. Chci totiž poděkovat našemu hostiteli a kolegovi za vstřícnost a aktivní spolupráci při realizaci některých projektů uskutečněných v naší vlasti na podporu Ukrajiny. Konkrétně děkuji, že se Ukrajina zúčastnila mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy v Praze. Jsem též velmi rád, že se podařilo zorganizovat koncert na podporu udělení statusu kandidátské země EU Ukrajině na pražském ostrově Kampa. Tento koncert nesl název Life Will Win a věřím, že život nakonec opravdu zvítězí. V neposlední řadě chci poděkovat za to, že Ministerstvo kultury Ukrajiny umožnilo vycestovat ukrajinským umělcům na festival Metronome Prague na koncert Ukrainian Freedom Voices. Těmito činy dokazujeme, že jsme schopni překonat zdánlivě neřešitelné obtíže a že kultura je skutečným mostem spojujícím národy a jejich kulturní bohatství.

Téměř denně slýcháme ve zpravodajských relacích nebo čteme o tom, jak ruská vojska doslova drancují ukrajinské kulturní dědictví. Vedle bombardování jsou zaznamenávány taktéž případy rabování uměleckých artefaktů. Armáda se často zaměřuje na kulturně a symbolicky významná místa. Množství útoků na kulturní památky v kombinaci s oficiálními ruskými prohlášeními popírajícími ukrajinskou státnost jsou šokující. Takzvané osvobození Ukrajiny, proklamované Ruskem, ve skutečnosti znamená systematické a cílené ničení ukrajinské identity, kultury a státnosti. V Mariupolu podle světových médií Rusové zabavili z tamního muzea kolem dvou tisíc uměleckých děl včetně cenných křesťanských ikon. Další vzácné památky byly ukradeny během obléhání Melitopolu. Obávám se, že ve smutném výčtu zničeného nebo ukradeného ukrajinského kulturního dědictví bychom mohli pokračovat ještě několik hodin. Řada odborníků si klade otázku, zda můžeme mluvit o systematické kulturní genocidě ze strany ruské armády.

Věřím, že se shodneme v názoru, že je třeba jakýmkoliv způsobem zabránit ruské armádě a proruské správě na okupovaných územích v dalším drancování ukrajinského kulturního dědictví. V opačném případě dojde k nenahraditelnému ochuzení dědictví všech národů světa.

Česká republika již za dva dny převezme předsednictví v Radě EU. Jednou z našich hlavních prioritních témat bude také Ukrajina. Máme v plánu podpořit rekonstrukční program. Jako předsednická země budeme mít zájem na jednání s Evropskou komisí o konkrétních možnostech pomoci Ukrajině ve smyslu organizace evropských expertních týmů pro konzervaci, rekonstrukci a potřebnou digitalizaci hmotného ukrajinského kulturního dědictví ve spolupráci s vytipovanými divadly, kiny, muzei, knihovnami a dalšími kulturními institucemi. Dále budeme uvažovat o formální výzvě Rady ministrů k navazování partnerství Evropských měst kultury, jednotlivých objektů nesoucích označení Evropské dědictví (EHL) a dalších iniciativ v rámci EU s ukrajinskými městy, památkami, instituty a kreativci, nejprve na politické úrovni a po skončení válečného konfliktu na fyzické nadnárodní spolupráci. Uvědomuji si naléhavou důležitost systémového řešení stávající migrační krize a správného racionálního uchopení současné evropské vlny solidarity napříč všemi obory.

Věřím, že i nadále bude pokračovat pomoc Ukrajině ve všech oblastech, ve kterých bude naše pomoc zapotřebí. Naše ministerstvo bude v rámci svých kompetencí i nadále hledat efektivní a flexibilní způsoby pomoci.

Děkuji Vám za pozornost a těším se na naši další spolupráci.

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Knihovna NIPOS se v termínu 24.–29. července 2022 zúčastnila celosvětové konference IAML (International Assosiation of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), která se po 31 letech konala opět v Praze. Prezentovali jsme zde ve dvou posterových sekcích nejen hudební fond, který je součástí Knihovny NIPOS, ale rovněž celou naši instituci společně se statistikou, amatérským uměním a dalšími aktivitami.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Hudba
Co se děje
12.08.2022

ZLÍN: Sosone je moderní značka nábytku, která kombinuje nadčasový design s nejlepšími estetickými tradicemi města Zlína. Po více než 20 letech působení na trhu jsme se rozhodli zahájit novou etapu své činnosti. Spojili dlouholeté zkušenosti s výrobou nábytku na míru se znalostmi mladých designérů a nyní hrdě představujeme nejnovější kolekci unikátních štokrlat – připravenou v duchu zero-waste z recyklovaných materiálů.

Zlínský kraj
Výtvarné umění, Lidová kultura, Ostatní
Co se děje
12.08.2022

ZLÍN: Baťův Památník zve přes letní prázdniny k návštěvám také rodiny s dětmi a příměstské tábory! Vedle stávajících komentovaných prohlídek je totiž novinkou edukační program určený dětem předškolního věku a žákům prvního stupně.

Celá ČR, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Architektura, Památky, Vzdělávání
Co se děje
08.08.2022

OSTROV U BOHDANČE: Kroje jsou specifickým výrazem místní kultury, udrželi jsme si k nim dodnes vřelý vztah a někteří je při příležitosti rozmanitých slavností stále s hrdostí oblékají. Také proto nás zaujala zpráva o nově otevřeném Muzeu Ostrov lidových krojů (MOLK), které disponuje největší soukromou sbírkou historických venkovských oděvů v České republice. Unikátní expozice je navíc úplně první veřejnou prezentací všech krojových oblastí naší země. Že se jedná o opravdu mimořádnou záležitost, dokládá i ocenění v letošním jubilejním 20. ročníku prestižní soutěže Glorea musaealis, kterou pořádá každoročně Asociace muzeí a galerií − v kategorii „Muzejní počin roku 2021“ se muzeum umístilo na vynikajícím druhém místě. O rozhovor jsme požádali ředitele MOLK Jana Mičánka, duší historika, jinak lesního inženýra, aby nám svůj krásný, ale nákladný projekt blíže představil. V případě tohoto místního patriota a podnikatele se nejedná o jediný příspěvek k lokální kultuře…

Středočeský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Lidová kultura, Senioři, Památky
Články a komentáře
10.08.2022