čtvrtek
7. července 2022
svátek slaví Bohuslava
Ilustrační foto
© Zdroj: https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalaseLiterární soutěž Františka Halase 2022

KUNŠTÁT: MĚSTO KUNŠTÁT a SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT vyhlašují jubilejní 50. ročník Literární soutěže Františka Halase. Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem. Tuto část Halasova odkazu se již pět desetiletí snaží připomínat i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této tradiční akce je podchytit mladé literární talenty, umožnit jejich vzájemnou konfrontaci a publikovat a propagovat kvalitní básnickou tvorbu. Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let (včetně) svými dosud nepublikovanými básnickými texty napsanými v českém jazyce. Uzávěrka zasílání příspěvků: 31. července 2022. Více zde: https://lsfh.webnode.cz/news/literarni-soutez-frantiska-halase-2022/

Autor článku: 
Vojtěch Kučera

Soutěže se může zúčastnit každý autor ve věku od 15 do 29 let (včetně) svými dosud nepublikovanými básnickými texty napsanými v českém jazyce (nepublikované básně jsou takové básně, které nebyly otištěny ani v časopisech nebo internetových portálech; publikace v rámci vlastních blogů / facebookových nebo instagramových profilů není v rozporu s pravidly).

Soutěžní texty posuzuje tříčlenná porota, která určí laureáta/laureátku Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydání debutové básnické sbírky knižně dosud nepublikující/mu autorce/autorovi*. Vybrané práce deseti finalistů budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsfh.webnode.cz a v literárních časopisech. Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.

Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní napsaných v českém jazyce, doplněné o jméno autorky/autora, rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zasílejte dohromady v jednom souboru na emailovou adresu lsfh@centrum.cz.

Uzávěrka zasílání příspěvků: 31. července 2022

Zásilku viditelně označte HALAS 2022.

Na vyvrcholení soutěže v podobě dvoudenního setkání s porotci a laureáty deseti posledních ročníků soutěže, v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova Kunštátska, bude pozváno deset finalistů. Vybraní účastníci budou osloveni nejpozději v první polovině září.

Výsledky 50. ročníku soutěže budou oznámeny v rámci Halasova Kunštátu 22. 10. 2022.

Ubytování z 22. na 23. října 2022 je pro pozvané zajištěno bezplatně.

Konání setkání a jeho způsob budou odvislé od aktuální epidemiologické situace.

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972. Nejprve pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel umění města Kunštát (v letech 2012 až 2014 rovněž Společnost přátel mladé poezie).

 

V rámci knižní Edice LSFH dosud díky soutěži vyšlo osm debutových básnických sbírek:

Svazek 1: Pavel Zajíc: Ona místa (2013)

Svazek 2: Klára Šmejkalová: Naživo (2014)

Svazek 3: Michaela Horynová: V zahradách (2015)

Svazek 4: Marek Torčík: Rhizomy (2016)

Svazek 5: Emma Kausc: Cykly (2017)

Svazek 6: Hana Richterová: Hluchá místa (2018)

Svazek 7: Jan Jindřich Karásek: Vyměřování vzdálenosti (2020)

Svazek 8: Vít Malota: Bez obrazů navíc (2021)

*) Informace k vydání básnické sbírky:

Kniha bude vydána v Edici LSFH, jejímž editorem je Vojtěch Kučera a vydavatelem nakladatelství smluvně vybrané vyhlašovatelem soutěže. Autor se svou přihláškou do soutěže zavazuje, že finální verzi rukopisu odevzdá k redakční práci nejpozději do 30. června roku, který následuje po udělení ceny. Finální textovou i grafickou podobu knihy určuje po dohodě s autorem editor. Vydání knihy se uskuteční do vyvrcholení následujícího ročníku Literární soutěže Františka Halase, k tisku bude kniha připravena nejpozději do konce září daného roku. Jako honorář za vydání knihy bude autorovi poskytnuto nepeněžní plnění ve formě 60 autorských výtisků. Po autorovi nebude vyžadována finanční spoluúčast.

http://lsfh.webnode.cz/

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Z otevřené výzvy k účasti na 18. bienále architektury v Benátkách 2023, kterou v květnu vyhlásila Národní galerie Praha, vzešel vítězný návrh s pracovním názvem The Laboratory of No-More Precarious Future (Laboratoř již ne-více-prekarizované budoucnosti). Vybrala ho porota složená ze špičkových odborníků. Projekt poukazuje na palčivé problémy architektonické profese v současnosti, kterým jsou mladí architekti a architektky vystavováni, např. toxické pracovní prostředí přesčasů a „nocovek“, chybějící sociální zajištění tzv. švarcsystému nebo neplacených stáží.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Soutěže a festivaly
Co se děje
05.07.2022

BROUMOV: V sobotu 9. 7. 2022 v 16:00 bude v Galerii Dům v broumovském klášteře zahájena výstava Kryštofa Kaplana „Hladkáň“. Termín výstavy: 10. 07. – 28. 8. 2022 od 10:00 do 17:00. V pracích Kryštofa Kaplana se často setkáváme s významovou metaforou elementární fyzikální zákonitosti, postupně se v jeho sochařských objektech objevila i fyzikálně-chemická procesualita. V nejnovějších dílech na současné výstavě, jak ostatně naznačuje její název, hrají důležitou úlohu symboly spojené s lidskou postavou. Jejich organická forma je výsledkem charakteristické plasticity vypovídající o živé expresivní síle.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění
Co se děje
06.07.2022

ČR-UKRAJINA: Ministr kultury Martin Baxa přijal pozvání svého ukrajinského resortního kolegy, ministra kultury a informační politiky Oleksandra Tkačenka a dne 29. června navštívil ukrajinský Lvov. V tomto největšího města západní Ukrajiny, jehož centrum je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO, se sešlo celkem deset ministrů kultury zemí střední a východní Evropy a Pobaltských států, aby řešili dopady probíhající ruské válečné agrese na ukrajinské kulturní památky a aby diskutovali o tom, jaké se nabízí mechanismy pro pomoc Ukrajině vyhrát na kulturní frontě.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Menšiny a cizinci
Co se děje
29.06.2022

PŘÍBOR: Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda vyhlašují mezinárodní výtvarnou soutěž ART FREUD 2022. Její čestnou patronkou je Jane McAdam Freud, pravnučka Sigmunda Freuda. Své práce můžete posílat do 31. července 2022.

Moravskoslezský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Soutěže a festivaly
Co se děje
04.07.2022