středa
4. října 2023
svátek slaví František
Vizuál k Zahájení Landscape festivalu Jihlava
© Zdroj: https://www.facebook.com/landscapefestivalLandscape festival, pořádaný ve spolupráci s Bránou Jihlavy, se letos ladí s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě a zamýšlí se i nad stopou komunit ve veřejném prostoru

JIHLAVA: Jedenáctý ročník Landscape festivalu představí přes 30 instalací, mezi nimi také dočasné intervence Ivana Kafky, Jiřího Příhody, Jiřího Kovandy a Benedikta Tolara, ale i architektek Pavly Melkové a Lucie Radilové, nebo umělkyně Kosmo_nauty. Téma umění ve veřejném prostoru rozšiřuje také soubor deseti výstav a bohatý živý program v zahajovací etapě Landscape festivalu od 1. 6. do 17. 6. 2023. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na první den zahajovací etapy připravila otevření hned pěti výstav sdružených do konvolutu pod názvem Krajinou komunit, mezi nimiž je také intervence Jiřího Příhody do krytého renesančního dvora galerie.

od 01.06.2023 do 17.06.2023
Autor článku: 
Lucie Nováčková

Jihlava je místem s výraznou kulturní stopou, jež byla důležitým podnětem pro kurátorský koncept, nabízející spolu s místními organizacemi (Brána Jihlavy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě) jiný pohled na genia loci města. „Festival se neomezuje jen na intravilán města, ale svým přesahem do Brtnice, Branišova a Humpolce připomíná významné architekty, výtvarné umělce i zdejší organizátory veřejného života, kteří formovali a formují bohatý kulturní obraz Vysočiny – například Josef Hoffmann, Adolf Loos, Bohuslav Fuchs, Věra a Vladimír Machoninovi, Čestmír a Ivan Kafkovi nebo kulturní zóna 8smička. Mezi vyzvanými autory jsou rovněž významní rodáci a především „lokálové“, kteří svojí tvorbou vytvářejí a formují kulturní niveau Vysočiny,“ popisuje koncept festivalu jeho ředitel Dan Merta.

třiceti intervencí pak zmiňuje instalaci Between Conflicts od ICE Architects odkazující na stále přetrvávající konflikty v našem vnitřním i vnějším prostředí na příkladu aktuální války na Ukrajině. Z hlediska historického vývoje pak Dan Merta pokládá za důležitý Památník odsunutým německým občanům Jihlavy od Filipa a Šimona Kochanových, který v dočasné instalaci upozorňuje na situaci a způsob odsunu původního německého obyvatelstva z regionu. Nepřehlédnutelnou bude práce Ivana Kafky s názvem Tři škrty, která přehradí druhé největší náměstí v České republice 70 000 kilogramy slisovaných PET lahví. Ivan Kafka patří k hlavním představitelům českého landartu a je spojen s Farou Branišov, kde začínal se svojí uměleckou tvorbou. Již zmíněná „Promenáda“ v ulici Jana Masaryka představuje spolupráci CCEA (Centrum pro středoevropskou architekturu)/MOBA se SUPŠ Jihlava-Helenín a běžně užívanou ulici promění na jeden týden na přívětivou pěší zónu s velkoplošnou malbou a instalacemi. „Kurátorský koncept letošního ročníku festivalu není postavený na spekulativních či náhodných instalacích; drobnou, ale promyšlenou akupunkturou se snaží propsat do zeleného generelu města nové čtení s historickým odkazem a vytvářet tím netradiční vazby či příběhy pro modifikované vnímání jihlavského veřejného prostoru“ připomíná kurátorka festivalu krajinářská architektka Lucie Poláčková.

Kromě řady intervencí ve veřejném prostoru Lanscape festival připravil a inicioval řadu výstav, které rozšiřují téma umění a architektury ve veřejném prostoru. Z nich jmenujme například Topos Vysočina – vybraný soubor příkladů úspěšné proměny městské krajiny několika měst Vysočiny, 7 Lessons from the European Prize for Urban Public Space – diskuze nad nejlepšími inspirativními proměnami evropské městské krajiny (Dvůr v ul. Divadelní POLIS), nebo Industriální situace (Výrobní areál MP Plastics), která představuje vzorové příklady konverzí průmyslové architektury.

 

Blok výstav v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

Komunitní ladění pokračuje i výstavami v jihlavské OGV v bloku výstav s názvem Krajinou komunit. Ten se otevře veřejnosti vernisáží již ve čtvrtek 1. 6. v 17:00. Blok výstav Krajinou komunit sdruží výstavy v celé budově galerie v Komenského ulici, propojené tématy spolupráce, komunitního umění a umění ve veřejném prostoru. V rámci bloku se diváci mohou těšit na výstavy věnované umění ve veřejném prostoru Z galerie VEN! pod kurátorským vedením Petra Kratochvíla, Dana Merty a Petry Vlachynské, tematicky i personálně propojené s Landscape festivalem, který se ve spolupráci s městem koná přímo ve veřejném prostoru. Výstava naznačí možnosti, jak s veřejným prostorem pracovat, i to, jak s ním bylo pracováno v posledních 30 letech na příkladech více či méně známých realizací od renomovaných umělců – EPOS 257, Aleš Veselý, Kurt Gebauer, David Černý, Karel Nepraš, Krištof Kintera nebo skupina Ztohoven. Výstavu Z galerie VEN! doplní dva projekty, které téma umění ve veřejném prostoru nazírají šířeji, z pohledu komunit, ve veřejném prostoru tím či oním způsobem aktivních: Reinhold Zisser představí způsob, jak nad uměním ve veřejném prostoru přemýšlí skupina umělců, kterou soustředil kolem vídeňského projektu Notgalerie Dreamestate a nabídne také možnost, jak uvažovat nad kurátorstvím jako přirozenou součástí vlastní umělecké praxe.  Komunitní umělecké praxi se bude také v projektu Make friends, not art věnovat Petr Kovář, který zmapuje komunitně laděné aktivity umělců, pocházejících z Vysočiny, kteří, ač často vystudovali klasicky zaměřené obory, po návratu na Vysočinu vycítili potřebu se angažovat právě v rovině vytváření a podporování (umělecké) komunity v místě.  Kromě katalogizace těchto aktivit se tak výstava pokusí odpovědět na otázky, kde začíná umělecká praxe, kde končí a kde začíná praxe kurátorská, či komunitní, a zda je potřeba je oddělovat a srovnáním zahraničního příkladu se pokusí vytvořit platformu k diskusi nad tématem. „Motto „Make friends, not art“, v poslední době často skloňované v souvislosti s přehlídkou Dokumenta, není jen komprimací myšlenek a realizací indonéské skupiny ruangrupa, která kurátorsky za loňskou tolik sledovanou kasselskou přehlídkou stála, ale dlouhodobou tendencí, která využívá uměleckých prostředků spíše ke komunitním či společenským cílům, než k tvorbě estetických artefaktů, “ popisuje téma výstavy kurátor a umělec Petr Kovář a pokračuje: „Naslouchání indonéskému hlasu, v mnoha ohledech tak osvěžujícímu v evropském prostředí, tak není konkrétně v tomto smyslu exotickým importem, jako spíše výsledkem místních úvah.

Poslední z výstav, které budou součástí Krajiny komunit, bude projekt portugalského umělce chilského původu Rodriga Paglieriho ve zvukové galerii IGLOO pod kurátorským vedením Miloše Vojtěchovského. Paglieri vytvoří na základě putování kolem řeky Jihlavy její zvukovou mapu, kterou umístí do galerie IGLOO. Pomyslnou třešničkou na dortu v rámci bloku Krajinou komunit je participace Jiřího Příhody, který do krytého renesančního dvora galerie připravil architektonicky pojatou fotointervenci, ohlížející se za konvolutem performancí a instalací, zastřešenou tématem Sochařského parku Roštejna z počátků své tvorby. Jiří Příhoda je původem z Vysočiny, ale dnes patří k mezinárodně úspěšným umělcům. Jeho účast tak uzavírá pomyslný kruh zamýšlení se nad uměním ve veřejném prostoru v rámci Vysočiny.

Na otevření Landscape festivalu, který pořádá spolek Architectura ve spolupráci s příspěvkovou organizací Brána Jihlavy a dalšími partnery jako je Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Moravská galerie a kulturní zóna 8smička, je naplánováno již zmiňované otevření pěti tematických výstav v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, sdružených v bloku Krajinou komunit. Ve čtvrtek 1. 6. se na vernisáži bloku Krajinou komunit můžeme těšit na setkání s vídeňským umělcem Reinholdem Zisserem nebo Jiřím Příhodou, ale i na hudební doprovod skupiny Lajky nebo křest dosud posledního čísla galerijních novin O_kraj, tentokráte s tématem Umělci-kurátoři.

Hned následující den v pátek 2. 6. Landscape festival zahájí dvě výrazná gesta ve veřejném prostoru. Landartový umělec Ivan Kafka na Masarykově náměstí nainstaluje své dílo s názvem Tři škrty. Odpoledne pak festival slavnostně otevře promenádu v ulici Jana Masaryka, která na týden promění ulici využívanou především k parkování na pěší zónu s velkoplošnou malbou a instalacemi od studentů SUPŠ Jihlava-Helenín. A připravena je také řada programu, vzniklého z kooperace mezi Bránou Jihlavy, OGV a Landscape festivalem – odpolední vernisáž Zastávky umění, debata o veřejném prostoru, módní přehlídka SUPŠ Jihlava-Helenín, koncert Toot Ensemble nebo komentovaná prohlídka po venkovních intervencích s autory, zakončená v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.

V sobotu 3. 6. se koná v areálu společnosti MP Plastics vernisáž výstavy Industriální situace, kterou zahájí kurátor výstavy Benjamin Fragner, zakladatel VCPD FA ČVUT (Výzkumné centrum průmyslového dědictví). Následně se návštěvníci festivalu přesunou do Brtnice (rodného města architekta Josefa Hoffmanna), kde se od 14:00 uskuteční ve spolupráci s Moravskou galerií za účastí předních českých umělců Petra Kvíčaly, Aleše Hnízdila a Michala Sedláka a studentů z Boku Wien několik happeningů a performancí. V podvečer proběhne v Muzeu Josefa Hoffmanna, kde se nachází interaktivní instalace pro děti Re-play od studia Herrmann a Coufal, debata o ornamentu v architektuře, designu a umění. Na tu volně naváže posezení u táboráku jako pocta nedávno zesnulému středoevropskému kritiku a teoretiku architektury Janu Taborovi, mimochodem autorovi velmi zajímavého textu o Josefu Hoffmannovi.

Druhý červnový víkend se uskuteční dvoudenní happening Fara Branišov Open pod kuratelou fotografa Jana Bartoše, který se již více než patnáct let věnuje rekonstrukci fary a zachování odkazu pobytu a dílu Čestmíra a Ivana Kafkových na branišovské faře. Za účasti ředitelky Galerie hlavního města Prahy Magdaleny Juříkové a teoretika umění Jiřího Machalického se uskuteční debata o tvorbě Ivana Kafky, která se volně propojí Kafkovou uměleckou performancí Vymezení (procházka a vyznačení míst, kde byly od 70. let realizovány jeho landartové instalace). Součástí odpoledne bude i vernisáž výstavy instalací – Eva Jiřička, Kosmo_nuaty, Jan Haubelt, Jan Baroš, a hudební performance Aleše Kauera.

V následujícím týdnu je třeba zmínit zahájení výstavy v kulturní zóně 8smička: Nic není problém (16. 6.) autorů Vladimíra 518, Davida Böhma a Jiřího Franty,. Následující den se uskuteční Happening na suchu i na vodě v místě intervence Lodě(nice!) v areálu Českého mlýna v Jihlavě.

Červnový program bude ukončen 22. června debatou Obraz vesnické krajiny přední české teoretičky architektury Jany Tiché, architektky Pavly Melkové a kurátorky letošního Landscape festivalu Lucie Poláčkové.

 

Program následujících tří měsíců je možné naleznout na webech:

https://www.dojihlavy.cz/

https://www.landscape-festival.cz/

https://ogv.cz/

https://8smicka.com/

https://moravska-galerie.cz/kontakt/muzeum-josefa-hoffmanna/

 

Landscape festival je multioborová platforma, která více než deset let nabízí prostor pro diskuzi o kvalitě městské krajiny českých, moravských a slezských měst a obcí. Formou dočasných architektonických intervencí, uměleckých instalací a happeningů se snaží na letní sezónu proměnit městský parter Jihlavy a vytvořit participační území pro setkávání rezidentů, politiků, odborné veřejnosti i návštěvníků.

Brána Jihlavy, příspěvková organizace
Funguje od roku 2021, je městem zřízenou organizací s cílem rozvoje kultury a udržitelného cestovního ruchu v Jihlavě. Realizuje řadu tradičních akcí i inovativních akcí ve veřejném prostoru, spravuje několik historických objektů (Brána Matky Boží, Dům Gustava Mahlera, Jihlavské podzemí) a věnuje se propagaci města a koordinaci rozvoje cestovního ruchu. 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
OGV usiluje o to být živou, multifunkční institucí. Důraz klade na prezentaci současného umění, bohaté doprovodné a edukační aktivity. Svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností věnuje pozornost také regionálním tendencím a jejich zařazení do středoevropského kontextu. Na počátku 60. let jihlavská galerie dokonce patřila k evropské špičce, kdy vystavovala progresivní část tehdejšího současného umění nejen českého, ale i zahraničního. OGV v roce 2023 svým programem vytváří možnosti setkávání nastupující generace umělců a umělců usazených v regionu s umělci etablovanými, přičemž klade důraz na mezinárodní přesah.

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Jiří Opěla (25. 12. 1939 – 2. 10. 2023) byl unikátní osobností, která stála u zrodu úspěchů Pražského komorního baletu, když si vzal v 70. letech na starost jeho produkci. Pavel Šmok o něm říkal: „Bez Jirky Opěly už bychom už neexistovali.“ Obchodní duch a radost z náročných úkolů jej provázely celý profesní život a pro Pražský komorní balet se stal nepostradatelným, jedním z těch, bez kterých by soubor nepřeklenul těžká období, člověk, o jakém jste přesvědčení, že s vámi zůstane navždy.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec
Co se děje
04.10.2023

ČR: Přesně před 5 měsíci předal z pověření ministra kultury Martina Baxy vrchní ředitel sekce živého umění Ministerstva kultury Milan Němeček oficiální přihlášku k čestnému hostování České republiky na Frankfurtském knižním veletrhu 2026.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Nepřehlédněte
03.10.2023

PARDUBICE: Jedna z významných staveb architekta Josefa Gočára, Winternitzovy automatické mlýny, se po třech letech intenzivní rekonstrukce otevřela veřejnosti. Historický komplex budov, který byl v provozu více než 100 let, zažívá transformaci na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť. Iniciátorem proměny celého areálu je Nadace Automatické mlýny manželů Smetanových. Ti koupili areál v roce 2016 a k obnově národní kulturní památky přizvali město Pardubice a Pardubický kraj. Rekonstrukci celého areálu za tři čtvrtě miliardy korun nastartovala možnost 400 milionové evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou vlastníci objektů dohromady získali prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

Podrobnosti najdete v připojené tiskové zprávě.

Pardubický kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
02.10.2023

ČR: Společnost GLAZ Bridge právě vyhlásila veřejnou soutěž Funerary Art competition Open call vol II. na řešení současných funerálních stél a náhrobků pro interiér i exteriér. Povinným materiálem jsou opět sklo, kámen, kov nebo beton. Soutěž se uzavírá 15. 1. 24 a na konci února budou vyhlášeni umělci, jejichž vybraných dvanáct vítězných objektů bude zařazeno do druhé kolekce Glaz Bridge projektu. Výstava proběhne v létě 2024 částečně opět v Uměleckoprůmyslovém muzeu. První vybraná autorka již byla odtajněna-je jí uznávaná malířka Lucie Jindrák Skřivanová.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Výtvarné umění, Soutěže a festivaly
Co se děje
04.10.2023