středa
3. června 2020
svátek slaví Tamara
Z manuálu OSTRAVA 360°
© Město OstravaJak správně pracovat s venkovní reklamou řeší projekt OSTRAVA 360°

OSTRAVA: Město Ostrava vydává manuál, který ukazuje, jak správně pracovat s venkovní reklamou. Doporučuje správné postupy a příklady, aby reklama v Ostravě byla čitelná, přehledná, vkusná a efektivní. Cílem je chránit urbanistický a architektonický charakter veřejného prostoru, jeho jedinečnost a genius loci. Ostrava tak začíná řešit reklamní smog na svém území.

Autor článku: 
TZ

Rada města 1. října schválila nové Nařízení o regulaci reklamního smogu, které začne platit od 1. ledna příštího roku. Záměrem není reklamu zakázat, protože ta je běžnou součástí života, ale zlepšit stav venkovní reklamy a tím i kultivovat veřejný prostor. Zásady jsou určeny pro majitele provozoven a podnikatele, kteří označují své provozovny nebo umísťují na budovy, do výloh či na venkovní prostranství reklamy, ale platí také pro kulturní instituce a jednotlivé městské obvody. Na základě nařízení rady vydalo město Manuál umísťování reklamy města Ostravy a připravuje komunikační kampaň s názvem: OSTRAVA 360° - Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů.

„Proto, aby Ostrava vypadala jako moderní město budované s citem a vkusem, děláme v posledních letech maximum. Na zásadní stavby vyhlašujeme architektonické soutěže a opravujeme lokality, které to potřebují. Jedním z klíčových témat, které zapadá do diskuzí o kvalitě veřejného prostoru, je právě venkovní reklama. A kvalitní veřejný prostor je jednou z priorit našeho strategického plánu fajnOVA," řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Manuál umísťování reklamy města Ostravy, který reflektuje všechna nová pravidla, odpovídá na tři stěžejní otázky: Jak vypadá vkusná venkovní reklama? Jak reklamou nedegradovat architekturu a veřejný prostor? Jak si zjednodušit proces schvalování reklamních nosičů? Má pomoci zorientovat se v problematice venkovních reklam a jejich povolování. Přináší návod, jak rozeznávat vhodná a vkusná řešení, a také názorně prezentuje reklamy nevhodné a nevkusné, které svým provedením a umístěním degradují objekty a prostředí.

„Chceme, aby reklama ve městě byla čitelná, přehledná, vkusná, estetická a tím pádem také efektivní. Chci připomenout, že naším cílem není omezovat živnostníky, ale estetizovat veřejný prostor a mít hezčí Ostravu. Naše předchozí diskuze o architektuře i úloze veřejného prostoru přinesly své ovoce, a zlepšit stav venkovní reklamy je jen dalším krokem na naší cestě za kvalitnějším veřejným prostorem. Jsme si vědomi, že i město, obvody nebo naše organizace používaly reklamu, která není v souladu s nově nastavenými pravidly. Proto s jejich naplňováním začneme u sebe,“ doplnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, která má ve svém resortu Útvar hlavního architekta a stavebního řádu.

Manuál se zabývá označením provozoven, jako jsou reklamní štíty, polepy, výlohy, výstrče, vitríny, ale také markýzami, zahrádkami, stojany - takzvanými áčky i obrazovkami ve výlohách. Rozebírá všechny základní formy venkovní reklamy umístěné na městském mobiliáři, velkoplošnou reklamu i reklamu na štítech a fasádách či střechách, hypercube i další typy nosičů. Upřesňuje pojmy vztahující se k reklamě, uvádí příslušné právní předpisy a radí, jak má postupovat žadatel o povolení reklamy, zmiňuje postup stavebního úřadu i kompetence a závazná stanoviska odboru památkové péče.

OSTRAVA 360° - Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů je komunikační kampaň, která má za cíl předat podnikatelům i veřejnosti maximální možné, ucelené a přehledné informace k regulaci reklamního smogu ve městě. Na webu www.ostrava360.cz je ke stažení plné znění Nařízení pro regulaci reklamního smogu i Manuál pro umísťování venkovní reklamy. Ten je aktuálně distribuován do datových schránek všem podnikatelům a majitelům provozoven a městským obvodům. 

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Omnium z.s. organizuje cyklus vzdělávacích a osvětových seminářů, konferencí, workshopů, výstav, koncertů a dalších aktivit pro širokou i odbornou veřejnost se vztahem k památkové péči pořádaný pod názvem Monumenta VIVA a pracuje na dalších projektech. Jaké akce v oblasti ochrany a obnovy památek připravili pro nadcházející období?

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání
Co se děje
02.06.2020

ČR: Evropský vzdělávací program v oblasti filmové výchovy CinEd rozšiřuje své stávající online nástroje, aby umožnil mladému publiku objevovat evropské filmy z pohodlí domova. Nová platforma CinEd doma je studentům a žákům k dispozici v dobách, kdy jsou projekce v běžném formátu ve školních třídách méně dostupné či vůbec nedostupné. Stejně jako celý Cined, i nabídka CinEdu doma je vedle vybraných filmů a učebních materiálů přístupná zdarma.

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
02.06.2020

HRONOV: Přestože je hranice mezi Českem a Polskem z důvodů vládních opatření stále uzavřená, uskuteční se tuto sobotu od 14 h na zelené hranici mezi Náchodskem a Kladskou kotlinou na cestě mezi obcemi Žďárky a Pstrążna (Stroužné) sousedské setkání. “Smyslem tohoto setkání je poukázat na nesmyslnost uzavření hranic mezi dvěma zeměmi, které mají podobnou epidemiologickou situaci a takřka identická ochranná opatření,” uvedl jeden z organizátorů setkání Zdeněk Kozlíček. Toto setkání, které je otevřené všem sousedům a přátelům z obou stran hranice, je součástí mezinárodní občanské iniciativy Soboty pro sousedství / Soboty dla sąsiedztwa, kdy se každou druhou sobotu setkávají na tzv. zelené hranici sousedé, přátelé a rodiny z Česka se svými sousedy z Německa, Rakouska, Slovenska a Polska.

Královéhradecký kraj, zahraničí
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Menšiny a cizinci
Co se děje
29.05.2020

ČR: V chatové oblasti Nižbor na Berounsku se potkali Martin Myšička, Ivana Chýlková, Radek Holub, Pavla Beretová, Josef Polášek, Jana Švandová, Tomáš Hanák a mnoho dalších, aby zde natočili nový seriál České televize. Scénáře ke třinácti dílům napsal dvojnásobný držitel Českého lva Petr Kolečko, režie se ujal Radek Bajgar, tvůrce divácky oblíbených komedií Teroristka a Teorie tygra. Pracovní název právě vznikajícího rodinného seriálu je Chataři.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
02.06.2020