pátek
3. prosince 2021
svátek slaví Svatoslav
MĚSTO JAKO PŘÍZRAK / Pražské inspirace Jaroslava Foglara
© Foto: Muzeum města Prahy, Jan VrabecDoprovodné programy k výstavě MĚSTO JAKO PŘÍZRAK / Pražské inspirace Jaroslava Foglara

PRAHA: Muzeum města Prahy spouští od 2. listopadu 2021 venkovní hru pro všechny příznivce foglarovek, Stínadel a Rychlých šípů. Hra s příznačným názvem Stínadla, určená pro rodiny i jednotlivce, provede hráče po 17 místech Prahy, na kterých je bude čekat vždy jeden úkol. Venkovní hra je připravena jako součást doprovodných programů k výstavě Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara, která se koná v Domě U Zlatého prstenu. Přímo ve výstavě si pak návštěvníci budou moci zahrát další hru nazvanou Tajemná Stínadla.

02.11.2021
Autor článku: 
Martina Hoffmanová

Venkovní hra Stínadla

Hráči hledají podle slepé mapy Stínadel 17 míst, na kterých plní 17 úkolů. Cílem je získat 17 unikátních stínadelských pamětních karet a vyluštit závěrečnou tajenku. Plnění úkolů si lze rozvrhnout do několika procházek městem.
Hru je třeba dokončit do 31. 3. 2022. Od dubna 2022 se mohou návštěvníci těšit na pokračování s novou trasou ve Stínadlech.
Mapa / hrací plán bude k zakoupení v pokladně v Domě U Zlatého prstenu za 50 Kč.

 

Tajemná Stínadla

Sada karet provede účastníky prostřednictvím různých úkolů výstavou Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara. Cílem je sestavit zprávu a získat odměnu. Hra má varianty pro mladší i starší děti, pro organizované skupiny a je i podkladem pro lektorský program Pátrači ve výstavě pro školní skupiny. Pátrat je možné po celou dobu konání výstavy, která potrvá do 4. 9. 2022.
Nezdolní pátrači mohou na program navázat venkovní hrou s názvem Stínadla.
Karty budou k vyzvednutí v pokladně v Domě U Zlatého prstenu.

 

Přehled všech doprovodných programů k výstavě Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara

Cyklus přednášek a besed

Vždy v úterý od 18.00 hod., malý přednáškový sál Domu U Zlatého prstenu, cena 80 Kč.

16. 11. Jestřáb a Skautská nadace Jaroslava Foglara
Roman Šantora o pozůstalosti Jaroslava Foglara, tajemstvích jeho bytu, vzniku Skautské nadace Jaroslava Foglara a její péči o jeho odkaz.

14. 12. Foglarova Dvojka
Slávek Janov si povídá s Jaroslavem Čvančarou, členem legendárního skautského oddílu Dvojka, o činnosti oddílu a Jestřábovi v šedesátých letech 20. století.

18. 1. Pochybná morálka Rychlých šípů
Tomáš Vučka o tom, zda pověst mravní dokonalosti a role veřejných ochránců spravedlnosti nepřipravily Rychlým šípům nakonec past.

15. 2. Rychlé šípy a Foglarova Stínadla ve filmu
Petr Kotek o hraných filmech se stínadelskými tématy a o filmových a televizních dokumentech o Jaroslavu Foglarovi.

15. 3. Jaroslav Foglar a jeho hry ve staropražských ulicích
Jiří Pedro Zachariáš o významu her ve městě, jimiž Jaroslav Foglar významně obohatil metodický fond mimoškolní výchovy, o jejich přípravách a realizacích.

19. 4. Mezi dynamikou a snem, mezi silou a jemností: dvě výtvarné podoby (nejen) Stínadel.
Tomáš Vučka diskutuje s ilustrátory Pavlem Čechem a Richardem Fišerem o jedinečných způsobech interpretace foglarovských motivů v jejich pracích.

17. 5. Fenomén Foglar
Pavel Hošek o rituálech, posvátných místech a časech, úloze dobra, pravdy a krásy ve foglarovských vyprávěních.

14. 6. Rychlé šípy a hlubinná psychologie
Karel Beneš o vztahu mezi jungiánsky pojatou psychoanalýzou a stínadelskými příběhy Rychlých šípů, zejména v prvních dvou knihách Foglarovy trilogie.

Sobotní programy pro děti i dospělé

Tyto programy jsou součástí vstupného do objektu, ale je nutné si předem zarezervovat místo na: stinadla@muzeumprahy.cz. Počet míst je omezen, proto je rezervace závazná.

13. 11. Odpoledne s ABC – průnik světa Jaroslava Foglara se světem časopisu ABC
14.00–17.00 hod., odpočinkový prostor v Domě U Zlatého prstenu, od 12 let a dospělí
Moderovaná diskuse s osobnostmi časopisu ABC – Vlastislav Toman, Ladislav Badalec, Josef Kropáček, Zdeněk Ležák.

15. 1. Odpoledne pro dětské skupiny – pátrači ve výstavě
14.00–15.30 a 16.00–17.30 hod., pátrací hra s lektorským programem ve výstavě  

12. 2. Odpoledne pro dětské skupiny – pátrači ve výstavě
14.00–15.30 a 16.00–17.30 hod., pátrací hra s lektorským programem ve výstavě

Lektorský program pro organizované skupiny dětí ve věku 7–11 a 12–15 let.        

23. 4. Vinohrady Jaroslava Foglara
15.00–17.00 hod., místo srazu: u tramvajové zastávky Vinohradské hřbitovy (Vinohradská, zastávka ve směrů dolů ke krematoriu).
Komentovaná vycházka s Tomášem Vučkou po místech, která pamatují J. Foglara.

14. 5. Prokopské údolí a Jaroslav Foglar
15.00–17.00 hod., místo srazu: na rohu ulic Hlubočepská a K Dalejím (pod tzv. Pražským Semmeringem).
Komentovaná vycházka s Tomášem Vučkou po místech spojených s Foglarovou Dvojkou.

 

Autorské komentované prohlídky výstavy

Vždy v úterý od 17.30, cena 80 Kč

Pražské inspirace Jaroslava Foglara (3. patro)

Provází autorka Pavla Státníková, komisařka výstavy

18. 1.; 22. 3.; 24. 5.

 

Město jako přízrak (suterén)

Provází autor Petr Kotek

7. 12.; 22. 2.; 26. 4.; 21. 6.

 

Lektorské programy pro školy

Vítejte ve Stínadlech – 9–11 let a 12–13 let, 60–90 minut dle domluvy
1. stupeň ZŠ (3.–5. třída)
Žáci ve výstavě po skupinách pátrají po postavách a místech z Foglarovy stínadelské trilogie. Společně pak vyluští zprávu a seznámí se se základními informacemi o J. Foglarovi.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět.

2. stupeň ZŠ (6.–7. třída)
Žáci ve skupinách ve výstavě pátrají po odpovědích na otázky a vyluští zprávu. Společně s lektorem zmapují spisovatelskou a skautskou činnost Jaroslava Foglara.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura.

Tajuplná zákoutí staré Prahy – střední školy a vyšší gymnázia (15–19 let), 90 minut
Žáci interpretují zákoutí staré Prahy na obrazech z konce 19. a počátku 20. století a porovnávají tehdejší obraz s dnešním.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura.

Individuální aktivity pro rodiny s dětmi (viz. bližší informace výše)

Venkovní hra Stínadla
Hráči hledají podle slepé mapy Stínadel 17 míst, na kterých plní 17 úkolů. Cílem je získat 17 unikátních stínadelských pamětních karet a vyluštit závěrečnou tajenku.    

Tajemná Stínadla
Sada karet provede účastníky prostřednictvím různých úkolů výstavou. Cílem je sestavit zprávu a získat odměnu.  „Průvodce“ má variantu i pro organizované skupiny.

Výstava Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara

Výstava v Domě U Zlatého prstenu je rozdělena do dvou částí. Nadzemní galerijní část se skládá z obrazů známých i zapomenutých malířů – např. J. Minaříka, T. H. Rašína, K. Holana a dalších, které návštěvníkům přiblíží místa Foglarova dětství a mládí. Části Prahy jako Josefov, Petrská čtvrť nebo Na Františku jsou zároveň místy, která Foglara pravděpodobně inspirovala při psaní jeho románů a příběhů o Stínadlech.

Druhá část výstavy, umístěná ve sklepní části domu, je věnována scénografii města znázorněného jako labyrint, který se stává místem kluků a holek, tzv. PÁTRAČŮ po tom, kde se odehrávaly Foglarovy příběhy – zejména stínadelská trilogie. Návštěvníci se zde dozví nejen o Foglarově životě, ale získají i představu o tom, jak vypadal prvorepublikový klučičí klub, mohou si projít Rozdělovací třídu nebo nahlédnout do Foglarovy pracovny. Dostanou se až k Černé vodě a v kostele sv. Jakuba zažijí atmosféru volby Velkého Vonta.
Část výstavního prostoru je také věnována století Vontů. Důkladně mapuje toto hnutí až do současnosti.
Součástí výstavy je i několik projekcí. Zároveň „pátrači“ mohou procházet výstavou a zjišťovat odpovědi na otázky, které jsou tam pro ně zanechány.

www.muzeumprahy.cz

Mohlo by vás také zajímat...

ČR-PRAHA: Knihovna Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu je veřejná specializovaná knihovna, která letos slaví 30 let svého trvání. Knihovna pokračuje v budování knihovního fondu, jehož základ tvoří historický fond Masarykova lidověvýchovného ústavu. Knihovní fond reflektuje rozvoj osvětové činnosti, mimoškolního vzdělávání, knihoven a amatérského umění od poloviny 19. století. Zrcadlí přístupy k podpoře osvětové, kulturní a výchovné činnosti tak, jak je ovlivňovaly rozdílné politické podmínky.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Hudba, Vzdělávání
Co se děje
03.12.2021

ZLÍN: Dne 1. prosince 2021 odejel na poslední cestu legendární český cestovatel, spisovatel, fotograf a filmař, inženýr Miroslav Zikmund. V roce 1995 díky etnografovi PhDr. Karlu Pavlištíkovi věnovali oba cestovatelé celý svůj archiv Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které společně s Klubem H+Z uchovává, zpracovává, zpřístupňuje a rozvíjí jejich odkaz.

Zlínský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
03.12.2021

ČR-ZLÍN: Cestovatelská legenda Miroslav Zikmund, který letos v únoru oslavil 102. narozeniny, ve středu zemřel. Potvrdila to Zikmundova rodina i Muzeum jihovýchodní Moravy. Dvojice Zikmund - Hanzelka, která společně navštívila přes 80 zemí, ve světě proslavila tehdejší Československo a vozy Tatra.

Celá ČR, Zlínský kraj
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média, Ostatní
Co se děje
02.12.2021

ČR-ZAHRANIČÍ: Odbor amerických států MZV ČR navrhuje, ve spolupráci s velvyslanectvími zemí Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska v Praze a kulturními centry Cervantes a Camoes a také dalšími zainteresovanými institucemi, uspořádat ve dnech 16. - 22. května Iberoamerický týden 2022. Jedná se o projekt navazující na Iberoamerický týden, který úspěšně proběhl v roce 2018. Kvůli pandemii Covid-19 nebylo možné akci v letošním roce uspořádat. Hlavním cílem Iberoamerického týdne je podpořit výměnu názorů a zkušeností, posílit kontakty na různých úrovních, rozšířit povědomí o Iberoamerickém regionu v České republice a prohloubit vzájemnou spolupráci.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
02.12.2021