pondělí
3. října 2022
svátek slaví Bohumil
Poznávání emocí
© Zdroj: Centrum pro dětský sluch TamtamCentrum pro dětský sluch Tamtam v Ostravě slaví 10. narozeniny

OSTRAVA: Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje pomoc rodinám dětí se sluchovým postižením v celé České republice již 32 let. Letos na podzim slaví 10. výročí svého působení v Ostravě, kde jeho služby v současnosti využívá 23 rodin. Oslavy zahájilo Zahradní slavností uspořádanou 19. září odpoledne v areálu Základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené a vady řeči v Ostravě-Porubě. Na tento den také letos připadá začátek Mezinárodního týdne neslyšících, který poukazuje na specifické problémy lidí se sluchovým postižením a na komunikační bariéry, s nimiž se potýkají.

Autor článku: 
Lucie Křesťanová

Veselého odpoledne plného her, zábavy a poučení se zúčastnilo několik desítek malých i velkých návštěvníků, mezi nimiž byly rodiny s dětmi se sluchovým postižením a žáci školy. Procházeli spoustou soutěžních stanovišť, kde nadšeně plnili svěřené úkoly – poznávali emoce, jako např. radost, lásku, nechuť, strach a mnohé další. Součástí odpoledne bylo i vystoupení divadelního spolku OUKEJ a na závěr si všichni mohli popovídat a sdílet své zážitky u bohatého občerstvení.

V České republice žije podle odhadů přes 500 tisíc lidí se ztrátou sluchu, včetně dětí, kterých se u nás rodí 1 až 2 na tisíc narozených. Až 95 procent dětí s postižením sluchu se rodí slyšícím rodičům, kteří nemají s touto problematikou obvykle žádnou zkušenost. Tamtam jim poskytuje komplex bezplatných a vzájemně provázaných sociálních a poradenských služeb a podporuje je v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji dítěte.  V Ostravě nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které pomáhají snižovat a minimalizovat sociální vyloučení rodin dětí se sluchovým postižením a zvládat zátěž spojenou se sluchovou vadou. „Když rodiče zjistí, že jejich dítě má sluchové postižení, ocitnou se v náročné situaci. V Tamtamu jim pomáháme tuto situaci zvládat. Podporujeme rozvoj komunikačních a sociálních dovedností v rodině tak, aby mohla žít běžným způsobem,“ vysvětluje Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam. Sociálně aktivizační služby však poskytují služby i neslyšícím rodičům, kteří mají slyšící či neslyšící dítě.

Součástí nabídky Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Ostravě jsou skupinové programy pro rodiče s dětmi, ale i individuální konzultace, besedy, kurzy znakového jazyka pro rodiče aj. Služba je určena rodinám s dětmi ve věku od 0 do 18 let věku. Tamtam pořádá také pobyty pro rodiny s dětmi z Moravskoslezského kraje, příměstské tábory, nabízí interaktivní osvětové programy ve školách a školkách a zajišťuje kulturní akce tlumočené do znakového jazyka.

Letos v dubnu Tamtam zorganizoval ve spolupráci s Nadačním fondem Křídlení divadelní představení Aby se děti divily, ve kterém se nejen malí diváci hravou formou učí základní znaky českého znakového jazyka. Inscenace Divadla Bolka Polívky je inspirována texty a obrázky brněnského malíře, sochaře a spisovatele Aloise Mikulky a je vhodná pro slyšící i neslyšící děti. Dubnové představení v Divadle Loutek Ostrava vyvolalo velký ohlas. Zájem bohužel převyšoval kapacitu sálu, proto se zde představení uskuteční znovu 8. listopadu a stane se součástí tamtamovských výročních oslav.

V červenci Tamtam v Ostravě uspořádal již pátý příměstský tábor pro děti se sluchovým postižením, jejich sourozence a kamarády. Nesl název Řemesla a děti si v něm vyzkoušely různá rukodělná povolání. Proměnily se v oděvníky, filmaře, hasiče, učily se trénovat psy a navštívily také filmové studio, kde natočily dva krátké filmy. Tábora se zúčastnilo 16 dětí z Ostravy a okolních měst a obcí.

V úterý 1. listopadu proběhne na ostravském pracovišti Centra pro dětský sluch Tamtam v ulici Novinářská Den otevřených dveří, určený i široké veřejnosti. Návštěvníci se zde budou moci seznámit s širokou nabídkou služeb Tamtamu a hezkým prostředím, které tu na rodiče i děti čeká. 

Více na: www.tamtam.cz

Mohlo by vás také zajímat...

PRAHA: Třetím čtením v Poslanecké sněmovně prošel (dne 30. 9. 2022) návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů. Zákonem o dovozu kulturních statků Česká republika adaptuje svůj právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků, které má ochránit kulturní dědictví v zemích jeho původu. Důvodem přijímání evropské legislativy je snaha nejen zabránit nelegálnímu obchodování s kulturními statky a s tím souvisejícímu drancování archeologických nalezišť, ale případně i získávání peněz k financování terorismu.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky
Co se děje
03.10.2022

PRAHA: Hlavním tématem třetího ročníku konference Culture Get-Together 2022 byla ekonomická a sociální situace lidí, kteří pracují v oblasti živého umění. O hodnotě práce v kultuře se diskutovalo v pondělí a úterý z mnoha úhlů pohledu. Ve vršovickém kulturním centru Vzlet se sešlo na sto třicet účastníků, další stovky zájemců konferenci sledovaly online. Tristní situace s ohodnocováním kulturních profesí se probrala zevrubně – od tabulkových platů přes sociologický pohled z hlediska sebeorganizace až po kredit a význam práce v kultuře pro společnost jako takovou. Velký prostor byl věnován i regionům ČR, které ukázaly neuvěřitelnou životnost a smysluplnost živé kultury pro život v obcích i krajích. Na pódiu konferenčního sálu vystoupilo mnoho řečníků z řad zástupců a zástupkyň scénických umění a jejich asociací a platforem. Velké zastoupení měli i političtí představitelé zejména z regionů a jednoho z panelů se zúčastnil i poslanec Marek Výborný, který působí ve sněmovním výboru pro kulturu. Hlubší dialog kulturní obce se státem ale stále chybí. Účastníci tak diskutovali i o možnosti vzniku tzv. Kulturní komory se zastoupením jednotlivých uměleckých oborů.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
03.10.2022

ČR: Vláda ČR schválila návrh státního rozpočtu na rok 2023. Kapitola Ministerstva kultury činí 18,498 miliardy korun. Jde tedy o více než jednadvaceti procentní navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2022, který činil 15,23 miliard korun. Návrh rozpočtu Ministerstva kultury pro rok 2023 je tak o 3,3 miliardy korun vyšší než v roce 2022.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Nepřehlédněte
30.09.2022

ČR: Ve dnech 13.–15. září 2022 proběhla na Pedagogické fakultě v Olomouci konference Knihovny současnosti. Její součástí byla také prezentace hlavního lektora Wikimedia ČR Pavla Bednaříka, který popsal role a možnosti využití Wikipedie v mediálním vzdělávání. Představil také výsledek spolupráce více organizací – nový portál Mediální gramotnost.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
29.09.2022