čtvrtek
14. listopadu 2019
Svátek slaví: Sáva
Banner konference
© zdroj: NIPOSMezinárodní konference Kultura spojuje! / Culture Connects!

PRAHA: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) pořádá mezinárodní konferenci Kultura spojuje! s podtitulem Sociální začleňování: kreativní partnerství kultury s dalšími sektory, která se uskuteční ve dnech 2. - 3. října 2019 v Praze (Ministerstvo kultury. Maltézské nám. 1, Praha 1). Konference se odehraje pod záštitou ministra kultury České republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

od 02.10.2019 do 03.10.2019
Autor článku: 
Josef Dušek

Záměrem konference je zkoumat kulturu jako nástroj pro větší sociální soudržnost, který lze využít v mnoha dalších oblastech (sféra sociální, zdravotní, vzdělávací, atd.) a hledat nové formy spolupráce mezi subjekty kulturními i mimo-kulturními v ČR. Z dlouhodobého hlediska by měla konference posloužit k navázání užší spolupráce resortu kultury s ostatními oblastmi, a to jak v rámci národních politik, strategického plánování (dotačních programů), tak v rámci praxe a mezioborových projektů apod.

Jako součást konference bude představena Závěrečná zpráva pracovní skupiny OMC (Metody otevřené koordinace) "Posilování role kultury v procesu sociální inkluze" a nová Evropská agenda pro kulturu, která vyzývá členské státy k aktivitě a dialogu mezi obory.

Plánovaná konference by měla otevřít dialog český: shrnutí situace v ČR, vzájemné poznání jednotlivých „aktérů“ a vytvoření základu pro budoucí možnou spolupráci, tj. české „sítě“ odborníků, kteří se touto tematikou zabývají. K tomu přispěje i zkušenost zahraniční - mezi řečníky konference budou zástupci Evropské komise, zástupci zahraničních i českých ministerstev (MK, MPSV, MŠMT, MZ), tj. resortu kultury a dalších resortů, stejně jako představitelé inspirativních projektů z ČR i zahraničí, kteří v této oblasti již působí.

Konference je určena zástupcům veřejné správy napříč resorty, pracovníkům jimi zřizovaných organizací, odborné veřejnosti a studentům. Další informace o konferenci naleznete zde: https://konference.nipos.cz/

Kontakty:

PhDr. Jindřiška Gregoriniová, NIPOS, Útvar koncepcí a metodiky, e-mail: gregoriniova@nipos.cz, tel.: 221 507 949

Mohlo by vás také zajímat...

ZLÍN: Největší současná osobnost v oboru dramaturgie a scenáristiky, Australanka Linda Aronson, zavítala ve dnech 2.–7. listopadu do Zlína. Světová expertka, která ve své praxi běžně spolupracuje s oscarovými tvůrci, přijela na pozvání ateliéru Audiovizuální tvorba UTB. Pro jeho studenty navíc připravila sérii odborných workshopů. Co na zlínské začínající tvůrce říká? „Měli by se méně stydět. Jsou velmi talentovaní.“    

Zlínský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
12.11.2019

ČR: Česká televize připravila pro letošní Vánoce čtyři nové pohádky. Prvního ledna odvysílá premiéru Marie Terezie a po Novém roce odstartuje nový formát, ve kterém se představí dvanáct amatérských pekařů a cukrářů Peče celá země.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Živé umění
Co se děje
12.11.2019

HRADEC KRÁLOVÉ: Vladimír Just je šťastně dvojjediný - aktivní divadelník z předlistopadových i listopadových dnů roku 1989 a současně divadelní historik. Toto spojení mu umožňuje proniknout i tam, kam se běžný historik nedostane, a vlastně ho to ani nenapadne. Je např. autorem publikace Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla 1945-89 nejen v datech a souvislostech (Academia, Praha 2010), za kterou získal cenu Kniha roku AV ČR. A jeho esej Teatralita politického procesu s podtitulem Proces s Miladou Horákovou jako divadelní inscenace patří k nejmrazivějším svědectvím o brutalitě československého komunistického režimu. Bude o ní řeč i v následujícím rozhovoru, k němuž jsme se sešli během letošního divadelního festivalu v Hradci Králové, kde jako teatrolog nemůže chybět. Vzhledem k tomu, že jsme se během let stali dobrými přáteli, zůstanu, když dovolíte, u tykání.  

Celá ČR, Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Živé umění
Články a komentáře
13.11.2019

ZLÍN: Podoba památníku je téměř autentická z doby jeho prvního otevření 12. 7. 1933 na počest tragicky zesnulého světoznámého zlínského podnikatele Tomáše Bati. Architekt F. L. Gahura lapidární stavbou geniálně vyjádřil osobnost svého šéfa, i proto je stavba označována jako vrcholné dílo zlínského funkcionalismu. Dominantou otevřeného prostoru je maketa letounu JUNKERS FU13.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje, Pozvánka na výlet
08.11.2019