čtvrtek
22. srpna 2019
Svátek slaví: Bohuslav
Z natáčení studentského filmu
© Foto: archiv školy



Jak se učí umění na soukromých vysokých uměleckých školách (2)

PÍSEK: Před časem jsme se v článku zde věnovali interpretaci statistických dat o vysokých školách s uměleckým zaměřením, jak těm veřejným, tak soukromým. A vzhledem k tomu, že soukromé umělecké vysoké školy jsou stále poměrně novými institucemi působícími v současném vzdělávacím systému, rozhodli jsme se tři takové školy oslovit a položit jejich vedení několik shodných otázek. V tomto článku představujeme odpovědi Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku (již zveřejněný článek o Vysoké škole kreativní komunikace najdete zde). Dotazy zodpověděla ředitelka FAMO, Mgr. Vladana Terčová.

Autor článku: 
ika

Můžete svou školu představit? S jakou vizí vznikla a jak se ji daří naplňovat? 

Soukromou vyšší odbornou školu filmovou v Písku založili v roce 1996 iniciátoři a zakladatelé Filmové školy Zlín, moji rodiče, Vladana a Miloň Terčovi. Vycházeli přitom ze získaných zkušeností a kontaktů na pedagogické pracovníky z řad renomovaných filmových a televizních tvůrců. Na těchto základech byla v roce 2004 založena Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Její zakladatelé byli vedeni ideou připravit mladým filmovým tvůrcům vysokoškolské umělecké filmové prostředí pro jejich profesionální přípravu.

Za dobu své existence vychovala škola řadu mimořádných tvůrčích osobností, které dnes mají za sebou realizaci nebo spolupráci na mnoha významných domácích i zahraničních projektech. Mnozí z absolventů jsou držiteli cen z domácích i zahraničních filmových festivalů. Všichni absolventi nacházejí plné uplatnění ve světě filmu, ti nejtalentovanější se vracejí a jsou pro výuku dalších absolventů velkým přínosem.

 

Jaké obory uměleckého vzdělání nabízíte a o jaký je největší zájem? 

Na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku je možné studovat v bakalářském a následně i v magisterském studiu scenáristiku a dramaturgii, režii, kameru, střih, zvuk, klasickou animaci a vizuální efekty a produkci. Největší zájem je již tradičně o režii. Naopak bychom rádi přijímali více uchazečů na obor zvuk, který má u nás mimořádně vysokou úroveň a absolventi tohoto oboru jsou na trhu práce velmi žádaní. Stejně tak bychom uvítali zájemce o studium produkce a producentství v bakalářském i magisterském stupni, kteří mohou tuto specializaci využít nejen ve filmu, ale i v široké oblasti kulturního managementu. Akreditace výše uvedených studií nám dovoluje realizovat výuku v jazyce anglickém pro zahraniční zájemce.

 

Máte k dispozici aktuální data statistik o počtu přihlášených, přijatých, absolvujících? Jaké je školné?

Vzhledem k tomu, že škola je povinna vést matriku a také proto, že sami máme zájem o uplatnění našich absolventů, jsou tyto údaje k dispozici. V akademickém roce 2017/18 se přihlásilo k přijímacím zkouškám na bakalářské studium 76 uchazečů, přijato bylo 66 a 59 z nich se zapsalo ke studiu. 27 absolventů obdrželo diplom. Na navazujícím magisterském studiu bylo přihlášeno ke zkouškám 18 uchazečů a z 16 přijatých všichni nastoupili. Diplom získalo 11 absolventů. Školné za jeden semestr studia činí 31.500,- Kč.

 

Čím se zde studium liší oproti veřejným školám, které poskytují vzdělání ve srovnatelných oborech?

Myslím, že největší rozdíl je dán velikostí školy a počtem studentů. Na škole vládnou téměř rodinné poměry, neboť se prakticky všichni znají. Tím ovšem nechci říci, že se to projevuje na snížených nárocích na studenty. Spíš naopak. Záleží nám na tom, aby naši absolventi dobře uspěli v praktickém životě a škole dělali dobré jméno. K tomu jim vytváříme podmínky v podobě kvalitních pedagogů a dobrého technického vybavení, které odpovídá současným profesionálním požadavkům spolu s velkým důrazem na budoucí profesionální praxi. 

Studenti se také podílejí na organizaci Mezinárodního festivalu studentských filmů, který má za sebou již sedmnáct ročníků své existence a získal si mezinárodní renomé. Zároveň díky bohaté mezinárodní filmové produkci slouží nejen k odborné komparaci, ale otevírá studentům cestu k aktivní účasti na dalších mezinárodních filmových festivalech.

 

Uplatnitelnost absolventů uměleckých škol je mnohdy problematická. Co děláte proto, aby byli vaši studenti v praxi úspěšní? 

Jak jsem již uvedla, studenti jsou u nás vzděláváni lidmi z praxe, renomovanými tvůrčími i technickými pracovníky. Technická pracoviště a ateliéry jsou vybaveny profesionální technikou a softwary. Díky tomu se absolventi výborně uplatňují v praxi. V roce 2016 dělal Český rozhlas průzkum uplatnitelnosti absolventů jednotlivých vysokých škol v celé České republice. Skončili jsme suverénně na prvním místě se stoprocentní uplatnitelností. To je fakt, který nám dělá radost a zároveň nás žene stále dopředu v obavách, abychom neusnuli na vavřínech.

 

Uveďte některé úspěšné absolventy, kteří se ve veřejném prostoru neztratili.

Škola se může pyšnit mnoha úspěšnými absolventy, kteří dělají škole obrovskou reklamu. Prakticky všichni z nich po úspěšném studiu obsadí profesionální filmařské štáby, veřejnoprávní televizi i komerční stanice. Někteří z nich pak již brzy po opuštění školy natáčejí své vlastní filmy nebo seriály.

Z mnoha z nich stojí určitě za připomenutí Vojtěch Moravec – režisér některých dílů seriálu Vinaři nebo seriálu Gympl s (r)učením omezeným. Dále je to výtvarnice Eliška Podzimková, známá z mnoha internetových článků – po absolvování naší školy odcestovala do New Yorku, kde tvořila různé animace do fotografií a dále pracovala např. i na spotu pro kuchaře Jamieho Olivera. Kameraman Michal Hůla zase spolupracoval s F. A. Brabcem, pedagogem naší školy, na 3D muzikálu V peřině nebo na filmu Kajínek. S kamerou procestoval prakticky celý svět. Režisér Jiří Sádek se proslavil po absolvování FAMO v Písku svým celovečerním filmem Polednice, který byl úspěšný. Režisér Matěj Balcar se uplatnil pro změnu v Divadle Na Jezerce. Má za sebou hry Tři v tom, Alenka v kraji zázraků nebo Už je tady zas.

Mnoho dalších našich absolventů je možno vidět prakticky v každém novém českém filmu nebo seriálu na mnoha pozicích ve štábu. Je to důkazem toho, že naše škola produkuje šikovné absolventy dobře uplatnitelné v oboru. Mnoho televizních stanic jim dává přednost před ostatními absolventy filmových škol a zdůvodňují to velkou profesní připraveností přímo do praxe.  

(Pozn. red.: Pokud zůstaly některé otázky nezodpovězeny, neuvádíme je.)

 

Několik úspěšných absolventů školy jsme sami oslovili, aby FAMO v Písku představili ze svého pohledu na základě osobní zkušenosti, a položili také jim tři návodné otázky:

Anketní otázky:

1)      Proč jste si vybral/a pro další studium právě tuto školu?

2)      Co Vám škola dala, co považujete za její největší přínos?

3)      Uplatnil/a jste znalosti zde získané dalším profesním životě?

 

Absolventi:

MgA. Jan Pivoňka

2013 ukončení magisterského programu na FAMO v Písku

kameraman

1) Rodinná atmosféra školy FAMO v Písku si mě získala víc než jakákoliv jiná škola. 

2) Myslím, že studium bylo více individuální v tom smyslu, že bylo na každém, jak moc a kolik informací chce dosáhnout. Největším pozitivem na FAMO v Písku je fakt, že neleží v Praze, díky tomu člověk intenzivně žije na filmovém ostrůvku 100 km od Prahy a nemá úniku. 

3) Znalosti jsem určitě uplatnil. V tomto oboru platí, čím víc praxe, tím víc zkušeností, takže je třeba nelenit a stále něco dělat, třeba i jen něco pro sebe. 

 

MgA. Vojta Nedvěd

2016 ukončení magisterského programu na FAMO v Písku

hlavní zvukař ve společnosti Warhorse Studios

1) Měl jsem pocit, že chci realizovat své tvůrčí a technické vize v audiovizuální tvorbě a uplatnit se v praxi. Na FAMO v Písku vyučuje řada odborníků, kteří jsou nebo bývali špičkou ve svém oboru. Cesta k uplatnění mimo studium některé filmové školy existuje, ale je podle mého názoru poněkud trnitější, obzvlášť bez potřebných kontaktů.

2) FAMO v Písku je kreativní prostředí, kde skupina mladých lidí vkládá spoustu energie a prostředků do svých projektů. Škola mi ukázala, jak je filmová praxe nelehká, dala mi kontakty na různé lidi, přinesla mi nové přátele a také vědomosti a zkušenosti.

3) Ano, na škole jsem se naučil něco z filmové teorie, záznam kontaktního zvuku, záznam klasické hudby a základy zvukové postprodukce. Všechny tyto dovednosti denně využívám.

 

BcA. Porin Rašpica

2017 ukončení bakalářského programu na FAMO, nyní student magisterského studia

animátor

národnost chorvatská

1) A couple of reasons: i have grown accustomed to my surroundings in Pisek and the hospitable nature from people in  FAMO and far away from the needless stress that the large cities provide. Secondly, i could just continue my studies in Pisek without the trouble of finding a new place to stay, move and adapt to a new surrounding, school building, school rules, professors and way of studying. 

Měl jsem k tomu hned několik důvodů. Vyrůstal jsem v podobném prostředí, jako je Písek. Líbila se mi také pohostinná povaha lidí z FAMO a místo, které je vzdálené od zbytečného stresu velkých měst. Po skončení bakalářského studia jsem se rozhodl pokračovat zde i v magisterském studiu, aniž bych musel řešit hledání nového bydlení, stěhovat se a adaptovat se na nové prostředí, školu, pravidla, profesory a způsob studia.

2) The school thought me the industry standards of witch programs are frequently used in my profession and how to use them effectively to be good at what I do. To be professionals. But the most important lesson the school thought me was an indirect one, and that is time management. Regarding my line of work, it is not done in a short period of time, and if i would to sent in my animation on time, i should plan ahead of what to do and when. time is important for us.

Škola mě naučila základy řemesla, které potřebuji ve své profesi, abych mohl pracovat efektivně a profesionálně. Ale nejdůležitější lekce, kterou jsem ve škole dostal, nesouvisí přímo s jejím zaměřením, ale týká se time managementu - organizace času. Z povahy mé práce vyplývá, že je to běh na dlouhou trať. Abych ale práci odevzdal včas, musím dopředu vše dobře naplánovat - kdy, co a kolik práce musím udělat. Proto je čas pro mě velmi důležitý. 

3) Of course, all the time.

Samozřejmě, neustále.

/Poznámka redakce: překlad Vladana Terčová, Porin Rašpica/

 

Informace: http://filmovka.cz

Kontakt: facebookový profil školy

Mohlo by vás také zajímat...

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Královéhradecký kraj připravil pro oblast kultury a památkové péče na příští rok sedm dotačních programů. Jejich prostřednictvím podpoří kulturní aktivity, obnovu historických varhan, činnost muzeí a galerií a obnovu památkového fondu. Novinkou jsou tři samostatné programy na podporu mobility, rezidence a na zachování nemateriálního kulturního dědictví.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Živé umění
Co se děje
21.08.2019

ČR: Knižní novinka Poslední deník Květy Fialové se vymyká obvyklým knížkám o slavných herečkách. Autor Josef Kubáník, herec a blízký přítel Květy Fialové, v ní zachytil jeden výjimečný ženský osud i jedinečnou podobu jejich přátelství, které jim oběma změnilo život. Jedna z nejoblíbenějších českých hereček tu poprvé a naprosto otevřeně odvypráví celý svůj život, který by sám o sobě vydal na román. V den hereččiných nedožitých 90. narozenin, 1. září, vydává knihu Nakladatelství ZEĎ.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
22.08.2019

LITOMĚŘICKO: Další kniha s leteckými fotografiemi - tentokrát z Litoměřicka - doplní již tak početnou edici knih zlínského CBS Nakladatelství Česko z nebe.

Ústecký kraj
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média
Co se děje
21.08.2019

KYJOV: Více než 30 000 lidí dorazilo o víkendu na jubilejní dvacátý ročník folklorních slavností Slovácký rok do jihomoravského Kyjova. Neopakovatelná atmosféra, skvělý program i organizace, takové byly bezprostřední reakce návštěvníků na místě i na sociálních sítích.

Jihomoravský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Soutěže a festivaly
Co se děje
20.08.2019