úterý
21. března 2023
svátek slaví Radek
Slavnostní odhalení a posvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk
© Foto: Marie KošinováSvatý Jan Nepomucký byl umučen před 630 lety

NEPOMUK: Město Nepomuk čekají v březnu významné akce a výroční pouť. Připomene si totiž výročí 630 let od umučení celosvětově nejznámějšího českého světce, jednoho z hlavních patronů České republiky, hlavního patrona domu Habsburků, patrona kněžích, zpovědníků, vodních řemesel, velkého filantropa a místního rodáka sv. Jana Nepomuckého. Do Nepomuku navíc dorazí významná habsburská relikvie bl. Karla I. Rakouského. Do oslav se zapojí také Matice svatého Jana Nepomuckého, Římskokatolická farnost Arciděkanství Nepomuk a spolek SVATÁ LUDMILA s projektem Naši světci, který představuje důležité postavy svatých v historických souvislostech.

od 17.03.2023 do 19.03.2023
Autor článku: 
Hana Tietze/ika

Jeden z nejlepších právníků své doby, který vždy stál na straně pravdy, spravedlnosti a církve, zemřel po silném týrání shozením z Karlova mostu do Vltavy v Praze 20. března 1393. Dny připomínající legendárního světce a významnou duchovní a historickou postavu začnou 17. a potrvají do 19.  března 2023. Chybět nebude odborná přednáška, hudební koncert ani vrchol oslav – mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého. „Svatý Jan Nepomucký je v katolických zemích jedním z nejvíce znázorňovaných fenoménů hned za Ježíšem Kristem a Pannou Marií. Je známo, že na světě má přes 66 tisíc soch a farnosti i svatojánské spolky jemu zasvěcené lze stěží spočítat. Je to taková zvláštnost, přesto, že byl těžce mučen, mlčel a neprozradil nic, včetně zpovědního tajemství. Lidé k němu chovali velkou zbožnost už před tím, než se stal svatým. Stavěli mu kostely a oltáře. Tato úcta především pramenila z jeho pevné cesty stát vždy na straně spravedlnosti, pravdy a církve,“ říká Václav Česák, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého.

„Spolek svatá Ludmila chce svojí činností v projektu Naši Světci prostřednictvím významných výročí připomínat důležité historické osobnosti a světce, kteří mají i dnes co říct. Odkaz sv. Jana Nepomuckého podle nás přesahuje i dnešní nelehkou dobu. Zveme proto všechny, aby se poutě účastnili, nebo navštívili místa spojená s tímto patronem po celé České republice,“ říká Martin Hrdlička, předseda spolku SVATÁ LUDMILA, z. s. V České republice se nachází desítky poutních míst spojených se sv. Janem Nepomuckým.

Vrchol jarní pouti v Nepomuku – uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského

Oslavy začnou v pátek 17. března přednáškou ThLic. Miroslava Herolda SI, který seznámí zájemce, s deseti osobnostmi barokní doby (pozn. v baroku blahořečen) a jejich pohledem na sv. Jana Nepomuckého i s tím, jak změnil jejich život. V sobotu 18. března čeká na milovníky dobové hudby koncert gotické duchovní hudby v podání prof. Tomáše Hály a studentů Pražské konzervatoře, kde návštěvníci uslyší původní dobové nástroje. Oslavy vyvrcholí v neděli 19. března v 11 hodin mší svatou v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (pozn. postaven na místě rodného domu světce), při které uloží kněží za přítomnosti PhDr. Milana Nováka (představeného Modlitební ligy císaře Karla I. Rakouského za mír mezi národy v českých zemích a osobního pobočníka arcivévody Karla Habsburského) relikvii bl. Karla I. Rakouského. Právě Habsburkové v čele s císařem Karlem VI. Se zasloužili o započetí kanonizačního procesu tohoto mučedníka, který vyvrcholil v roce 1721 jeho blahořečením a posléze v roce 1729 jeho svatořečením.

Vybrané významné akce související s výročím 630 od umučení sv. Jana Nepomuckého

  • 17.3. 2023 18.00 – přednáška P. ThLic. Miroslava Herolda SI – hudební sál Arciděkanství Nepomuk
    Název: Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů
     
  • 18.3. 2023 18.00 hod – hudební sál Arciděkanství Nepomuk – koncert " Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku"
  • – Guillauma Dufaye.
     
  • 19.3. 2023 11.00 hod poutní mše svatá – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého Nepomuk – celebruje P. ThLic. Miroslav Herold SI.

Slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského, procesí vyjde v 10.45 hod z Přesanického náměstí.

Oslavy budou pokračovat vybranými akcemi také po celý rok. Podrobný program najdete na www.svataludmila.cz.

Svatá Ludmila 1100 let, z. s. – dnes již jen Svatá Ludmila, z. s.

Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 s cílem propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily. Po realizaci 1100. výročí její smrti v roce 2021 rozšířil spolek svou činnost do projektu poutní turistiky, Putování za kořeny, s myšlenkou propagace více či méně významných poutních míst v Čechách a na Moravě. V rámci projektu Naši světci se dále věnuje připomínání odkazu národních světců a historických osobností spojených s počátky českého státu.

Více na www.svataludmila.cz.
 

Mohlo by vás také zajímat...

HRADEC KRÁLOVÉ: Jubilejní pětadvacátý ročník festivalu Jeden svět proběhne tradičně také v Bio Central v Hradci Králové. Zahájí jej nový snímek režiséra Vitalije Manského Východní fronta, v němž tvůrce sleduje každodenní život dobrovolných mediků v prvních šesti měsících války na Ukrajině. Slavnostní zahájení doplní rozsáhlá debata s novinářkou Ivanou Svobodovou, analytikem Andrejem Poleščukem a organizátorem sbírky pro Ukrajinu z asociace Post Bellum Martinem Ocknechtem. Celý večer zakončí raut ukrajinských specialit, u kterého budou diváci mít možnost neformálně pohovořit mezi sebou i s hosty.

Královéhradecký kraj, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
20.03.2023

STŘEDOČESKÝ KRAJ: Po snímcích Ostře sledované vlaky nebo Kolja převzal sošku filmového Oscara další film, který se natáčel převážně ve středních Čechách. Cenu získal válečný film Na západní frontě klid, který zvítězil v kategorii zahraničních celovečerních filmů. Na natáčení se podílela také Filmová kancelář střední Čechy, která spolupracovala na výběru a obhlídce lokací. Ve filmu se objevila místa jako okolí Milovic, zámek Hořín nebo hrad Točník.

Středočeský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Menšiny a cizinci
Co se děje
20.03.2023

TEPLICE: Dovolujeme si oslovit širokou veřejnost se žádostí o spolupráci na výstavě výrobků firmy LEINBROCK, které se vyráběly v našem regionu v Sobědruhách u Teplic. Hledáme dokumenty, fotografie exteriéru či interiéru továrny, případně další doklady nebo vzpomínky, které se vztahují k tomuto sobědružskému závodu. Na počátku srpna letošního roku se v saském městě Bad-Gottleuba uskuteční vícedenní akce u příležitosti 175. výročí narození zakladatele firmy Ernsta Oscara Leinbrocka a 155. výročí jejího založení. Součástí oslav bude výstava mlýnků na kávu, setkání bývalých zaměstnanců a pamětníků a také účast potomkyně posledního majitele sobědružské továrny pana Lohseho. Rádi bychom na výstavě prezentovali také podnik v Sobědruhách, bohužel nám chybí podklady.

Ústecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Senioři, Památky
Co se děje
15.03.2023

ÚSTECKÝ KRAJ: Severozápad Čech není jen krajem uhlí a chemie. Do jeho proměny je třeba zapojit širší spektrum oborů, a především místní angažované a tvůrčí obyvatele, shodli se na středečním setkání náměstek ústeckého hejtmana Jiří Řehák, nově zvolený rektor Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) Jaroslav Koutský, děkanky dvou univerzitních fakult Michaela Hrubá a Zdena Kolečková nebo zástupci sítě Kreativní.uk.

Ústecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
16.03.2023