čtvrtek
29. února 2024
svátek slaví Horymír
Slavnostní odhalení a posvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk
© Foto: Marie KošinováSvatý Jan Nepomucký byl umučen před 630 lety

NEPOMUK: Město Nepomuk čekají v březnu významné akce a výroční pouť. Připomene si totiž výročí 630 let od umučení celosvětově nejznámějšího českého světce, jednoho z hlavních patronů České republiky, hlavního patrona domu Habsburků, patrona kněžích, zpovědníků, vodních řemesel, velkého filantropa a místního rodáka sv. Jana Nepomuckého. Do Nepomuku navíc dorazí významná habsburská relikvie bl. Karla I. Rakouského. Do oslav se zapojí také Matice svatého Jana Nepomuckého, Římskokatolická farnost Arciděkanství Nepomuk a spolek SVATÁ LUDMILA s projektem Naši světci, který představuje důležité postavy svatých v historických souvislostech.

od 17.03.2023 do 19.03.2023
Autor článku: 
Hana Tietze/ika

Jeden z nejlepších právníků své doby, který vždy stál na straně pravdy, spravedlnosti a církve, zemřel po silném týrání shozením z Karlova mostu do Vltavy v Praze 20. března 1393. Dny připomínající legendárního světce a významnou duchovní a historickou postavu začnou 17. a potrvají do 19.  března 2023. Chybět nebude odborná přednáška, hudební koncert ani vrchol oslav – mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého. „Svatý Jan Nepomucký je v katolických zemích jedním z nejvíce znázorňovaných fenoménů hned za Ježíšem Kristem a Pannou Marií. Je známo, že na světě má přes 66 tisíc soch a farnosti i svatojánské spolky jemu zasvěcené lze stěží spočítat. Je to taková zvláštnost, přesto, že byl těžce mučen, mlčel a neprozradil nic, včetně zpovědního tajemství. Lidé k němu chovali velkou zbožnost už před tím, než se stal svatým. Stavěli mu kostely a oltáře. Tato úcta především pramenila z jeho pevné cesty stát vždy na straně spravedlnosti, pravdy a církve,“ říká Václav Česák, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého.

„Spolek svatá Ludmila chce svojí činností v projektu Naši Světci prostřednictvím významných výročí připomínat důležité historické osobnosti a světce, kteří mají i dnes co říct. Odkaz sv. Jana Nepomuckého podle nás přesahuje i dnešní nelehkou dobu. Zveme proto všechny, aby se poutě účastnili, nebo navštívili místa spojená s tímto patronem po celé České republice,“ říká Martin Hrdlička, předseda spolku SVATÁ LUDMILA, z. s. V České republice se nachází desítky poutních míst spojených se sv. Janem Nepomuckým.

Vrchol jarní pouti v Nepomuku – uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského

Oslavy začnou v pátek 17. března přednáškou ThLic. Miroslava Herolda SI, který seznámí zájemce, s deseti osobnostmi barokní doby (pozn. v baroku blahořečen) a jejich pohledem na sv. Jana Nepomuckého i s tím, jak změnil jejich život. V sobotu 18. března čeká na milovníky dobové hudby koncert gotické duchovní hudby v podání prof. Tomáše Hály a studentů Pražské konzervatoře, kde návštěvníci uslyší původní dobové nástroje. Oslavy vyvrcholí v neděli 19. března v 11 hodin mší svatou v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (pozn. postaven na místě rodného domu světce), při které uloží kněží za přítomnosti PhDr. Milana Nováka (představeného Modlitební ligy císaře Karla I. Rakouského za mír mezi národy v českých zemích a osobního pobočníka arcivévody Karla Habsburského) relikvii bl. Karla I. Rakouského. Právě Habsburkové v čele s císařem Karlem VI. Se zasloužili o započetí kanonizačního procesu tohoto mučedníka, který vyvrcholil v roce 1721 jeho blahořečením a posléze v roce 1729 jeho svatořečením.

Vybrané významné akce související s výročím 630 od umučení sv. Jana Nepomuckého

  • 17.3. 2023 18.00 – přednáška P. ThLic. Miroslava Herolda SI – hudební sál Arciděkanství Nepomuk
    Název: Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů
     
  • 18.3. 2023 18.00 hod – hudební sál Arciděkanství Nepomuk – koncert " Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku"
  • – Guillauma Dufaye.
     
  • 19.3. 2023 11.00 hod poutní mše svatá – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého Nepomuk – celebruje P. ThLic. Miroslav Herold SI.

Slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského, procesí vyjde v 10.45 hod z Přesanického náměstí.

Oslavy budou pokračovat vybranými akcemi také po celý rok. Podrobný program najdete na www.svataludmila.cz.

Svatá Ludmila 1100 let, z. s. – dnes již jen Svatá Ludmila, z. s.

Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 s cílem propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily. Po realizaci 1100. výročí její smrti v roce 2021 rozšířil spolek svou činnost do projektu poutní turistiky, Putování za kořeny, s myšlenkou propagace více či méně významných poutních míst v Čechách a na Moravě. V rámci projektu Naši světci se dále věnuje připomínání odkazu národních světců a historických osobností spojených s počátky českého státu.

Více na www.svataludmila.cz.
 

Mohlo by vás také zajímat...

LITEŇ: Na zámku v Litni se chystá připomínka kulatého výročí Jarmily Novotné, součástí slavnostního programu bude i otevření novorenesanční hrobky rodu Daubků.

Středočeský kraj
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec, Hudba, Výtvarné umění, Památky, Soutěže a festivaly, Vzdělávání
Co se děje
28.02.2024

PRAHA: Poslední únorovou neděli mohli diváci v Divadle v Celetné vidět první fázi jednoho zajímavého experimentu. Spolek Kašpar uvedl veřejnou zkoušku nově připravované inscenace hry Williama Shakespeara KRÁL LEAR v režii Jakuba Špalka, která vzniká rozfázovaně do několika etap.

Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec, Památky
Co se děje
28.02.2024

ŠVÉDSKO-ČR: Česká historička Blanka Karlsson, žijící od roku 1984 se švédským manželem v Norrköpingu, patří k těm obětavým duším, které „na oltář vlasti“ dokážou přinést ohromnou spoustu času. K těm, kteří nelitují vlastních prostředků a s celoživotním zápalem se věnují svému vyvolenému tématu. Tím je pro ni zcela logicky mapování švédských pobytů dvou mimořádných postav české kultury a historie: Jana Amose Komenského a Bedřicha Smetany. Smetanovo 200. výročí narození 2. 3. 1824 dalo také vznik našemu dnešnímu rozhovoru na dálku.

S Blankou se známe díky natáčení dokumentu České kořeny ve Švédsku (2009) a dalším četným kontaktům, které se od něj odvíjely. Mohla jsem tak zblízka poznat její ryzí vlastenectví, které u mnohých často probudí až pobyt v zahraničí; ne tak u ní. Má jej zkrátka v krvi.

Výsledky svého třicetiletého bádání o Smetanovi ve Švédsku shrnula do své publikace vydané ve vlastním vydavatelství Blanka Pragensis.  

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Hudba, Vzdělávání
Články a komentáře
28.02.2024

ČR: Výpravy po schwarzenberských místech je název už pátého dílu Výprav, osobitého cestopisu literárního publicisty a spisovatele Jiřího Peňáse. Autor svou pouť zahájil v létě 2023 ve společnosti Karla Schwarzenberga. Další destinace pak objel sám, protože do putování s knížetem zasáhl osud. Výsledkem je poutavé čtení. Z něj vystupuje originální portrét Schwarzenberga, s nímž Peňás napsal patrně poslední knižní rozhovor. Kromě toho Výpravy nabízejí zábavné, čtivě podané putování po krajině, historii a architektuře. Zápisky ze schwarzenberských míst v Česku a v Rakousku i tentokrát prostupují autorovy vtipné postřehy a osobní vzpomínky. Knihu vydává Echo Media. Zde je od 19. února k mání v e-shopu, v knihkupectvích se objeví od 28. února.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní, Vzdělávání
Nepřehlédněte
26.02.2024