sobota
2. prosince 2023
svátek slaví Blanka
Publikum na Popelce Rakovník
© Foto: Ivo MičkalRakovnická Popelka bude bojovat za kvalitnější divadelní tvorbu pro děti už po čtyřicáté

RAKOVNÍK: Středočeský Rakovník přivítá už po čtyřicáté výběr toho nejlepšího, co se na půdě amatérského činoherního divadla pro děti za daný rok v České republice vyprodukovalo. Na zúčastněné soubory opět čekají v termínu 18.–22. října divadelní profesionálové v porotě, rozborové semináře, diskuse, hodnocení přímo od dětského diváka i příjemná tvůrčí atmosféra. Programové ředitelky Mgr. Simony Bezouškové jsme se ptali, jak se letošní jubilejní ročník připravuje a na co láká.

od 18.10.2023 do 22.10.2023
Autor článku: 
Irena Koušková

V termínu 18.–22. října se v Tylově divadle a Kulturním centru Rakovník odehraje Celostátní soutěžní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník. Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury, pod záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy, pořádá NIPOS-ARTAMA ve spo­lu­práci s Krá­lov­ským měs­tem Rakov­ník, Kul­tur­ním cen­t­rem Rakov­ník a Diva­del­ním spol­kem Tyl Rakov­ník. Hlav­ním orga­ni­zá­to­rem je občan­ské sdru­žení Diva­delní spo­lek Tyl Rakovník.

 

Popelka Rakovník je celostátní přehlídkou amatérského činoherního divadla, kterou NIPOS spolupořádá. V čem spočívá její jedinečnost?

Celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla jsou jen dvě. Divadelní Piknik Volyně je určený dospělému publiku, kdežto Popelka Rakovník cílí na publikum dětské. Unikátní ji činí skutečnost, že není jen přehlídkou toho nejlepšího dané sezóny, ale funguje zároveň jako dílna divadla pro děti.

 

Jak přehlídka souborům pomáhá? Jak to celé probíhá?

Na Popelce se hrajícímu souboru dostane plného hlediště dětí, navíc odborné analýzy a hodnocení jejich inscenace od odborné poroty. Tím nejpodstatnějším je pak zprostředkování reflexe dětského diváka. Na Popelce pod vedením speciálně vybavených lektorů pracují obvykle tři dětské skupiny – žáci z 1. a 2. stupně základní školy a studenti střední školy. Lektoři pak prostřednictvím různých především nepřímých metod zjišťují, zda děti pochopily příběh, rozuměly vztahům, jestli je inscenace emocionálně zasáhla a zda pochopily téma či poselství. Pokud dojde k tomu, že děti něčemu neporozuměly nebo inscenaci dokonce nepřijaly, pátrá odborná porota po možných inscenačních nedostatcích a svá zjištění se snaží zobecnit, aby se jich následně další tvůrci vystříhali.

 

Název Popelka je údajně odvozen od publikace paní Aleny Urbanové Popelka divadla pro děti (1986). Platí stále, že činohra dospělí dětem zůstává Popelkou mezi všemi dalšími oblastmi divadla?

Situace, kterou Alena Urbanová ve své publikaci trefně pojmenovala, platila jak v roce 1991, kdy rakovnická přehlídka dostala svůj název, tak do značné míry platí i dnes.

 

Popelku vedete od r. 2004. Vnímáte nějaký posun, co se amatérského divadla pro děti týče? Je divadlo pro děti v krizi?

Zásadním problémem divadla pro děti, ať už amatérského nebo profesionálního, je nedostatek kvalitních předloh. A pokud divadelní soubory mezi sebou nemají schopného dramatika či dramatizátora, je velmi těžké ho překlenout. Nicméně naštěstí mohu prohlásit, že právě osobností schopných vytvořit autorskou předlohu přibývá. Pomalu, velmi pomalu, ale jistě. Celému procesu napomáhá i autorská soutěž o nejlepší předlohu pro divadlo pro děti Oříšky pro Popelku, kterou na svět přivedl můj předchůdce Milan Strotzer a v níž s vděkem pokračuji. Divadlu pro děti, které bylo už před covidem křehké, samozřejmě tak dlouhá pauza v tvorbě a hraní znatelně ublížila. Ale zdá se, že se z toho pomalu oklepává.

 

V programu najdeme pro letošní rok devět inscenací. Máte stále z čeho vybírat? Objevují se nové soubory a mění se repertoár, nebo scéna spíše stagnuje či ubývá? Často se píše o tom, že kvalitních předloh pro činoherní divadlo pro děti je jako šafránu. Jedná se podle vás o jediný důvod, proč bývá úroveň přehlídek tak kolísavá?

Jsou roky veselejší a samozřejmě roky smutnější. Momentálně se pohybujeme těsně na hraně. Program Popelky sice naplníme, ale musím přiznat, že jsme rádi za každou kvalitní inscenaci a přehnanou vybíravost si dovolit nemůžeme. Zásadním důvodem je již zmiňovaný nedostatek kvalitních předloh. Dalším důvodem je obecné vnímání divadla pro děti jako podružné oblasti divadla. Většina amatérských činoherních souborů se mu nevěnuje, případně ho dělá sporadicky. Proto si ty existující musíme hýčkat a podporovat je, jak jen to jde a ty ostatní přesvědčovat o jejich mylném vnímání této oblasti. 

 

Asi se shodneme na tom, že mezi nejlepší profesionální scény divadla pro děti patří ALFA v Plzni, Hradecký DRAK, Naivní divadlo Liberec, Malé divadlo v Českých Budějovicích či pražský Minor. Jak je tomu mezi divadly amatérskými, zvláště v oblasti činohra dospělí dětem? Je nějaký soubor zárukou kvality?

V posledních dvou dekádách jsou to De Facto Mimo Jihlava, Divadlo Radar Praha, Suchdolský divadelní spolek SUD Suchdol nad Lužnicí a 1. neratovická divadelní společnost. Své naděje vkládám do Brambůrek z Mostu.

 

Letos se uskuteční teprve druhý ročník po covidu. Přinesla pandemie přehlídce nějaké změny?

Přinesla jednu zásadní změnu, tradiční listopadový termín, kdy jsou respirační onemocnění na vzestupu, jsme po dvou zrušených ročnících přesunuli raději na říjen.

 

Zdá se, že Rakovník amatérskému divadlu přeje. Kromě Popelky se tu v březnu konal také 45. ročník postupové přehlídky amatérských divadelních souborů Wintrův Rakovník… Máte kromě ministerstva kultury podporu ještě z dalších zdrojů?

Popelku Rakovník i Wintrův Rakovník dlouhodobě financuje Královské město Rakovník. Ta dlouholetá tradice obou přehlídek je zásluhou především svědomité péče a organizace ze strany místního Divadelního spolku Tyl a Aleny Mutinské z Kulturního centra Rakovník, která zároveň šéfuje divadelní spolek a celý život se amatérskému divadlu aktivně věnuje.

 

Nejlepší soubory porota doporučí na festival amatérského divadla Jiráskův Hronov. Jaká je úspěšnost oceněných souborů z Popelky na Jiráskově Hronově?

Inscenace určené primárně dětem na Jiráskově Hronově samozřejmě nemají své publikum, a navíc se tam dostávají do zcela jiného kontextu. Spíše bych řekla, že tu působí trochu nepatřičně a paradoxně jim účast na mezidruhové přehlídce toho nejlepšího dané sezóny může naopak ublížit.

 

Letošní Popelka se koná u příležitosti 100. výročí narození Daisy Mrázkové… Jak se to projeví v programu?

Kromě inspirativní inscenace Ivany Bílkové a Marka Zákosteleckého Nádherné úterý jsme pro návštěvníky přichystali „Pokojíček Daisy Mrázkové“, volně přístupnou čítárnu a ateliér, kde se mohou začíst do všech jejích knih a zkusit si je ilustrovat. A do třetice plánujeme veřejnou diskusi o díle Daisy Mrázkové a jeho vlivu na děti a mládež. Kromě tohoto výročí slavíme i čtyřicet ročníků celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež. To připomeneme vydáním almanachu s příznačným názvem Popelka mezi Popelkami.

 

http://www.tyl-rakovnik.cz/

https://www.nipos.cz/artama-do-cdpdm/

 

Vizitka

Mgr. Simona Bezoušková vystudovala na filozofické fakultě Karlovy univerzity obor Teorie kultury. Její jméno je spjato s amatérským divadlem v České republice. Vedle toho, že v roce 2004 převzala organizování Popelky Rakovník, je v současné době odbornou pracovnicí pro amatérské činoherní divadlo NIPOS-ARTAMA, tajemnicí odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo a v minulosti byla také dlouholetou programovou ředitelkou Jiráskova Hronova, V letech 2004–2010 byla redaktorkou časopisu Amatérská scéna a je též absolventkou Kurzu praktické režie.

 

 

Mohlo by vás také zajímat...

BOHUMÍN: "Maryšku jsme založili jako literárně - dramatický klub. Spektrum působnosti sdružení se ale postupem let rozšířilo do nejrůznějších oblastí (besedy, literární večery, přednášky, výstavy, multižánrové akce a festivaly, autorská tvorba, filmový klub apod.)," uvádí na svém webu členky bohumínského spolku Maryška. Představujeme jeho aktuální aktivity v závěru letošního a začátkem příštího roku.

Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Lidová kultura, Ostatní
Co se děje
01.12.2023

ZLÍN: V pátek 24. listopadu proběhlo v pražském Rudolfinu slavnostní předávání cen prestižní soutěže „Stavba roku“. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které obdrželo od jeho pořadatelů pozvání, zde zastupoval jeho ředitel Pavel Hrubec.

Zlínský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Architektura, Památky, Soutěže a festivaly
Co se děje
01.12.2023

ČR: Charitativní díl soutěže StarDance, který Česká televize odvysílala v sobotu 25. listopadu se postaral o absolutní rekord ze všech odvysílaných charitativních dílů pořadu. Celková vybraná suma pro Centrum Paraple činí 25 174 220 Kč. Slavnostního předání šeku se v silném zastoupení zúčastnily osobnosti spojené s pořadem StarDance a zástupci Centra Paraple. Za Českou televizi šek předala vedoucí komunikace a korporátního partnerství Jana Mrákotová.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
30.11.2023

ŽATEC, ČR: Česká republika opět potvrdila, že je světovou velmocí, co se týče zápisů na seznam kulturního dědictví UNESCO. V pondělí dne 18. září 2023 bylo na zasedání Výboru pro světové dědictví, které se konalo v saudskoarabském Rijádu, rozhodnuto o zařazení chmelařské krajiny a města Žatec, jejího centra, na prestižní seznam světového dědictví pod názvem Žatec and the Landscape of Saaz Hops. ČR se tudíž může pyšnit vůbec první chmelařskou krajinou na světě, která nese značku UNESCO. Na úspěšné nominaci se podílelo mnoho subjektů; my jsme s několika dotazy oslovili site managera památky světového dědictví, pana Jaroslava Špičku, bývalého místostarostu města Žatce, v současnosti též ředitele Chrámu Chmele a Piva, p. o.

Celá ČR, Ústecký kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Památky
Články a komentáře
29.11.2023