úterý
7. července 2020
svátek slaví Bohuslava
Logo programu
© Zdroj: http://uvucr.cz/Pětadvacítka - podpora 25 tis. i pro samostatně činné výtvarné umělce

ČR: Zákon ze dne 9. dubna 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, schválený Parlamentem ČR na návrh vlády s účinností od 15. dubna 2020 pamatuje i na většinu výtvarných umělců jako osob (z hlediska zajištění živobytí) samostatně výdělečně činných.

Autor článku: 
TZ/ika

Bonus je určen těm, kdo vykonávají tuto činnost buď jako hlavní nebo jako vedlejší, i studentům nebo důchodcům, osobám činným např. podle živnostenského zákona s přiděleným IČ nebo osobám v tzv. svobodném povolání bez IČ. Netýká se umělců v pracovním poměru (pedagogové, zaměstnanci firem), pro které jsou určeny jiné formy podpory realizované prostřednictvím zaměstnavatelů.

Velmi srozumitelně je vše o tomto bonusu vysvětleno na stránkách ministerstva financí (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055).

Z textu vyjímáme:
„Co to je kompenzační bonus?
Jedná se o jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady
Kdo má nárok?
-
OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění)
- OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud:
1. Pobírá invalidní nebo starobní důchod
2. Je na mateřské nebo rodičovské dovolené
3. Pečuje o zdravotně postiženou osobu
4. Připravuje se na budoucí povolání (studenti)
Kolik mohu získat?
Částka je 25 000 Kč jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.
Jaké podmínky musí být splněny?
Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
- Vykonávaná činnost je činností hlavní.
- Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
- OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
- OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
Jak mohu požádat?
-
Žádám na finančním úřadu, kde podávám daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně elektronicky (emailem, přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou), lze i v listinné podobě (zaslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy)
- Formulář je dostupný na webu Finanční správy“

Finanční správa poskytla všechny informace na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Podani_zadosti_o_kompenzacni_bonus_OSVC-10624. K oprávněnosti podat žádost je uvedeno, že žádost z důvodu omezení nebo znemožnění činnosti je oprávněná mj.,

„pokud nebylo možné tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou  v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření“.  

Nedílnou a pro vyřízení žádosti nezbytnou součástí žádostí o poskytnutí kompenzačního  bonusu je čestné prohlášení (…); podpisem daňový subjekt osvědčuje splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus. Subjekt nemá povinnost a ani nijak nedokládá splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační  bonus současně s podáním Žádostí o poskytnutí kompenzačního bonusu, nicméně do  uplynutí lhůty pro stanovení daně 
(podle § 148 daňového řádu) je povinen v případě pochybností správci daně na požádání předložit a prokázat skutečnosti, osvědčující  splnění podmínek nároku na kompenzační bonus.“

Ta lhůta podle § 148 je tříletá: „Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.“ (https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-280-2009-sb-danovy-rad/uplne/#cast3). Ministerstvo financí a Finanční správa proto apeluje na poctivost žadatelů.

Žádost musí být podána nejpozději do 29. června 2020, jinak nárok na bonus zanikne.
Bonusovým obdobím je podle §5 zákona období od 12. března do 30. dubna 2020. Následující období (květen, případně i červen) bude řešeno dalším zákonem. V případě, že překážky činnosti budou nadále trvat, bude potřebné podat druhou žádost opět spolu s čestným prohlášením.

Podrobnější informace naleznete ve formě souvislého textu i odpovědí na otázky na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zakladni_informace (text) a https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/dotazy_odpovedi/dotazy_a_odpovedi_ke_kompenzacnimu_bonusu-10613 (odpovědi na dotazy).

Podpora je nevelká, ale rychlá. Po podání žádosti budete mít peníze na účtu téměř okamžitě. Kdo rychle dává, dvakrát dává…

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

ZLÍNSKÝ KRAJ, ČR: Čeští filmaři právě natáčejí celovečerní hraný snímek Hrana zlomu na pomezí hororu a thrilleru. V jedné z hlavních rolí se objeví mladá herecká hvězda Štěpán Kozub. Hrana zlomu je temnou příběhovou mozaikou, v níž je všechno jinak, než se na první pohled může zdát. Podle tvůrců má jít o projekt navýsost autorský a žánrově vyhraněný. Film vstoupí do českých kin na jaře 2021. Natáčí se i ve Zlínském kraji, a to v Rožnově pod Radhoštěm.

Celá ČR, Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
07.07.2020

ČR: Na Kavčích horách skončilo první kolo konkurzu do chystaného pokračování pořadu Peče celá země. Nejlepší amatérští pekaři a cukráři budou vybráni po letních prázdninách, natáčení druhé řady začne příští rok na jaře.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
07.07.2020

CIESZYN, ČESKÝ TĚŠÍN: V souvislosti se zlepšením epidemiologické situace na Slezsku se česká vláda rozhodla v pondělí 29. června oodvolat kontroly na česko-polských hraničních přechodech na území Slezského vojvodství. Rozhodnutí o otevření hranic nabylo účinnosti o půlnoci z 29. na 30. června. Spontánním a symbolickým způsobem chtěli na tuto situaci zareagovat zástupci Euroregionu Těšínské Slezsko a spolku Člověk na hranici. Společně navrhli občanům účast na akci s názvem "Zhasneme hranici". 

Moravskoslezský kraj, zahraničí
Cestovní ruch, Ostatní, Menšiny a cizinci
Co se děje
06.07.2020

ČR: Každý pátek v jiném kraji a v jiném městě: Česká televize vyjíždí za diváky v novém projektu „Českem tam a zpět“. Dvouměsíční putování po republice s podtitulem „Víkend začíná s Českou televizí“, odstartuje v pátek 3. července v Karlových Varech. Návštěvníci nahlédnou do zákulisí přípravy zpravodajství, setkají se se známými tvářemi ČT a prostřednictvím pozvaných hostů do vysílání zpravodajské ČT24 lépe poznají i samotný region. Součástí každé zastávky bude také doprovodný program pro rodiny s dětmi. Divákům u televizních obrazovek nabídne ČT živé vstupy z navštívených míst, od Studia 6 až po večerní Události.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
03.07.2020