úterý
18. ledna 2022
svátek slaví Vladislav
Logo
© Archiv muzeaNesouhlas ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové se zrušením vánočních trhů

HRADEC KRÁLOVÉ: Otevřený dopis ministru kultury České republiky Lubomíru Zaorálkovi.

Autor článku: 
Petr Grulich

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jako ředitel celokrajského Muzea východních Čech v Hradci Králové, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, které je současně Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu pro Královéhradecký kraj.

S rozčarováním sleduji aktuální kroky vlády ČR, na jejichž základě došlo k zákazu konání adventních trhů. Bohužel se nemohou konat už druhý rok. Naprosto chápu snahu zabránit šíření onemocnění COVID-19 formou omezení kontaktů mezi lidmi. Pomíjím skutečnost, že se organizátoři letošních trhů o zákazu konání dozvěděli mnohdy s předstihem pouhých hodin. To je kupříkladu situace našeho muzea, které se večer 25. listopadu dozvědělo, že musí zrušit 32. Muzejní adventní trh, jenž měl začít v pátek 26. listopadu a trvat do neděle. Jako veřejná instituce se však odmítáme vydat nepříliš důstojnou cestou a přejmenovat trhy na farmářské. Stejně tak pomíjím skutečnost, že zatímco trhy pod širým nebem jsou zakázány, lidé se nadále mohou tísnit na sportovních utkáních a v obchodních centrech. Rozhodnutí ministra zdravotnictví v této věci jsou nepromyšlená a nepřidávají na důvěře v protiepidemická opatření.

Za daleko důležitější však považuji aspekt, na který ani vloni, ani v letošním roce nebyl nikým brán zřetel. Jeho dopad je přitom celospolečenský. Úkolem každé civilizované země je chránit své kulturní dědictví. Česká republika vynaložila nemalé úsilí na vybudování systému trvalé péče o jeho zachování. Nedílnou součástí tohoto dědictví jsou lidová řemesla, která na úrovni státu i krajů chráníme a oceňujeme. Lidoví řemeslníci, ať již jde o tzv. nositele tradice lidových řemesel České republiky, nebo o mistry tradiční rukodělné výroby jednotlivých krajů ČR, nebo dokonce o řemeslníky – nositele nemateriálních statků zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO, ti všichni jsou velice často závislí na konání akcí typu adventních či jiných řemeslných trhů a jarmarků. Právě pro tyto akce často připravují značnou část své produkce a z prodeje pak další část roku žijí. V případě tradiční výroby postavené na faktorském systému pak nemožnost odbytu vede dokonce k hrozbě rozpadu celé soustavy domácí rukodělné výroby. To se týká například ruční výroby vánočních perel, jež je českým nehmotným statkem světového dědictví UNESCO. Ano, ministr hospodářství a průmyslu již hovoří
o kompenzacích, jenže ty nemohou ani zdaleka pokrýt jejich ztráty.

Řemeslné trhy jsou místem, kde významnou měrou dochází ke klíčovému přenosu lidových tradic a řemeslných postupů na veřejnost. Zde, na masově navštívených trzích a podobných akcích, nositelé lidových tradic předvádějí veřejnosti svůj um. Zde často přeskočí ona jiskra, která způsobí přenos této tradice a řemesla dál. Politici a média obvykle pod pojmem adventní a řemeslný trh vidí pouze prodej svařeného vína a ponožek. Ale zde jde o něco úplně jiného. Zákaz adventních trhů v loňském
i v letošním roce proto těžce ohrozil další udržování české tradiční lidové kultury. Ať již kvůli zastavení popsaného přenosu, tak kvůli uvržení nositelů tradic do existenční krize a izolace. Bez punče
a adventních věnců lze být. Ale tady je v sázce zachování statků, které patří mezi naše kořeny a které nás řadí mezi civilizované země.

Žádám Vás proto, abyste se Vy, popř. Váš nástupce, resp. personál Ministerstva kultury ČR, zasadili o to, aby příští protiepidemická opatření vnímala výše uvedený problém. Žádám Vás, abyste se zasadili o taková opatření, která povedou k oprávněné podpoře a pomoci nositelům tradičních lidových řemesel. Věřím, že regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Vám k tomu ráda podají pomocnou ruku. Není možné dále pokračovat v těchto nepromyšlených akcích, jejichž autoři s trestuhodnou neznalostí poškozují to, co má Česká republika naopak rozvíjet a chránit jako své „rodinné stříbro“.

Přeji Vám vše dobré a zejména hodně zdraví.

S pozdravem

 

                                                                                                       doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., v. r.

                                                                                         ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové

 

V Hradci Králové na první adventní neděli dne 28. listopadu 2021

Mohlo by vás také zajímat...

BROUMOV: Lektorky Maiwaldovy akademie Vzdělávacího a kulturního centra Broumov připravily nový vzdělávací program Příběh knihy, který se inspiruje historií, rukodělným řemeslem mnichů a klášterní knihovnou. Během tvořivého programu budou žáci a studenti poznávat knihařské řemeslo, středověkou vazbu knih a vyrobí si svůj vlastnoručně šitý knižní blok.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Památky
Co se děje
18.01.2022

BERLÍN: Krátkometrážní animovaný snímek režisérky Lucie Sunkové Zuza v zahradách se probojoval do soutěžní sekce Generation Kplus Competition 72. ročníku Berlinale. Tato kategorie věnovaná dětskému publiku každoročně nabízí desítky krátkometrážních titulů včetně těch animovaných. Posledním zástupcem české animace byl v roce 2020 studentský snímek Lístek, který vytvořila ve zlínském ateliéru Animované tvorby UTB Aliona Baranova.

Celá ČR, zahraničí
Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
18.01.2022

ČR-ZAHRANIČÍ: Třídílná minisérie Podezření, kterou pro Českou televizi napsal scenárista Štěpán Hulík, se ve slavnostní zahraniční premiéře představí příští měsíc na dvaasedmdesátém ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale. Série bude uvedena v prestižní sekci Berlinale Series jako historicky vůbec první seriál nejen z Česka, ale také ze střední a východní Evropy.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
17.01.2022

PRAHA: Stejně jako v mnoha dalších oborech jsou i v architektuře dneška zcela zásadní otázky udržitelnosti. Jedním z průkopníků takto pojaté architektury budoucnosti je respektovaný švédský ateliér White Arkitekter, jehož práci představí Galerie Jaroslava Fragnera na výstavě s názvem A Heart of Wood. Již tento čtvrtek 13. ledna ji zahájí vernisáž spojená s přednáškou architektů Oskara Norelia a Roberta Schmitze, autorů unikátní dřevěné výškové stavby Sara Kulturhus, dvacetipatrového multifunkčního kulturního centra a nové dominanty pětatřicetitisícového města Skellefteå v severním Švédsku.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Architektura
Co se děje
14.01.2022