středa
19. ledna 2022
svátek slaví Doubravka
Peru, 1949
© Foto: E. IngrišKlub H+Z a zlínské muzeum vzpomínají na Miroslava Zikmunda

ZLÍN: Dne 1. prosince 2021 odejel na poslední cestu legendární český cestovatel, spisovatel, fotograf a filmař, inženýr Miroslav Zikmund. V roce 1995 díky etnografovi PhDr. Karlu Pavlištíkovi věnovali oba cestovatelé celý svůj archiv Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které společně s Klubem H+Z uchovává, zpracovává, zpřístupňuje a rozvíjí jejich odkaz.

Autor článku: 
TZ/ika

Spolu se svým celoživotním parťákem Jiřím Hanzelkou absolvoval dvě cesty čtyřmi světadíly, společně natočili 147 krátkých a 4 celovečerní filmy, napsali více než 2 000 novinových a rozhlasových reportáží a 18 cestopisů, které vyšly ve 13 jazycích ve více než 6 a půl milionovém nákladu. Za své pevné morální postoje a odsouzení okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy byli na 20 let zcela  vyloučeni z veřejného života, bylo jim znemožněno cestovat i publikovat. Od roku 1990 Miroslav Zikmund, vzhledem k nemoci Jiřího Hanzelky, již cestoval sám.

V roce 1995 díky etnografovi PhDr. Karlu Pavlištíkovi věnovali oba cestovatelé celý svůj archiv Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které společně s Klubem H+Z uchovává, zpracovává, zpřístupňuje a rozvíjí jejich odkaz. Miroslav Zikmund byl i spoluautorem stálé muzejní cestovatelské expozice, čestným předsedou Klubu H+Z, nadačního fondu Zikmundova vila a ochotným rádcem a spolupracovníkem při zpracovávání materiálů z jejich archivu. Poslední léta trávil v soukromí s životní partnerkou paní Marií Macalíkovou.

Jeho moudrost, nadhled, preciznost a dokonalá paměť, stejně jako laskavost vstřícnost a optimismus budou chybět nejen jeho nejbližším, pracovníkům muzea a členům Klubu H+Z, ale všem, kteří měli možnost se s ním během jeho dlouhé životní cesty setkat.

Čest jeho památce!

Ve foyer budovy 14, jež je sídlem muzea, bude umístěna kondolenční kniha.

 

Ing. Miroslav Zikmund – životopis v datech

14. 2. 1919 – narozen v Plzni, otec strojvůdce, matka v domácnosti. Od mládí se zajímá o zeměpis, těsnopis, statistiku, jazyky a literaturu, vede herbář.
1938 - absolvoval Masarykovo reálné gymnázium v Plzni
         – začal studovat na Vysoké škole obchodní, setkává se s Jiřím Hanzelkou

 1939 – po uzavření vysokých škol pracoval jako úředník
– v Univerzitní knihovně, v Orientálním ústavu, výpisky z National Geographic, překreslovali mapy, studovali jazyky a opisovali hospodářské rozbory

1945 - s JH se připravuje na svou cestu a vytvoří  „plán 5“ (pět světadílů)
1946 – absolvoval Vysokou školu obchodní a získává inženýrský diplom
– přihlásil se na praxi u kopřivnické výrobní linky a tak spolu s JH přesvědčil vedení podniku Tatra, aby jim dalo k dispozici tehdy nejdokonalejší vůz Tatru T 87. Stali se obchodními zástupci firmy Tatra.
22. 4. 1947–1. 11. 1950 – absolvoval s JH 1. cestu, během níž projeli celou Afriku. Dále pokračovali přes Jižní Ameriku do Mexika. V roce 1950 nedostali víza do USA. Byli nuceni přerušit cestu a triumfálně se vrátili do vlasti.
– během cesty napsali 702 rozhlasových a 293 novinových reportáží, natočili tři celovečerní filmy Afrika I, Afrika II, Z Argentiny do Mexika a dále 10 dokumentárních filmů
1953 - přestěhoval se do Zlína.
1952 – cestopis Afrika snů a skutečností
1953 – dostává Řád republiky
         – filmy Z Maroka na Kilimandžáro, Od rovníku ke Stolové hoře
1954 – cestopisy S československou vlajkou na Kilimandžáro, Přemožení pouště
          – film Z Argentiny do Mexika
1956 – cestopis Afrika kolem Tatry, Tam za řekou je Argentina
1957 – cestopis Přes Kordillery, Velké vody Iguazú
1958 – cestopis Za lovci lebek
1959 – stává se čestným členem Mezinárodního afrického klubu ve Vídni (IAC)
        – cestopis Mezi dvěma oceány
22. 4. 1959 – 1964 – 2. cesta
– na ní pod záštitou Akademie věd společně s lékařem a mechanikem dvěma Tatrami 805 během 76 000 km projeli Blízký východ, Indii, Nepál, Indonésii, Cejlon, Japonsko a Sovětský svaz.
– vedle klasických cestopisů prořídili i několik „zvláštních zpráv“. Zveřejněna Zvláštní zpráva č. 4 (o SSSR) – v roce 1990, Zvláštní zpráva č. 3 (o Japonsku) zveřejněna 2014
1961 – cestopis Obrácený půlměsíc
1962 – cestopisy Kašmír – údolí u nebe, Turecko – minarety, fíky, popelky, Kurdistán – země povstání, legend a nadějí
1962 – film Kašmír – je-li kde na světě ráj
1963 – cestopis Sýrie, od královny Zenobie ke královně naftě

1965 – dostává Zlatou plaketu ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo
1967 – cestopis Tisíc a dvě noci
1968 – vystoupil proti sovětské okupaci Československa (osobní poselství J. Jevtušenkovi v Českém rozhlase)
1969 – cestopis Světadíl pod Himalájemi
1969–1989 – za politické názory se ocitá v izolaci, vyloučen z KSČ, ze Svazu čs. spisovatelů, zákaz publikační činnosti, bez zaměstnání, nepřiznán důchod.

1975 – cestopis Cejlon, ráj bez andělů vydává Edice Petlice v nákladu 44 kusů  strojopisů

1989 -  zakládající člen OF Zlín
1991 – cestopis Cejlon ráj bez andělů
1992 – cestuje: Japonsko, Austrálie

1993 – cena E. E. Kische
1994 – cestuje: Austrálie, Nový Zéland
21. 4. 1994 – převzal Cenu města Zlína
1995 – oceněn historickou pečetí města Plzně

1997 – daroval s JH Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně svůj osobní archiv a trofeje z cest do archivu, který nese jejich jméno

- spolupráce na filmu S Krakonošem do pravěku z cest po Austrálii, režie M.Maryška
30. 11. 1996 – spolu s JH otevřel stálou expozici S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně

1996 – oceněn výroční cenou nadace Pangea „Za nápravu věcí lidských“

         -  cestuje do Ruska, podílí se na realizaci filmu M. Maryšky Sibiř – peklo nebo ráj
1997 – kniha Život snů a skutečnosti (50 otázek po 50 letech) společně s JH

1998 – 13 dílný televizní seriál Svět očima H+Z, režie V. Filip
1999 – knížka Modrý Mauritius .... a přece Austrálie!
           23. 2. 1999 – Zlatá medaile Slezské univerzity v Opavě
           28. 10. 1999 – oceněn prezidentem V. Havlem medailí za zásluhy o Českou republiku
           28. 9. 1999 planetka č. 10173 pojmenována HANZELKAZIKMUND
2000 – cestuje – Cejlon, Maledivy, USA
2002 – cestopis Sloni žijí do sta let (společně s P. Horkým a M. Náplavou)

2002 – cestopis Tamtamy času (spoluautor)
2009 – cestopis Past na rovníku (s R. Švaříčkem)

18. 2. 2009 -  Zlatá medaile Univerzity Palackého v Olomouci

2010 – výbor z cestopisů 1. cesty „Legenda H+Z“ (výběr M. Náplava)

2011 – výbor z cestopisů 2. cesty „Legenda Z+H“ (výběr M. Náplava)

14. 2.2014 – čestný doktorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
28. 10.2014 – oceněn prezidentem M. Zemanem Řádem T. G. Masaryka

2016 – životopisná kniha Zikmund a Hanzelka s Tatrou kolem světa (F. Emmert)

2017- životopisná kniha Století Miroslava Zikmunda ( s P. Horkým, M. Náplavou, V. Krocem)

 

“ – 19 cestopisů vydáno v 11 jazycích, 6,5 mil svazků, 4 celovečerní a 147 krátkometrážních filmů
– člen Penklubu, Obce spisovatelů, Syndikátu novinářů

www.muzeum-zlin.cz

Mohlo by vás také zajímat...

BROUMOV: Lektorky Maiwaldovy akademie Vzdělávacího a kulturního centra Broumov připravily nový vzdělávací program Příběh knihy, který se inspiruje historií, rukodělným řemeslem mnichů a klášterní knihovnou. Během tvořivého programu budou žáci a studenti poznávat knihařské řemeslo, středověkou vazbu knih a vyrobí si svůj vlastnoručně šitý knižní blok.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Památky
Co se děje
18.01.2022

BERLÍN: Krátkometrážní animovaný snímek režisérky Lucie Sunkové Zuza v zahradách se probojoval do soutěžní sekce Generation Kplus Competition 72. ročníku Berlinale. Tato kategorie věnovaná dětskému publiku každoročně nabízí desítky krátkometrážních titulů včetně těch animovaných. Posledním zástupcem české animace byl v roce 2020 studentský snímek Lístek, který vytvořila ve zlínském ateliéru Animované tvorby UTB Aliona Baranova.

Celá ČR, zahraničí
Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
18.01.2022

ČR-ZAHRANIČÍ: Třídílná minisérie Podezření, kterou pro Českou televizi napsal scenárista Štěpán Hulík, se ve slavnostní zahraniční premiéře představí příští měsíc na dvaasedmdesátém ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale. Série bude uvedena v prestižní sekci Berlinale Series jako historicky vůbec první seriál nejen z Česka, ale také ze střední a východní Evropy.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Soutěže a festivaly
Co se děje
17.01.2022

PRAHA: Stejně jako v mnoha dalších oborech jsou i v architektuře dneška zcela zásadní otázky udržitelnosti. Jedním z průkopníků takto pojaté architektury budoucnosti je respektovaný švédský ateliér White Arkitekter, jehož práci představí Galerie Jaroslava Fragnera na výstavě s názvem A Heart of Wood. Již tento čtvrtek 13. ledna ji zahájí vernisáž spojená s přednáškou architektů Oskara Norelia a Roberta Schmitze, autorů unikátní dřevěné výškové stavby Sara Kulturhus, dvacetipatrového multifunkčního kulturního centra a nové dominanty pětatřicetitisícového města Skellefteå v severním Švédsku.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Architektura
Co se děje
14.01.2022