sobota
4. prosince 2021
svátek slaví Barbora
Pohled do výstavy Nadějné vyhlídky. Díla Lubomíra Typlta, Viktora Freša a Marka Meduny.
© Foto: Lukáš Oujeský, © DOXNáměty dítěte na výstavě Nadějné vyhlídky v pražském DOXu

PRAHA: Centrum současného umění DOX otevřelo rozsáhlou expozici věnovanou námětům zrození a začátku života. Na skupinové výstavě s názvem Nadějné vyhlídky se pod vedením kurátora Otto M. Urbana představují téměř čtyři desítky současných českých umělců. Výstavu bude možné navštívit do 24. dubna 2022.

od 10.11.2021 do 24.04.2022
Autor článku: 
Hana Janišová/ika

Výstava Nadějné vyhlídky s podtitulem Dítě v současném českém umění je volným pokračováním tzv. pandemické trilogie, která započala projektem Vanitas v současném českém umění (DOX, 2020–2021). Také v tomto případě se jedná o skupinovou výstavu, která představuje široké spektrum umělců a umělkyň různých generací a výtvarných projevů. Po tématu smrti, umírání a pomíjivosti se Nadějné vyhlídky věnují námětům zrození a začátku života, období, které je plné zvratů a očekávání, zdánlivé nevinnosti i krutosti. Výstava se vědomě nezabývá například náměty puberty nebo rodičovství, které jsou samy o sobě dostatečně specifické a široké. Nereflektuje ani tvorbu určenou přímo dětem.

„Vnímání dětství se věkem mění a podléhá zapomínání, je to idealizovaný čas. Dítě se stalo nejen předmětem vědeckého bádání, ale i mocným byznysem. O dítěti a dětství se píšou romány i básně, natáčejí filmy, skládá hudba, přičemž některá díla přetrvávají po generace a stávají se pevnou součástí širšího kulturního kánonu. Tvorbu pro děti pak mnohdy vnímám jako prvoplánově zjednodušující, kopírující opakované klišé ideálního ráje, který je zalitý hřejivým sluncem. Ve vzpomínkách ale probleskují i smutky, bolesti a úzkosti,“ říká kurátor výstavy a hlavní kurátor Centra DOX Otto M. Urban.

V dějinách umění se dítě objevuje od nepaměti, vždy bylo důležitou součástí duchovní historie lidstva. V současném umění je motiv dítěte bohatě zastoupen, možná ještě silněji než v dřívějších dobách. Vize a obrazy dětství však často nejsou přívětivé, nepředstavují rozzářenou idylu, ale převažuje melancholie se všemi svými záhadami a úzkostmi. Naturalismus (Magdaléna Rajchlová, Lubomír Typlt) střídá karikatura (Marek Meduna), přehánění (Veronika Bromová, Jan Vytiska), v některých případech se dětskost stává až obludnou (Andros Foros). Dítě také může být symbolem či alegorií (Ivan Pinkava), může reprezentovat obecnější témata a otázky (Zdena Kolečková).

Nadějné vyhlídky představují práce téměř čtyř desítek umělkyň a umělců, z nichž někteří se tématu dítěte věnují dlouhodobě. Formové spektrum vystavených děl je bohaté: od malby (Adam Štech) a koláže (Jana Vojnárová) přes sochy (Barbora Balek, Martin Žák) a instalace (Kateřina Šedá) po videa (Mark Ther, Martin Zet) a fotografie (Jiří David, Václav Jirásek). Nejstarší práce pocházejí již z 90. let minulého století (Milan Knížák, Petr Nikl), stejně tak vznikají neustále díla nová (instalace kreseb Josefa Bolfa, sochy Matouše Háši, malby Ivany Lomové).

Expozice je doplněna citáty dětí, které se účastní edukačních programů, které tvoří jednu z hlavních linií činnosti Centra DOX, a také videem z projektu Commander zaměřeného na online radikalizaci dětí a mladých. Širší projekt Commander Viliama Dočolomanského a divadelního studia Farmy v jeskyni inspirovalo nedávné dopadení vůdce mezinárodní online extremistické organizace, jímž byl 13letý chlapec z Estonska vystupující pod profilem Commander. Součástí připravovaného projektu je umělecký film s dětskými představiteli, divadelní inscenace a série edukativních videí a dílen pro děti a rodiče, které mají na tento aktuální a nebezpečný fenomén upozornit.

Nejenom dětem je věnován ateliér k výstavě – prostor v bezprostřední blízkosti samotné expozice, v němž si mohou návštěvníci nejen zažít nebo připomenout různé životní perspektivy a měřítka, ale také se z nich vykreslit, vypsat, a jak říkají tvůrci ateliéru Jiří Raiterman a Lucie Laitlová, „vystavit své dětství na ledničku“.

K výstavě Nadějné vyhlídky bude vydán obsáhlý katalog s filosofickými a sociologickými texty, (plánované vydání únor 2022). Výstavu rovněž doplní celé spektrum programů pro veřejnost a školy – od literárních akcí přes filmové projekce až po panelové diskuze reflektující aktuální otázky týkající se dětství, výchovy a vzdělávání, např. mediální výchovu nebo psychické zdraví dětí v době pandemické.

 

Nadějné vyhlídky

Dítě v současném českém umění

10. 11. 2021 – 24. 4. 2022

Kurátor Otto M. Urban

Architektonické řešení výstavy Otto M. Urban, Michaela Šilpochová, Leoš Válka

Grafický design Daniel Korčák

Koncepce ateliéru Jiří Raiterman, Lucie Laitlová

 

Vystavující umělci

Barbora Balek

Josef Bolf

Veronika Bromová

David Černý

Jiří David

Viliam Dočolomanský
a Farma v jeskyni

Pavel Forman

Andros Foros

Viktor Frešo

Matouš Háša

Siegfried Herz

Jakub Janovský

Václav Jirásek

Krištof Kintera

Ester Knapová

Milan Knížák

Zdena Kolečková

Eva Koťátková

Ivana Lomová

František Matoušek

Marek Meduna

Barbora Myslikovjanová

Petr Nikl

Daniel Pešta

Jiří Petrbok

Ivan Pinkava

Magdaléna Rajchlová

Michal Rapant

Jaroslav Róna

Nikola Emma Ryšavá

Kateřina Šedá

Adam Štech

Jan Švankmajer

Mark Ther

Lubomír Typlt

Jana Vojnárová

Jan Vytiska

Martin Zet

Martin Žák

 

Centrum současného umění DOX

Poupětova 1, Praha 7

otvírací doba: středa až neděle 12–18 hodin

www.dox.cz

Mohlo by vás také zajímat...

ČR-PRAHA: Knihovna Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu je veřejná specializovaná knihovna, která letos slaví 30 let svého trvání. Knihovna pokračuje v budování knihovního fondu, jehož základ tvoří historický fond Masarykova lidověvýchovného ústavu. Knihovní fond reflektuje rozvoj osvětové činnosti, mimoškolního vzdělávání, knihoven a amatérského umění od poloviny 19. století. Zrcadlí přístupy k podpoře osvětové, kulturní a výchovné činnosti tak, jak je ovlivňovaly rozdílné politické podmínky.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Hudba, Vzdělávání
Co se děje
03.12.2021

ZLÍN: Dne 1. prosince 2021 odejel na poslední cestu legendární český cestovatel, spisovatel, fotograf a filmař, inženýr Miroslav Zikmund. V roce 1995 díky etnografovi PhDr. Karlu Pavlištíkovi věnovali oba cestovatelé celý svůj archiv Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které společně s Klubem H+Z uchovává, zpracovává, zpřístupňuje a rozvíjí jejich odkaz.

Zlínský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
03.12.2021

ČR-ZLÍN: Cestovatelská legenda Miroslav Zikmund, který letos v únoru oslavil 102. narozeniny, ve středu zemřel. Potvrdila to Zikmundova rodina i Muzeum jihovýchodní Moravy. Dvojice Zikmund - Hanzelka, která společně navštívila přes 80 zemí, ve světě proslavila tehdejší Československo a vozy Tatra.

Celá ČR, Zlínský kraj
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média, Ostatní
Co se děje
02.12.2021

ČR-ZAHRANIČÍ: Odbor amerických států MZV ČR navrhuje, ve spolupráci s velvyslanectvími zemí Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska v Praze a kulturními centry Cervantes a Camoes a také dalšími zainteresovanými institucemi, uspořádat ve dnech 16. - 22. května Iberoamerický týden 2022. Jedná se o projekt navazující na Iberoamerický týden, který úspěšně proběhl v roce 2018. Kvůli pandemii Covid-19 nebylo možné akci v letošním roce uspořádat. Hlavním cílem Iberoamerického týdne je podpořit výměnu názorů a zkušeností, posílit kontakty na různých úrovních, rozšířit povědomí o Iberoamerickém regionu v České republice a prohloubit vzájemnou spolupráci.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
02.12.2021