pondělí
1. června 2020
svátek slaví Laura
Bohumil Kubišta, Vzkříšení Lazara, 1911-1912
© ze sbírky Západočeské galerie v PlzniKUBIŠTA – FILLA Plzeňská disputace

PLZEŇ: Výstava mapuje umělecký a osobní vztah dvou hlavních představitelů českého moderního umění a „českého kubismu“ Bohumila Kubišty a Emila Filly v kontextu generací, nastupujících na uměleckou scénu v prvním a druhém desetiletí 20. století. Prostřednictvím uměleckých děl ze sbírek Západočeské galerie a dalších fondů je rekonstruována rozprava obou hlavních aktérů a jejich disputace je doplněna o hlasy jejich přátel i tvůrčích protivníků z řad českých, českoněmeckých a židovských umělců (Friedrich Feigl, Willy Nowak, Georg Kars, Otto Gutfreund, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Antonín Procházka).

od 07.06.2019 do 29.09.2019
Autor článku: 
TZ/klapka

Radikální změny, považované za zásadní impuls českého moderního umění, ke kterým došlo na pražské umělecké scéně v prvních dvou desetiletích 20. století, byly do velké míry určovány proměňujícím se osobním vztahem dvou nejsilnějších tvůrčích osobností tzv. generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců: Bohumila Kubišty (1884‒1918) a Emila Filly (1882‒1953).

„Vzájemné působení těchto dvou silných osobností vedlo nejprve k eskalaci tvůrčích výbojů, po roce 1911 však jejich názorová kolize způsobila roztříštění společného generačního úsilí. Program prosazovaný uvnitř umělecké komunity v Čechách, původně sebevědomě namířený také za hranice, byl díky těmto rozporům oslaben,“ říká autorka koncepce výstavy Marie Rakušanová.

Kubištova předčasná smrt v roce 1918 na španělskou chřipku zabránila dalšímu rozvíjení jeho tvorby, ovšem tvůrčí dialog mezi Kubištou a Fillou nebyl ukončen rokem Kubištova úmrtí. Jeho odkazu se záhy ujala nejmladší generace a dále ho rozvíjela, často v otevřené opozici vůči Emilu Fillovi.

Většina vystavených děl pochází ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, jejíž sbírka kubismu se řadí k nejpřednějším v České republice. Současná výstava navazuje na souhrnnou prezentaci „českého kubismu“ ze sbírek ZČG, která proběhla před deseti lety v roce 2009 (výstava a publikace s názvem Kubismus 1910–1925. Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni). Nynější expozice je doplněna uměleckými exponáty a archiváliemi z dalších státních a soukromých fondů.

Výstavu autorsky připravila Marie Rakušanová, kurátorkou výstavy za ZČG je Petra Kočová. Architektonické řešení expozice navrhl Zbyněk Baladrán. Autorkami grafického ztvárnění expozice a doprovodné publikace jsou Adéla Svobodová a Helena Šantavá. Autorem ilustrací – portrétů Kubišty a Filly – je Stanislav Setinský.

K výstavě vychází ve spolupráci s nakladatelstvím B&P Publishing stejnojmenná publikace, jejíž autorkou je Marie Rakušanová.

Vystavená díla pocházejí ze sbírek:

COLLETT Prague | Munich; Galerie Benedikta Rejta v Lounech; Galerie hlavního města Prahy; Galerie Kodl; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie Středočeského kraje; Galerie výtvarného umění v Chebu; Galerie výtvarného umění v Ostravě; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně; Knihovna Ústavu pro dějiny umění FF UK; Moravská galerie v Brně; Muzeum města Brna; Národní galerie v Praze; Národní knihovna České republiky; Oblastní galerie Liberec; Památník národního písemnictví; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Západočeská galerie v Plzni; soukromé sbírky

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky

18. 6. v 17 h – Petra Kočová

16. 7. v 17 h – Marie Rakušanová

19. 9. v 17 h – Marie Rakušanová

Přednášky

20. 8. v 17 h    Kubišta a Filla – válečná léta (Eva Bendová)

12. 9. v 17 h    Kubištovo pojetí aktu vzkříšení v obrazu Vzkříšení Lazara (Mahulena Nešlehová)

Dětské dílny

Kdo je kdo?

27. 6. v 16–18 h

Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi

Barevné prázdniny

10. – 11. 7. vždy v 10–16 h

Tvorba v obou aktuálních výstavách ZČG i v plenéru

Cesty a příběhy

18. 9. v 16–18 h

Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi

Aktuální informace o doprovodném programu viz www.zpc-galerie.cz a FB.com/zapadoceska.galerie

 

Mohlo by vás také zajímat...