neděle
5. února 2023
svátek slaví Dobromila

Archiv textů

30.09.2014
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

<p>ČR: Příspěvek je úvahou o čtenářích, knihách a knihovnách v éře informací. Zabývá se hrozbami, riziky a příležitostmi, které přinášejí změny současné společnosti. Prostřednictvím příkladů poukazuje na aktuální tendence ve vývoji.</p>

15.05.2014
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Památky
luk

<p>ČR: V příloze najdete materiál k často diskutovanému tématu o návštěvnosti českých hradů a zámků, jejich zachování a financování.</p>

15.05.2014
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Vzdělávání
Vlasta Kohoutová

<p>ČR: Neformální vzdělávání je dobrovolná, nenásilná činnost, která probíhá mimo školní a rodinné prostředí. Má svůj cíl, je záměrné, rozvíjí tzv. měkké kompetence – znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje lidí – tolik potřebné nejen pro život samotný, ale i pro profesní kariéru a trh práce. Uznávání neformálního vzdělávání se stává celospolečenským tématem nejen u nás, ale je stále aktuálnější i v okolních státech Evropské unie.</p>

22.04.2014
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Ostatní
Prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

<p>ČR: Text je výstupem z výzkumného projektu NAKI DF 11P010VV24 „Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky“, řešeného týmem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze pro MK ČR.</p>

03.03.2014
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Knihy, literatura, média, Ostatní
PhDr. Vít Richter

<p>ČR: V roce 2013 připravila Národní knihovna ČR první celostátní reprezentativní průzkum dětí školního věku se zaměřením na četbu a na vztah dětí ke knihám a knihovnám. Výzkum byl realizován pomocí kvantitativních a kvalitativních metod, cílovou skupinou byly děti ve věku 9 až 14 let. Praktickou část průzkumu provedla agentura Mediaresearch a.s. Sběr dat proběhl v září a říjnu 2013 na vzorku 1519 respondentů.</p>

04.11.2013
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Ostatní
Prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

<p>ČR: Dopravní dostupnost je jedním z klíčových logistických předpokladů návštěvnosti kulturních cílů. Významně ovlivňuje návštěvnost jak v mezinárodním cestovním ruchu, tak v domácím měřítku.</p>

23.10.2013
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Cestovní ruch, Ostatní
Prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

<p>ČR: Český rozhlas Regina Praha 11. září 2013 ohlásil nový rekord v návštěvnosti: pražskou výstavu Muchových plakátů ze sbírky Ivana Lendla navštívilo za pět měsíců 180 tisíc lidí. I když se v našich příspěvcích zabýváme pouze návštěvností památkových objektů a návštěvností expozic a výstav v muzeích, galeriích a památnících, zveřejněná zpráva vyvolává otázku: kolik asi z návštěvníků této výstavy si ji přijelo prohlédnout z jiných krajů a kolik na ni přišlo cizinců?</p>

16.10.2013
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Ostatní
Prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

<p>ČR: V prvním příspěvku tohoto seriálu byly citovány výsledky analýzy kulturních aktivit obyvatel 27 evropských zemí, z nichž vyplynula nadprůměrná úroveň participace obyvatel České republiky na kulturních aktivitách, srovnatelná se skandinávskými zeměmi (konkrétně se Švédskem, Dánskem a Finskem), kde jejím vysvětlením může být, podle autora citované analýzy, masová orientace na postmaterialismus a sekularizaci a rovněž vysoká úroveň příjmů.</p>

25.09.2013
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Ostatní
Prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

<p>ČR: Z ankety, která zjišťovala, jaké aktivity v létě nejvíce lákají obyvatele České republiky, vyplynulo, že na prvním místě to je poznávací turistika (návštěvy památek, muzeí, galerií ad.).</p>

03.09.2013
Celá ČR
Odborné studie a recenze
Ostatní
Prof. Ing. Petr Pernica, CSc.

<p>ČR: Pod dojmem klimatických extrémů letošního léta, můžeme říci s Vladislavem Vančurou, že „tento způsob léta zdá se býti poněkud nešťastným“, ani tak ne pro majitele koupališť, kteří dohnali ztrátu z první části sezóny, jako pro památkové objekty.</p>