pátek
3. prosince 2021
svátek slaví Svatoslav
Sváteční umění
© Foto: Petr MachanAtrium na Žižkově představuje Sváteční umění

PRAHA: Galerie Atrium na Žižkově otevřela výstavní projekt Sváteční umění, za kterým stojí umělkyně Eva Jiřička a Mira Gáberová. Projekt vzniká od roku 2018 a v různých podobách trvá dodnes. Hlavním konceptem práce obou autorek je snaha reagovat na české státní svátky a dny volna, které jsou s nimi spojené. Kurátorem výstavy je Fuczik, autorem výstavní architektury Tomáš Moravec. Výstava bude veřejnosti otevřena do konce března a je připraven také vzdělávací doprovodný program pro školy.

od 18.11.2021 do 31.03.2022
Autor článku: 
Kristýna Řeháčková/ika

Autorky zaujímají k jednotlivým svátkům výrazný osobní a umělecký postoj a pro své výstupy volí kombinace nejrůznějších vizuálních postupů. Zajímá je prolnutí společensko-politické události a aktuálního umění i způsob prožívání svátku s odkazem na jeho historický kontext. Jiřička a Gáberová v projektu nacházejí vlastní cesty, jak tyto specifické svátky – dny volna, oslavit.

„Státní svátky jsou v naší společnosti vnímány především jako dny volna. Málokdo si uvědomuje jejich opravdový význam a důvod, proč je oslavujeme. Také podoba "oslav" je diskutabilní. Naším záměrem je hledat a nacházet další způsoby, jak se s těmito významnými svátky – dny volna vypořádat. A využít tak naše "zaměstnání volnem", komentují svůj záměr obě autorky.

Spojujícím prvkem projektu Sváteční umění je spolupráce s nejrůznějšími komunitami (uměleckými, sousedskými apod.), spolky a organizacemi (válečných veteránů, historiků apod.) nebo i s širší veřejností. Výstava v Galerii Atrium na Žižkově poprvé představí ucelený soubor skupinových performancí, video záznamů nebo akcí, které autorky situovaly do veřejného prostoru. Instalace v galerii je koncipována interaktivně, aby do ní mohl návštěvník výstavy sám zasahovat a k jednotlivým tématům – svátkům se vyjadřovat.

„Sváteční umění je v pořadí již třetím výstavním projektem, který vznikl v rámci nové koncepce naší galerie. Ta nabízí zajímavá témata překračující běžný umělecký rámec a snaží se je interaktivním způsobem přiblížit všem sociálním i věkovým skupinám,“ doplňuje ředitelka příspěvkové organizace městské části Praha 3 Za Trojku, která provozuje Atrium na Žižkově, Marie Kašparová.

Výstava představí osobní pohled dvou umělkyň na významné české státní svátky, mezi kterými jsou Den Obnovy samostatného českého státu (1. 1.), Velký pátek a Velikonoční pondělí, Svátek práce (1. 5.), Den vítězství (8. 5.), Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. 7.), Den upálení mistra Jan Husa (6. 7.), Den české státnosti (28. 9.), Den vzniku samostatného československého státu (28. 10.), Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.), Vánoční svátky (24.26. 12.)

 

Výstavní projekt Sváteční umění 

18. 11. 2021–31. 3. 2022 

st–ne 14:00–19:00 

Atrium na Žižkově

Čajkovského 12, Praha 3 – Žižkov 

 

Vstupné dobrovolné. 

Více na atriumzizkov.cz 

Mohlo by vás také zajímat...

ČR-PRAHA: Knihovna Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu je veřejná specializovaná knihovna, která letos slaví 30 let svého trvání. Knihovna pokračuje v budování knihovního fondu, jehož základ tvoří historický fond Masarykova lidověvýchovného ústavu. Knihovní fond reflektuje rozvoj osvětové činnosti, mimoškolního vzdělávání, knihoven a amatérského umění od poloviny 19. století. Zrcadlí přístupy k podpoře osvětové, kulturní a výchovné činnosti tak, jak je ovlivňovaly rozdílné politické podmínky.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Hudba, Vzdělávání
Co se děje
03.12.2021

ZLÍN: Dne 1. prosince 2021 odejel na poslední cestu legendární český cestovatel, spisovatel, fotograf a filmař, inženýr Miroslav Zikmund. V roce 1995 díky etnografovi PhDr. Karlu Pavlištíkovi věnovali oba cestovatelé celý svůj archiv Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které společně s Klubem H+Z uchovává, zpracovává, zpřístupňuje a rozvíjí jejich odkaz.

Zlínský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
03.12.2021

ČR-ZLÍN: Cestovatelská legenda Miroslav Zikmund, který letos v únoru oslavil 102. narozeniny, ve středu zemřel. Potvrdila to Zikmundova rodina i Muzeum jihovýchodní Moravy. Dvojice Zikmund - Hanzelka, která společně navštívila přes 80 zemí, ve světě proslavila tehdejší Československo a vozy Tatra.

Celá ČR, Zlínský kraj
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média, Ostatní
Co se děje
02.12.2021

ČR-ZAHRANIČÍ: Odbor amerických států MZV ČR navrhuje, ve spolupráci s velvyslanectvími zemí Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska v Praze a kulturními centry Cervantes a Camoes a také dalšími zainteresovanými institucemi, uspořádat ve dnech 16. - 22. května Iberoamerický týden 2022. Jedná se o projekt navazující na Iberoamerický týden, který úspěšně proběhl v roce 2018. Kvůli pandemii Covid-19 nebylo možné akci v letošním roce uspořádat. Hlavním cílem Iberoamerického týdne je podpořit výměnu názorů a zkušeností, posílit kontakty na různých úrovních, rozšířit povědomí o Iberoamerickém regionu v České republice a prohloubit vzájemnou spolupráci.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
02.12.2021