pondělí
22. dubna 2019
Svátek slaví: Evženie
Kovy foto z natáčení
© Člověk v tísniYoutuber Kovy pomáhá náctiletým zorientovat se v médiích

ČR: JSNS (Jeden svět na školách), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, vytvořil ve spolupráci s jedním z nejpopulárnějších českých youtuberů Karlem Kovářem, alias Kovym, sérii krátkých edukačních videí k mediálnímu vzdělávání s názvem Kovyho mediální ring.

Autor článku: 
TZ/klapka

Kovyho mediální ring vychází z metodické koncepce 5 klíčových otázek (KDO? CO? KOMU? JAK? PROČ?), kterou JSNS vyvinul. Tyto otázky, spolu s doplňujícími podotázkami, rozvíjejí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. Jedná se o velmi jednoduchý praktický nástroj, který se dá použít k analýze textových i audiovizuálních sdělení. Co vede předního českého youtubera k tomu, aby věnoval svůj čas a energii zvyšování úrovně mediální gramotnosti studentů? „Mediální gramotností by měl v dnešní době informačního chaosu disponovat každý z nás. Dopady sociálních sítí a stovek zdrojů informací na formování názorů, schopnost argumentace i kritické myšlení jsou drtivé a ukazuje se, že nejsme na novou dobu připraveni. Ačkoli se o určitou edukaci snažím ve svých videích, tento projekt celou myšlenku posouvá dále díky odborníkům, kteří k odlehčeným videím dodávají kvalitní podklady a pomáhají tak učitelům s metodikou výuky. Jinak často nezáživné téma mediální gramotnosti a kritického myšlení můžeme dostat do učeben touto formou. Pevně věřím, že se to podaří.“ vysvětluje Kovy.

Celá série videí je zdarma zpřístupněna na portálu JSNS nejen registrovaným uživatelům databáze (tzn. zejména vyučujícím základních a středních škol, pro které jsou k jednotlivým dílům připraveny i výukové materiály a tipy na aktivity do hodin), ale i široké veřejnosti. Karel Strachota, ředitel JSNS a spoluautor scénáře Kovyho mediálního ringu, uvádí: „Koncept krátkých videí s Kovym v roli průvodce jsme zvolili s cílem zaujmout mladé diváky, kterým je tento edukační pořad určen především,“ a dodává: „Mediální gramotnost mladých lidí v České republice (a nejen jich) je nízká. Dokazují to ostatně i výsledky průzkumu mediální gramotnosti středoškoláků, který jsme publikovali v září loňského roku, z nichž je zřejmé, že studentům dělá obtíže kriticky posuzovat konkrétní mediální sdělení. Mají například velmi slabé znalosti o principech zobrazování obsahu na internetu, ačkoliv z něj čerpají většinu zpráv. Nebo problém rozpoznat komerční charakter sdělení. V praktických testovacích úlohách, které byly součástí uvedeného průzkumu, vyřešilo správně více než 60 % úloh zaměřených na základní znalosti a analytické dovednosti obsažené v rámcových vzdělávacích programech pouze 20 % dotázaných.“

Jednotlivé díly je možné zhlédnout pod následujícími odkazy.

KDO? - díl 1 (5min45s) Kdo je autorem mediálního sdělení? Jak můžeme zjistit více informací o médiu, které zprávu vydalo? Kdo je jeho vlastníkem? Jaký je rozdíl mezi veřejnoprávními a soukromými médii?

CO? - díl 2 (6min50s) Obsahuje konkrétní mediální sdělení fakta nebo názory? Jaký je rozdíl mezi zprávou a komentářem? Je sdělení komerční povahy? Co je to product placement, investigativní žurnalistika a co infotainment? Do jaké míry jsou sdělovaná informace a její zdroj důvěryhodné? Jaké názory či hodnoty sdělení obsahuje a jaké naopak chybějí?

KOMU? - díl 3 (4min58s) Kdo je cílovou skupinou jednotlivých mediálních sdělení? Jakým způsobem se mediální sdělení k příjemcům dostává a jak se dále šíří? Jak mohou jednotlivá mediální sdělení ovlivnit názory, postoje a chování příjemců? Jaké jsou principy fungování sociálních sítí? Co jsou sociální bubliny?

JAK? - díl 4 (4min22s) Jakým způsobem se jednotlivá mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců? Jaká je jejich forma? Jaké pocity mohou jednotlivá mediální sdělení v příjemcích vyvolávat? PROČ? - díl 5 (6min21s) Proč sdělení vzniklo a proč se šíří? Kdo má z konkrétních mediálních sdělení prospěch? Kdo jsou vlastníci českých médií? Proč čeští politici a podnikatelé skupují soukromá média? ¨

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Kromě mediálního vzdělávání se věnuje také lidským právům, globálnímu rozvojovému vzdělávání, moderním československým dějinám, podpoře aktivního občanství a mnoha dalším oblastem. Výukové materiály Jednoho světa na školách, dostupné pedagogům prostřednictvím audiovizuálního portálu JSNS.CZ, reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy v ČR i ve světě. Pracují s nimi učitelé a žáci na více než 3 600 základních a středních školách. Pořad Kovyho mediální ring je součástí projektu Mediální vzdělávání, kterému se JSNS dlouhodobě věnuje. Do portfolia aktivit v této oblasti patří: - audiovizuální výukové lekce dostupné prostřednictvím portálu JSNS.CZ, - analýzy mediálních sdělení pomocí metodické koncepce „5 klíčových otázek“, - pravidelné vydávání elektronického Bulletinu MV a jeho rozesílka více než tisícovce uživatelů, kteří se k odběru Bulletinu přihlásili, - iniciování Platformy pro mediální vzdělávání, - organizace Týdnů mediálního vzdělávání, - pořádání seminářů a konferencí pro vyučující.

https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring

Mohlo by vás také zajímat...

OLOMOUC: Novým šéfdirigentem Moravské filharmonie Olomouc (MFO) bude od sezony 2019/20 Jakub Klecker. Ve funkci vystřídá dlouholetého šéfdirigenta MFO Petra Vronského. Veřejnosti se nový šéfdirigent představí na zahajovacím koncertě 74. sezony, který se uskuteční 26. září 2019 v Redutě, domácím sále orchestru.

Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
18.04.2019

ČR: Vážení filmaři a přátelé dokumentárního filmu, rádi bychom vás upozornili na blížící se uzávěrku mezinárodního workshopu Ex Oriente Film 2019, která je již 19. dubna. Workshop je určen celovečerním dokumentárním projektům ve fázi vývoje a rané produkce. Podmínky pro přihlašování jsou zde. Svůj projekt můžete přihlásit prostřednictvím online formuláře.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
18.04.2019

PRAHA: Dne 16. dubna 2019 se na Pražském hradě uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. V rámci programu byl vyhlášen vítěz celostátní soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2018.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Památky, Soutěže a festivaly
Co se děje
18.04.2019

PRAHA: Tuzemské začínající umělce bude na letošním ročníku Pražského Quadriennale reprezentovat kolektiv Intelektrurálně se svojí kurátorskou koncepcí nazvanou Praha není Česko. Expozice studentů Janáčkovy akademie múzických umění se věnuje tématu centralizace kulturní identity i umělecké tvorby a ztráty celonárodního kontextu. Více pohledů na české tradice, povahu nebo naturel i krajinu návštěvníkům studenti zprostředkují skrze sérii šesti výletů za hranice metropole.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Cestovní ruch, Děti a mládež
Co se děje
18.04.2019