pondělí
18. února 2019
Svátek slaví: Gizela
Kovy foto z natáčení
© Člověk v tísniYoutuber Kovy pomáhá náctiletým zorientovat se v médiích

ČR: JSNS (Jeden svět na školách), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, vytvořil ve spolupráci s jedním z nejpopulárnějších českých youtuberů Karlem Kovářem, alias Kovym, sérii krátkých edukačních videí k mediálnímu vzdělávání s názvem Kovyho mediální ring.

Autor článku: 
TZ/klapka

Kovyho mediální ring vychází z metodické koncepce 5 klíčových otázek (KDO? CO? KOMU? JAK? PROČ?), kterou JSNS vyvinul. Tyto otázky, spolu s doplňujícími podotázkami, rozvíjejí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. Jedná se o velmi jednoduchý praktický nástroj, který se dá použít k analýze textových i audiovizuálních sdělení. Co vede předního českého youtubera k tomu, aby věnoval svůj čas a energii zvyšování úrovně mediální gramotnosti studentů? „Mediální gramotností by měl v dnešní době informačního chaosu disponovat každý z nás. Dopady sociálních sítí a stovek zdrojů informací na formování názorů, schopnost argumentace i kritické myšlení jsou drtivé a ukazuje se, že nejsme na novou dobu připraveni. Ačkoli se o určitou edukaci snažím ve svých videích, tento projekt celou myšlenku posouvá dále díky odborníkům, kteří k odlehčeným videím dodávají kvalitní podklady a pomáhají tak učitelům s metodikou výuky. Jinak často nezáživné téma mediální gramotnosti a kritického myšlení můžeme dostat do učeben touto formou. Pevně věřím, že se to podaří.“ vysvětluje Kovy.

Celá série videí je zdarma zpřístupněna na portálu JSNS nejen registrovaným uživatelům databáze (tzn. zejména vyučujícím základních a středních škol, pro které jsou k jednotlivým dílům připraveny i výukové materiály a tipy na aktivity do hodin), ale i široké veřejnosti. Karel Strachota, ředitel JSNS a spoluautor scénáře Kovyho mediálního ringu, uvádí: „Koncept krátkých videí s Kovym v roli průvodce jsme zvolili s cílem zaujmout mladé diváky, kterým je tento edukační pořad určen především,“ a dodává: „Mediální gramotnost mladých lidí v České republice (a nejen jich) je nízká. Dokazují to ostatně i výsledky průzkumu mediální gramotnosti středoškoláků, který jsme publikovali v září loňského roku, z nichž je zřejmé, že studentům dělá obtíže kriticky posuzovat konkrétní mediální sdělení. Mají například velmi slabé znalosti o principech zobrazování obsahu na internetu, ačkoliv z něj čerpají většinu zpráv. Nebo problém rozpoznat komerční charakter sdělení. V praktických testovacích úlohách, které byly součástí uvedeného průzkumu, vyřešilo správně více než 60 % úloh zaměřených na základní znalosti a analytické dovednosti obsažené v rámcových vzdělávacích programech pouze 20 % dotázaných.“

Jednotlivé díly je možné zhlédnout pod následujícími odkazy.

KDO? - díl 1 (5min45s) Kdo je autorem mediálního sdělení? Jak můžeme zjistit více informací o médiu, které zprávu vydalo? Kdo je jeho vlastníkem? Jaký je rozdíl mezi veřejnoprávními a soukromými médii?

CO? - díl 2 (6min50s) Obsahuje konkrétní mediální sdělení fakta nebo názory? Jaký je rozdíl mezi zprávou a komentářem? Je sdělení komerční povahy? Co je to product placement, investigativní žurnalistika a co infotainment? Do jaké míry jsou sdělovaná informace a její zdroj důvěryhodné? Jaké názory či hodnoty sdělení obsahuje a jaké naopak chybějí?

KOMU? - díl 3 (4min58s) Kdo je cílovou skupinou jednotlivých mediálních sdělení? Jakým způsobem se mediální sdělení k příjemcům dostává a jak se dále šíří? Jak mohou jednotlivá mediální sdělení ovlivnit názory, postoje a chování příjemců? Jaké jsou principy fungování sociálních sítí? Co jsou sociální bubliny?

JAK? - díl 4 (4min22s) Jakým způsobem se jednotlivá mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců? Jaká je jejich forma? Jaké pocity mohou jednotlivá mediální sdělení v příjemcích vyvolávat? PROČ? - díl 5 (6min21s) Proč sdělení vzniklo a proč se šíří? Kdo má z konkrétních mediálních sdělení prospěch? Kdo jsou vlastníci českých médií? Proč čeští politici a podnikatelé skupují soukromá média? ¨

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Kromě mediálního vzdělávání se věnuje také lidským právům, globálnímu rozvojovému vzdělávání, moderním československým dějinám, podpoře aktivního občanství a mnoha dalším oblastem. Výukové materiály Jednoho světa na školách, dostupné pedagogům prostřednictvím audiovizuálního portálu JSNS.CZ, reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy v ČR i ve světě. Pracují s nimi učitelé a žáci na více než 3 600 základních a středních školách. Pořad Kovyho mediální ring je součástí projektu Mediální vzdělávání, kterému se JSNS dlouhodobě věnuje. Do portfolia aktivit v této oblasti patří: - audiovizuální výukové lekce dostupné prostřednictvím portálu JSNS.CZ, - analýzy mediálních sdělení pomocí metodické koncepce „5 klíčových otázek“, - pravidelné vydávání elektronického Bulletinu MV a jeho rozesílka více než tisícovce uživatelů, kteří se k odběru Bulletinu přihlásili, - iniciování Platformy pro mediální vzdělávání, - organizace Týdnů mediálního vzdělávání, - pořádání seminářů a konferencí pro vyučující.

https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Společnost Franze Kafky vyhlašuje 25. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2019. Cena je vyhlašována se záměrem podpořit a vést mladé lidi k samostatnému uvažování, k hlubšímu zamyšlení nad aktuálními společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. 

Celá ČR
Děti a mládež, Soutěže a festivaly
Co se děje
18.02.2019

PRAHA: Autor v domě vychází z dramaturgie pražského A studia Rubín, která je ve značné míře založena na autorských textech a inscenacích. Jeho záměrem je pomoci iniciovat vznik nových divadelních textů.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Ostatní, Živé umění
Co se děje
18.02.2019

 ČR: Jedním ze stěžejních projektů Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož cílem je upozornit a zviditelnit téma „zušek“ je celostátní happening ZUŠ OPEN. Letos to bude 3. ročník a pro velký zájem příznivců i samotných škol a s rostoucím počtem atraktivních programů i společných projektů se III. ročník ZUŠ Open rozšiřuje nově do dvoudenního termínu 

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly
Co se děje
18.02.2019

ČR: Stipendijní program MenART pro nadané žáky základních uměleckých škol a jejich pedagogy, za kterým stojí Nadační fond Magdaleny Kožené, otevírá přihlášky do dalšího ročníku. Unikátní projekt mentoringu uměleckého vzdělávání opět nabízí intenzivní pracovní setkání s předními osobnostmi české umělecké scény během školního roku 2019/2020 v několika oborech.

Celá ČR
Granty, Vzdělávání
Co se děje
18.02.2019