čtvrtek
22. srpna 2019
Svátek slaví: Bohuslav
Kovy foto z natáčení
© Člověk v tísniYoutuber Kovy pomáhá náctiletým zorientovat se v médiích

ČR: JSNS (Jeden svět na školách), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, vytvořil ve spolupráci s jedním z nejpopulárnějších českých youtuberů Karlem Kovářem, alias Kovym, sérii krátkých edukačních videí k mediálnímu vzdělávání s názvem Kovyho mediální ring.

Autor článku: 
TZ/klapka

Kovyho mediální ring vychází z metodické koncepce 5 klíčových otázek (KDO? CO? KOMU? JAK? PROČ?), kterou JSNS vyvinul. Tyto otázky, spolu s doplňujícími podotázkami, rozvíjejí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. Jedná se o velmi jednoduchý praktický nástroj, který se dá použít k analýze textových i audiovizuálních sdělení. Co vede předního českého youtubera k tomu, aby věnoval svůj čas a energii zvyšování úrovně mediální gramotnosti studentů? „Mediální gramotností by měl v dnešní době informačního chaosu disponovat každý z nás. Dopady sociálních sítí a stovek zdrojů informací na formování názorů, schopnost argumentace i kritické myšlení jsou drtivé a ukazuje se, že nejsme na novou dobu připraveni. Ačkoli se o určitou edukaci snažím ve svých videích, tento projekt celou myšlenku posouvá dále díky odborníkům, kteří k odlehčeným videím dodávají kvalitní podklady a pomáhají tak učitelům s metodikou výuky. Jinak často nezáživné téma mediální gramotnosti a kritického myšlení můžeme dostat do učeben touto formou. Pevně věřím, že se to podaří.“ vysvětluje Kovy.

Celá série videí je zdarma zpřístupněna na portálu JSNS nejen registrovaným uživatelům databáze (tzn. zejména vyučujícím základních a středních škol, pro které jsou k jednotlivým dílům připraveny i výukové materiály a tipy na aktivity do hodin), ale i široké veřejnosti. Karel Strachota, ředitel JSNS a spoluautor scénáře Kovyho mediálního ringu, uvádí: „Koncept krátkých videí s Kovym v roli průvodce jsme zvolili s cílem zaujmout mladé diváky, kterým je tento edukační pořad určen především,“ a dodává: „Mediální gramotnost mladých lidí v České republice (a nejen jich) je nízká. Dokazují to ostatně i výsledky průzkumu mediální gramotnosti středoškoláků, který jsme publikovali v září loňského roku, z nichž je zřejmé, že studentům dělá obtíže kriticky posuzovat konkrétní mediální sdělení. Mají například velmi slabé znalosti o principech zobrazování obsahu na internetu, ačkoliv z něj čerpají většinu zpráv. Nebo problém rozpoznat komerční charakter sdělení. V praktických testovacích úlohách, které byly součástí uvedeného průzkumu, vyřešilo správně více než 60 % úloh zaměřených na základní znalosti a analytické dovednosti obsažené v rámcových vzdělávacích programech pouze 20 % dotázaných.“

Jednotlivé díly je možné zhlédnout pod následujícími odkazy.

KDO? - díl 1 (5min45s) Kdo je autorem mediálního sdělení? Jak můžeme zjistit více informací o médiu, které zprávu vydalo? Kdo je jeho vlastníkem? Jaký je rozdíl mezi veřejnoprávními a soukromými médii?

CO? - díl 2 (6min50s) Obsahuje konkrétní mediální sdělení fakta nebo názory? Jaký je rozdíl mezi zprávou a komentářem? Je sdělení komerční povahy? Co je to product placement, investigativní žurnalistika a co infotainment? Do jaké míry jsou sdělovaná informace a její zdroj důvěryhodné? Jaké názory či hodnoty sdělení obsahuje a jaké naopak chybějí?

KOMU? - díl 3 (4min58s) Kdo je cílovou skupinou jednotlivých mediálních sdělení? Jakým způsobem se mediální sdělení k příjemcům dostává a jak se dále šíří? Jak mohou jednotlivá mediální sdělení ovlivnit názory, postoje a chování příjemců? Jaké jsou principy fungování sociálních sítí? Co jsou sociální bubliny?

JAK? - díl 4 (4min22s) Jakým způsobem se jednotlivá mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců? Jaká je jejich forma? Jaké pocity mohou jednotlivá mediální sdělení v příjemcích vyvolávat? PROČ? - díl 5 (6min21s) Proč sdělení vzniklo a proč se šíří? Kdo má z konkrétních mediálních sdělení prospěch? Kdo jsou vlastníci českých médií? Proč čeští politici a podnikatelé skupují soukromá média? ¨

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit přináší do škol důležitá témata a konkrétní příběhy. Kromě mediálního vzdělávání se věnuje také lidským právům, globálnímu rozvojovému vzdělávání, moderním československým dějinám, podpoře aktivního občanství a mnoha dalším oblastem. Výukové materiály Jednoho světa na školách, dostupné pedagogům prostřednictvím audiovizuálního portálu JSNS.CZ, reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy v ČR i ve světě. Pracují s nimi učitelé a žáci na více než 3 600 základních a středních školách. Pořad Kovyho mediální ring je součástí projektu Mediální vzdělávání, kterému se JSNS dlouhodobě věnuje. Do portfolia aktivit v této oblasti patří: - audiovizuální výukové lekce dostupné prostřednictvím portálu JSNS.CZ, - analýzy mediálních sdělení pomocí metodické koncepce „5 klíčových otázek“, - pravidelné vydávání elektronického Bulletinu MV a jeho rozesílka více než tisícovce uživatelů, kteří se k odběru Bulletinu přihlásili, - iniciování Platformy pro mediální vzdělávání, - organizace Týdnů mediálního vzdělávání, - pořádání seminářů a konferencí pro vyučující.

https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring

Mohlo by vás také zajímat...

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Královéhradecký kraj připravil pro oblast kultury a památkové péče na příští rok sedm dotačních programů. Jejich prostřednictvím podpoří kulturní aktivity, obnovu historických varhan, činnost muzeí a galerií a obnovu památkového fondu. Novinkou jsou tři samostatné programy na podporu mobility, rezidence a na zachování nemateriálního kulturního dědictví.

Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Živé umění
Co se děje
21.08.2019

LITOMĚŘICKO: Další kniha s leteckými fotografiemi - tentokrát z Litoměřicka - doplní již tak početnou edici knih zlínského CBS Nakladatelství Česko z nebe.

Ústecký kraj
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média
Co se děje
21.08.2019

KYJOV: Více než 30 000 lidí dorazilo o víkendu na jubilejní dvacátý ročník folklorních slavností Slovácký rok do jihomoravského Kyjova. Neopakovatelná atmosféra, skvělý program i organizace, takové byly bezprostřední reakce návštěvníků na místě i na sociálních sítích.

Jihomoravský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura, Soutěže a festivaly
Co se děje
20.08.2019

ČR: Co se vám vybaví, když se řekne „okrašlovací spolek“? Nejprve se možná usmějeme nad přežitým romantickým patosem historického názvu, ale hlavní myšlenka okrašlování, tedy důraz na čistotu a upravené prostředí sídel a jejich vylepšení zelení či zvelebování a ochrana domoviny, je aktuální i dnes. Neboť aktivní zájem o to, jak udělat místa, kde žijeme, hezčí a příjemnější zůstává, pokud máme k těmto místům vztah a uvědomujeme si jejich krásu.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Články a komentáře
21.08.2019