úterý
18. prosince 2018
Svátek slaví: MiloslavSlovanská epopej – šíření hoaxu

ČR: JUDr. Martin Zídek, ředitel Památkové inspekce MK ČR, reaguje na hoax (falešná, poplašná zpráva), který se šíří po různých sítích a jeho obsahem je tvrzení, že Slovanská epopej byla na základě rozhodnutí arbitrážního soudu proti České republice zabavena v Japonsku.

Autor článku: 
luk

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy udělilo na základě žádosti Galerie hlavního města Prahy, podle § 20 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, předchozí souhlas s vývozem (odesláním) 20 obrazů Alfonse Muchy (Slovanská epopej), do Japonska. Souhlas byl udělen na dobu od 1. 1. 2017 do 15. 8. 2017, a všechna díla se do České republiky vrátila v pořádku dle plánu dne 23. 6. 2017. Její zapůjčení do Japonska neprovázely žádné komplikace.

Slovanská epopej respektive  její výstava  byla  stěžejní událostí  Roku české kultury (2017) v Japonsku. Počátkem března 2017 se  slavnostního  zahájení výstavy zúčastnili tehdejší ministr kultury Daniel Herman. Výstava zásadním způsobem přispěla k prohloubení spolupráce v oblasti kultury s Japonskem, když se setkala s mimořádným ohlasem – za 4 měsíce jejího konání ji navštívilo více než 650 000 návštěvníků.

K tvrzení, že Slovanská epopej byla ohrožena arbitráží vedenou proti České republice je třeba dodat, že Slovanská epopej není v majetku České republiky, ale v majetku Hlavního města Prahy, které stejně jako jiné fyzické či právnické osoby mající bydliště či sídlo v České republice nenese odpovědnost za domnělé či skutečné závazky České republiky.

O skutečnosti, že se Slovanská epopej vrátila v pořádku zpět do ČR, standardně informovala media - https://art.ihned.cz/umeni/c1-65800990-slovanska-epopej-praha-obecni-dum, to však na šíření daného hoaxu zjevně nemělo a nemá vliv.

 

 

 

JUDr. Martin Zídek
ředitel Památkové inspekce
Ministerstvo kultury ČR
Památková inspekce

T     +420 220 407 452
E     martin.zidek@mkcr.cz
W    www.mkcr.cztwitter.com/minkultury

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: První díl komiksu Rychlé šípy vyšel před 80 lety 17. prosince 1938 v časopisu Mladý hlasatel. Autorem příběhů byl spisovatel Jaroslav Foglar, ilustrátorem první série Jan Fischer. Celkem vzniklo 315 dílů komiksu a podíleli se na nich další tři výtvarníci, od roku 1968 již jen Marko Čermák. Jednou z iniciativ, které k tomuto výročí letos organizuje Skautská nadace Jaroslava Foglara pod názvem Rok Rychlých šípů, je oslava na domovské stránce českého Googlu.

 

 

Celá ČR
Děti a mládež, Knihy, literatura, média
Co se děje
18.12.2018

LIBEREC: Křest již druhé znakoknihy s názvem „O zahradě“, která vyšla pod taktovkou Krajské vědecké knihovny v Liberci, se uskutečnil ve středu 12. prosince v obřadní síni liberecké radnice. Mezi kmotry nechyběli ani primátor Jaroslav Zámečník a náměstek pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Liberecký kraj
Knihy, literatura, média, Handicap
Co se děje
18.12.2018

PRAHA: Záměrem projektu je vytvořit nový podpůrný informační systém Národní eKnihovna, který posune Národní knihovnu ČR do 21. století, a to především efektivním řízením vztahů s uživateli, nabídkou moderních služeb poskytovaných široké odborné i laické veřejnosti, ale i aktuálních technologických platforem a nasazováním nových ICT technologií, především pak mobilních zařízení, čteček čárového kódu nebo RFID čteček, bezkontaktních čipových karet atp.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
18.12.2018

ZLÍN: Regionální filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE nabízí pomocnou ruku filmařům ve Zlínském kraji už dva roky. Její služby využily například štáby seriálů Kriminálka 5.C či Strážmistr Topinka, filmů TvMiniUni a zloděj otázek, All through the night, Hodinářův učeň a řady dalších. Práci zlínské kanceláře aktuálně ocenil také Státní fond kinematografie, a to rozhodnutím o udělení podpory pro následující období.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
18.12.2018