čtvrtek
20. června 2019
Svátek slaví: Květa
© BannerProjekt Národní eKnihovna

PRAHA: Záměrem projektu je vytvořit nový podpůrný informační systém Národní eKnihovna, který posune Národní knihovnu ČR do 21. století, a to především efektivním řízením vztahů s uživateli, nabídkou moderních služeb poskytovaných široké odborné i laické veřejnosti, ale i aktuálních technologických platforem a nasazováním nových ICT technologií, především pak mobilních zařízení, čteček čárového kódu nebo RFID čteček, bezkontaktních čipových karet atp.

Autor článku: 
luk

Tyto uživatelské funkcionality nového informačního systému lze shrnout do následujících bodů:

  • Nová, uživatelsky přívětivá správa profilového účtu, napojení na sociální sítě.
  • Nová možnost uživatelských plateb elektronickou formou.
  • Zpřístupnění aktuální produkce e-knih v rámci zajištění rovného přístupu ke kulturnímu a vědeckému dědictví v digitální podobě.
  • Možnost konzumace digitálních děl.
  • Nástroj pro vědecké pracovníky pro moderní vědeckou práci s digitálním obsahem.
  • Zpřístupnění seznamu děl nedostupných na trhu a děl vydávaných na nekomerčním principu – různé formy zpřístupnění.

Národní knihovně ČR projekt umožní vytváření a rozvoj datových skladů a implementaci moderních analytických a manažerských nástrojů pro podporu při rozhodování, řízení a provozních činností, např. reporting, vytěžování dat pomocí nástrojů business intelligence, aj.

 

Projekt Národní eKnihovna je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I“ Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“ a investiční priority 06.3.05 „Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví“ pro oblast eCulture a státního rozpočtu ČR z programu 134V71 „Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy“ Ministerstva kultury ČR. Celkový rozpočet projektu činí 143 750 000,00 Kč a plánované spuštění do ostrého provozu je 1. 1. 2021.

 

Více se dočtete ZDE

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Film Muzea J. A. Komenského Očekávání Velikonoc v Komni získal spolu s dalšími filmy muzea Cenu Františka Pospíšila (1885–1958) 2019 na letošním 22. ročníku Musaionfilmu, přehlídky muzejních filmů (11.–13. června 2019) a zároveň postoupil do nejprestižnější mezinárodní soutěže muzejní audiovize FAIMP 2019, jehož vyvrcholení se letos koná v Šanghaji 28. srpna.

Celá ČR
Soutěže a festivaly, Živé umění
Co se děje
20.06.2019

ČR: Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. 

Celá ČR
Granty
Co se děje
20.06.2019

ČR-OSTRAVA: Možná vám nakupování bez obalů a strava bez chemie připadají jako výmysly posledních let, ovšem přesně takhle žili lidé dlouhá staletí. Není divu, že se k jejich moudrosti v dnešní přetechnizované době vracíme. Dvě nové knihy na toto téma vám ukáží, jak žít jednodušeji, ekologičtěji a zdravěji.

Celá ČR, Moravskoslezský kraj
Knihy, literatura, média, Lidová kultura
Co se děje
20.06.2019

PLZEŇ: Období socialismu a následná Sametová revoluce přinesly změny do politické, společenské a hospodářské sféry. Bytostně se ale také dotkly kultury, včetně architektury. Architekt Jan Soukup působil v době socialistického Československa v národním podniku Stavoprojekt. Po revoluci si založil soukromou architektonickou kancelář. O atmosféře doby minulé i té současné jsme spolu vedli rozhovor.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Památky, Živé umění
Články a komentáře
19.06.2019