čtvrtek
21. března 2019
Svátek slaví: Radek
© BannerProjekt Národní eKnihovna

PRAHA: Záměrem projektu je vytvořit nový podpůrný informační systém Národní eKnihovna, který posune Národní knihovnu ČR do 21. století, a to především efektivním řízením vztahů s uživateli, nabídkou moderních služeb poskytovaných široké odborné i laické veřejnosti, ale i aktuálních technologických platforem a nasazováním nových ICT technologií, především pak mobilních zařízení, čteček čárového kódu nebo RFID čteček, bezkontaktních čipových karet atp.

Autor článku: 
luk

Tyto uživatelské funkcionality nového informačního systému lze shrnout do následujících bodů:

  • Nová, uživatelsky přívětivá správa profilového účtu, napojení na sociální sítě.
  • Nová možnost uživatelských plateb elektronickou formou.
  • Zpřístupnění aktuální produkce e-knih v rámci zajištění rovného přístupu ke kulturnímu a vědeckému dědictví v digitální podobě.
  • Možnost konzumace digitálních děl.
  • Nástroj pro vědecké pracovníky pro moderní vědeckou práci s digitálním obsahem.
  • Zpřístupnění seznamu děl nedostupných na trhu a děl vydávaných na nekomerčním principu – různé formy zpřístupnění.

Národní knihovně ČR projekt umožní vytváření a rozvoj datových skladů a implementaci moderních analytických a manažerských nástrojů pro podporu při rozhodování, řízení a provozních činností, např. reporting, vytěžování dat pomocí nástrojů business intelligence, aj.

 

Projekt Národní eKnihovna je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I“ Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“ a investiční priority 06.3.05 „Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví“ pro oblast eCulture a státního rozpočtu ČR z programu 134V71 „Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy“ Ministerstva kultury ČR. Celkový rozpočet projektu činí 143 750 000,00 Kč a plánované spuštění do ostrého provozu je 1. 1. 2021.

 

Více se dočtete ZDE

Mohlo by vás také zajímat...

LEDENICE: Loutky, modely lidových stavení, bytový textil, železné nástroje, povozy, saně, kočáry a řada dalších exponátů se vrátí do obnoveného depozitáře Jihočeského muzea v Ledenicích na Českobudějovicku. Stane se tak během první poloviny letošního roku.

Jihočeský kraj
Památky
Co se děje
21.03.2019

HRADENÍN: Zachránit pozdně gotickou baštu v areálu středověké tvrze v Hradeníně se rozhodli středočeští radní. Do konce letošního roku by měla mít novou střechu. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvem kultury ČR a bude zařazen do Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů. Z celkových nákladů na opravu ve výši 1,028 mil. korun tak Regionální muzeum v Kolíně získá na tuto akci přes 774 tisíc korun.

Středočeský kraj
Památky
Co se děje
21.03.2019

ÚSTÍ NAD LABEM: Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění). Uzávěrka odevzdání projektů je 12. 4. 2019.

Celá ČR, Ústecký kraj
Soutěže a festivaly
Co se děje
21.03.2019

PRAHA: Přestože půjde o jubilejní pátý ročník Mezinárodního dne Romů (4. - 8. dubna), ponese se do jisté míry v pietním duchu. Důvodem je nedávný odchod nekorunované královny romské hudby Věry Bílé. Ta měla původně být tváří letošních oslav.

Hl. m. Praha
Ostatní, Soutěže a festivaly
Co se děje
21.03.2019