čtvrtek
20. června 2019
Svátek slaví: Květa
ilustrační foto
© zdroj: https://www.kr-stredocesky.czPozvánka na konferenci o městech budoucnosti

PRAHA: Ve dnech 17. - 18. dubna 2019 se bude konat konference FUTURE CITY MADE BY IOT, která představí inovativní řešení pro současnost společně s vizí pro budoucí rozvoj urbanistické infrastruktury městských systémů a infrastruktury v krajině na dalších třicet až padesát let, a to v celém spektru života jejich obyvatel. Konferenci pořádá Centrum Města Budoucnosti (CMB) Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) ve spolupráci se Středočeským krajem.

od 17.04.2019 do 18.04.2019
Autor článku: 
TZ/ika

Konference se bude konat v Hotel President Praha, náměstí Curieových 1/100, Praha 1.

Akce se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a vědeckého ředitele CIIRC profesora Vladimíra Maříka.

Za účasti členů vlády, velvyslanců, expertů z České republiky i ze zahraničí, zástupců Středočeského kraje, akademické sféry i komerčního sektoru, se bude diskutovat nad blízkou i vzdálenější budoucností a přípravou společnosti na změny očekávané, ale ještě více i na ty neočekávané. 

V této souvislosti Vás srdečně zveme na následující body programu:

17. dubna

9:30 – 10:35

Úvodní slovo Martina Draxlera, radního pro regionální rozvoj, cestovní ruch a sport a profesora Vladimíra Maříka, vědeckého ředitele CIRC. Vystoupení urbanistů, architektů i akademické sféry

10:40 – 11:25

Vystoupení zástupců komerční sféry

12:05 – 16:50

Vystoupení architektů, urbanistů, akademické sféry i komerčního sektoru

19:00

Slavnostní večer v hotelu President

18. dubna

9:00 - 10:30

Blok Středočeského kraje: vystoupení zástupců kraje, představení projektu Venkov pro život 4.0

11:00 - 13:50

Vystoupení akademické sféry i komerčního sektoru

Celý program naleznete zde.

Středočeský kraj vnímá realizaci a pilotní projekty IoT v reálném prostředí regionu a jeho potřeb, jako jedinou možnou cestu pro rychlou a efektivní digitalizaci Česka (viz projekt Digitální Česko Vlády ČR) a zároveň jako cestu k naplnění cílů programů Inteligentnější a zelenější Evropa – Evropa bližší občanům. 

Kromě představení pilotního projektu Venkov pro život 4.0 budou na konferenci představeny stávající, navrhované projekty a řešení IoT v kraji.  A to v době, kdy vznikají a řeší se další nové koncepce. Závěry konference budou v průběhu května shrnuty do publikace IoT, která jednoduchou formou obsáhne všechna dostupná a koncepční řešení v oblasti SMART a IoT tak, aby vznikl aktuální podklad (katalog) v oblasti IoT pro starosty Středočeského kraje a krajské Místní akční skupiny. I to je jeden z cílů konference – srozumitelně a na příkladech popsat veřejnosti nová odvětví.

Tímto setkáním otevíráme společnou bránu veřejné správy, vědy, výzkumu, podnikání a především lidí - do nového věku společnosti. Smyslem je udělat to jednoduše, chytře, efektivně a reálně.  

Pokud budete mít zájem se zúčastnit některého ze zmíněných bodů programu, prosím kontaktujte Jana Nováčka (e-mail: novacek@kr-s.cz nebo prochazkovah@kr-s.cz) tel.: 702 099 459).  

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Svátek hudby - svátek muzikantů - byl vyhlášen ministrem kultury Francouzské republiky Jacque Langem v roce 1982. K tomuto kroku ho vedla nespokojenost s trávením volného času mladou generací, která čím dál více zaujímala roli pasivního pozorovatele, nikoli aktivního účastníka uměleckého tvůrčího procesu.

 
 
Celá ČR
Soutěže a festivaly
Co se děje
20.06.2019

ČR: Film Muzea J. A. Komenského Očekávání Velikonoc v Komni získal spolu s dalšími filmy muzea Cenu Františka Pospíšila (1885–1958) 2019 na letošním 22. ročníku Musaionfilmu, přehlídky muzejních filmů (11.–13. června 2019) a zároveň postoupil do nejprestižnější mezinárodní soutěže muzejní audiovize FAIMP 2019, jehož vyvrcholení se letos koná v Šanghaji 28. srpna.

Celá ČR
Soutěže a festivaly, Živé umění
Co se děje
20.06.2019

ČR: Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. 

Celá ČR
Granty
Co se děje
20.06.2019

ČR-OSTRAVA: Možná vám nakupování bez obalů a strava bez chemie připadají jako výmysly posledních let, ovšem přesně takhle žili lidé dlouhá staletí. Není divu, že se k jejich moudrosti v dnešní přetechnizované době vracíme. Dvě nové knihy na toto téma vám ukáží, jak žít jednodušeji, ekologičtěji a zdravěji.

Celá ČR, Moravskoslezský kraj
Knihy, literatura, média, Lidová kultura
Co se děje
20.06.2019