pondělí
24. února 2020
svátek slaví Matěj
© Logo MkNárodních kulturních památek je o devět více

Autor článku: 
luk

PRAHA: Na zasedání 8. 7. 2015 rozhodla česká vláda o rozšíření seznamu národních kulturních památek. Na návrh ministerstva kultury se tak seznam rozšířil o devět movitých kulturních památek.

Kulturní památky (KP), které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda ČR nařízením za národní kulturní památky (NKP) a stanoví podmínky jejich ochrany.

V současné době má ČR 296 národních kulturních památek. Nejpočetnější skupinu tvoří nemovitosti – dřívější šlechtická sídla a církevní stavby, postupně jsou prohlašovány také objekty lidové architektury i unikátní technické památky.
Pro zajímavost: národní kulturní památka číslo jedna je Pražský hrad, druhé evidenční číslo mají korunovační klenoty. Z celkového počtu 296 NKP je 20 movitých.

V některých případech však jde o soubory movitostí – obdobně, jako je tomu v případě souboru 2 sextantů, Vyšebrodského cyklu (9 deskových obrazů). Dosud prohlášený soubor movitých národních kulturních památek je tak obohacen o předměty, které svými hodnotami naplňují v plné míře požadavky § 4 odst. 1 památkového zákona.

Kromě posuzování mimořádných uměleckých a historických hodnot byl při výběru kladen důraz i na to, aby tyto kulturní památky byly v obecném povědomí chápány skutečně jako národní památky a současně to byly i artefakty, které významným způsobem přispěly k evropským dějinám, popřípadě měly vztah k osobnostem světového významu.

Zdroj Ministerstvo kultury a Vláda ČR

Mezi devíti kulturními památkami, které byly ve středu 8. července 2015 na návrh Ministerstva kultury ČR vládou prohlášeny za národní kulturní památky, se nacházejí tři exponáty ze sbírek Národního technického muzea.
TISKOVÁ ZPRÁVA

V příloze související dokument: Nařízení vlády

Mohlo by vás také zajímat...