pátek
23. března 2018
Svátek slaví: Ivona
© Národní galerie v Praze



Národní galerie vydává průvodce výstavou Norberta Grunda

PRAHA: Průvodce Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne doprovází stejnojmennou výstavu, která veřejnosti poprvé přibližuje v celé šíři žánrovou tvorbu jednoho z nejvýznamnějších představitelů rokoka v Čechách. Národní galerie v Praze pořádá výstavu v paláci Kinských od 1. prosince 2017 do 18. března 2018 při příležitosti 300. výročí narození a 250. výročí úmrtí umělce.

Autor článku: 
Marcela Hančilová

Publikace v základních obrysech reflektuje Grundovo dílo, nastiňuje jeho východiska a naznačuje vývojovou chronologii jeho umělecké produkce. Také zaměřuje pozornost na Grundův mimořádně široký námětový i stylistický rejstřík. Samostatná kapitola je věnována sběratelství Grundových děl a jejich grafickým listům z ruky Jana Jiřího Balzera.

Grundova malba se vyznačuje spontánním rukopisem a prosvětleným koloritem, zahrnuje s výjimkou zátiší všechny malířské druhy. Motivicky i stylisticky čerpá z nejrůznějších zdrojů. Podněty z holandské a vlámské žánrové malby, impulzy z italského krajinářství i vzory francouzských galantních slavností malíř převedl a přetvořil do idylické, hravé polohy. Uměl evokovat atmosféru, lehce začlenit figury do kompozic svých obrazů, využít rozlehlosti a hloubky prostoru k překvapivému celkovému vyjádření.

Norbert Grund se umělecky vyškolil u svého otce Christiana Grunda, poté se odebral na cesty. Pravděpodobný je jeho pobyt ve Vídni; působení v Německu a Itálii není prameny podloženo. Do Prahy se vrátil nejpozději roku 1751, kdy se oženil s Ludmilou Illingerovou. Až do své smrti působil na Malé Straně jako člen tamního malířského cechu.

Spolehlivé časové zařazení jeho děl je velmi obtížné, ne-li nemožné. Stanovení přesnější linie Grundovy tvorby ztěžuje kromě absence datovaných děl také jejich velký počet, geografické rozptýlení, střídání různých malířských poloh a opakované umělcovy návraty ke stejnému námětu. Grund nejspíše pracoval pro volný trh a na bezprostřední objednávku asi jen ojediněle. Jeho díla byla oblíbená zejména mezi příslušníky středního stavu. Dalšími zákazníky byli také výkonní umělci nebo umělečtí řemeslníci a Grundovy obrazy se nacházely rovněž v klášterních a aristokratických sbírkách. Základem dnešní početné kolekce děl Norberta Grunda v Národní galerii v Praze byl velkorysý dar Josefa Karla Eduarda Hosera Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění.

Průvodce akcentuje zvláště Grundovu žánrovou malbu jako význačnou kapitolu jeho tvorby, v níž prokázal i svou zkušenost v zachycování postav. Rovněž jeho díla konfrontuje s obrazy, z nichž mohl čerpat inspiraci, a přináší možnost porovnat je se soudobou středoevropskou kabinetní produkcí. Ukázky uměleckého řemesla, které byly zachyceny v Grundových malbách, ilustrují rokokovou kulturu. Průvodce výstavou Norberta Grunda je spolehlivým pomocníkem na cestě k poznání světa plného tajemství, oplývajícího radostí z krásy i rafinovanosti detailů, který umělec ztvárnil na svých obrazech.

Marcela Vondráčková

Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne

160 stran, 127 reprodukcí, česko-anglicky

Mohlo by vás také zajímat...

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ: Zvolna začíná jaro a Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové se aktivně zapojuje mezi tzv. grenotéky. Grenotéky neboli semínkovny jsou veřejné banky, které slouží k výměně a sdílení osiva mezi zahrádkáři.

Pardubický kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní
Co se děje
23.03.2018

OSTRAVA: Od března až do konce listopadu 2018 mohou zájemci o účast na mezinárodním loutkářském festivalu Spectaculo Interesse přihlašovat do programu své inscenace. Nadcházející ročník proběhne od 29. září do 4. října 2019 v Ostravě. Bienále pořádá již od roku 1995 Divadlo loutek Ostrava.

Moravskoslezský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly, Živé umění
Co se děje
23.03.2018

PÍSEK: Město Písek se sponzorsky podílelo na vzniku dokumentárního cyklu České houslové legendy, který na ČT art představí světově proslulou tzv. českou houslovou školu a připomene její význam v dějinách hudby. Cyklus známého houslisty Pavla Šporcla mapuje historii hry na housle v českých zemích, celosvětový úspěch našich houslistů a jejich učitelů i vliv české školy na vývoj houslové hry ve světě.

Celá ČR, Jihočeský kraj
Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Živé umění
Co se děje
22.03.2018

ČR: Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Jaká bude jejich budoucnost ve věku špičkových informačních technologií? Odpovědi na tyto otázky budou hledat účastníci kulatých stolů po celé České republice.

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Senioři, Vzdělávání
Nepřehlédněte
22.03.2018