neděle
22. července 2018
Svátek slaví: Magdeléna
© Národní galerie v PrazeNárodní galerie vydává průvodce výstavou Norberta Grunda

PRAHA: Průvodce Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne doprovází stejnojmennou výstavu, která veřejnosti poprvé přibližuje v celé šíři žánrovou tvorbu jednoho z nejvýznamnějších představitelů rokoka v Čechách. Národní galerie v Praze pořádá výstavu v paláci Kinských od 1. prosince 2017 do 18. března 2018 při příležitosti 300. výročí narození a 250. výročí úmrtí umělce.

Autor článku: 
Marcela Hančilová

Publikace v základních obrysech reflektuje Grundovo dílo, nastiňuje jeho východiska a naznačuje vývojovou chronologii jeho umělecké produkce. Také zaměřuje pozornost na Grundův mimořádně široký námětový i stylistický rejstřík. Samostatná kapitola je věnována sběratelství Grundových děl a jejich grafickým listům z ruky Jana Jiřího Balzera.

Grundova malba se vyznačuje spontánním rukopisem a prosvětleným koloritem, zahrnuje s výjimkou zátiší všechny malířské druhy. Motivicky i stylisticky čerpá z nejrůznějších zdrojů. Podněty z holandské a vlámské žánrové malby, impulzy z italského krajinářství i vzory francouzských galantních slavností malíř převedl a přetvořil do idylické, hravé polohy. Uměl evokovat atmosféru, lehce začlenit figury do kompozic svých obrazů, využít rozlehlosti a hloubky prostoru k překvapivému celkovému vyjádření.

Norbert Grund se umělecky vyškolil u svého otce Christiana Grunda, poté se odebral na cesty. Pravděpodobný je jeho pobyt ve Vídni; působení v Německu a Itálii není prameny podloženo. Do Prahy se vrátil nejpozději roku 1751, kdy se oženil s Ludmilou Illingerovou. Až do své smrti působil na Malé Straně jako člen tamního malířského cechu.

Spolehlivé časové zařazení jeho děl je velmi obtížné, ne-li nemožné. Stanovení přesnější linie Grundovy tvorby ztěžuje kromě absence datovaných děl také jejich velký počet, geografické rozptýlení, střídání různých malířských poloh a opakované umělcovy návraty ke stejnému námětu. Grund nejspíše pracoval pro volný trh a na bezprostřední objednávku asi jen ojediněle. Jeho díla byla oblíbená zejména mezi příslušníky středního stavu. Dalšími zákazníky byli také výkonní umělci nebo umělečtí řemeslníci a Grundovy obrazy se nacházely rovněž v klášterních a aristokratických sbírkách. Základem dnešní početné kolekce děl Norberta Grunda v Národní galerii v Praze byl velkorysý dar Josefa Karla Eduarda Hosera Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění.

Průvodce akcentuje zvláště Grundovu žánrovou malbu jako význačnou kapitolu jeho tvorby, v níž prokázal i svou zkušenost v zachycování postav. Rovněž jeho díla konfrontuje s obrazy, z nichž mohl čerpat inspiraci, a přináší možnost porovnat je se soudobou středoevropskou kabinetní produkcí. Ukázky uměleckého řemesla, které byly zachyceny v Grundových malbách, ilustrují rokokovou kulturu. Průvodce výstavou Norberta Grunda je spolehlivým pomocníkem na cestě k poznání světa plného tajemství, oplývajícího radostí z krásy i rafinovanosti detailů, který umělec ztvárnil na svých obrazech.

Marcela Vondráčková

Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne

160 stran, 127 reprodukcí, česko-anglicky

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Geisslers Hofcomoedianten v netradičních interiérech i pod širým nebem. Přichází léto a to patří tradičně kočovnému divadelnímu životu.

Celá ČR
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
20.07.2018

MALENOVICE: Hrad v Malenovicích se stane hlavní kulisou jednoho ze třinácti dílů rodinného seriálu kriminálka 5.C. Z důvodů natáčení bude památka a její nejbližší okolí ve dnech 23.–28. 7. 2018 pro veřejnost uzavřena. Štáb děkuje všem obyvatelům Malenovic i návštěvníkům hradu za pochopení.

Zlínský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Památky
Co se děje
19.07.2018

​BRNO: Měsíc autorského čtení  je na pořadu po celý červenec v pěti středoevropských městech. V Brně konkrétně v Divadle Husa na provázku. S letošním zahraničním hostem, s tureckými autory, se mohou Brňané průběžně seznamovat i prostřednictvím panelů umístěných na Malinovského náměstí.

Jihomoravský kraj
Soutěže a festivaly
Co se děje
19.07.2018

PLZEŇ: Osm desítek účastníků z celé České republiky i ze Slovenska přijelo do Plzně na pětidenní Taneční camp seniorů Plzeň 2018. Ten pořádá Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM. Pro tanečníky připravilo dvě desítky workshopů různorodých tanečních stylů, které vedou profesionální lektoři.

Plzeňský kraj
Senioři, Vzdělávání
Co se děje
19.07.2018