čtvrtek
14. listopadu 2019
Svátek slaví: Sáva
Generální ředitel NTM Horymír KubíčekMuzeum na kolejích

Autor článku: 
Ludmila Kučerová

PRAHA: V samotném centru hlavního města vzniká nejmodernější muzeum železnice v Evropě. Vystavené exponáty představí kolejovou dopravu od prvopočátku v padesátých letech 19. století po současnost.

Už v listopadu roku 2000 rozhodla vláda České republiky o zřízení Železničního muzea. V roce 2002 byla k tomuto účelu vyčleněna historická část lokomotivního depa Praha Masarykovo nádraží, jehož kořeny spadají do samých počátků parostrojních železnic na území republiky. Zde umístěné empírové objekty z roku 1845 i pozdější ze 70. let 19. století jsou cennými doklady dobové železniční architektury a jako takové byly i prohlášeny za kulturní památky. „Kde jinde vyprávět příběh železnice, než v prostorách, které jsou samy historickou kronikou české železnice,“ říká Horymír Kubíček, ředitel Národního technického muzea pod které výstavba Železničního muzea spadá.
Rozsáhlá sbírka Železničního muzea, která je podle odborníků jedna z nejkvalitnějších na světě, umožní postavit ojedinělou historickou kroniku železnice přímo v centru turistického ruchu.
Expozice mají být rozmístěné na sedmi místech ve dvoupodlažních budovách a ve venkovním areálu.
Z historického pohledu byla železniční sbírka založena a systematicky doplňována již od okamžiku založení Technického muzea království českého v roce 1908.
Více k historii zde

S dokončením muzea se počítalo již v roce 2012, tedy za necelé 3 roky. Zda je to možné stihnout, ale nejen na to, se ptáme ředitele Národního technického muzea Horymíra Kubíčka:

Jsou pozemky v lokalitě Masarykova nádraží určené na vznik železničního muzea ve vlastnictví státu, potažmo NTM?

Ano, objekty bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží s příslušnými pozemky jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodaření s nimi má Národní technické muzeum.

Je vydáno stavební povolení?

Obnova střech lokomotivního depa, které jsou poškozeny dřevokaznými škůdci a jejich stav byl odborně vyhodnocen jako havarijní, probíhá v souladu se závazným stanoviskem příslušných orgánů památkové péče a ustanoveními stavebního zákona. Magistrát hl. města Prahy rovněž oficiálně potvrdil, že obnova depa a výstavba Železničního muzea není v rozporu se stávajícím ani připravovaným příslušným územním plánem.

Kde si mohou zájemci prohlédnout studii využití bývalého lokomotivního de­pa?

Studie byla v březnu představena zřizovateli a slouží jako jeden z podkladů pro zpracování projektové dokumentace. Současně je základem pro libreto stálých expozic a návštěvnického zázemí budoucího Železničního muzea NTM. Součástí areálu bude například hala funkčních parních strojů a řada železničních vozidel. V současné době probíhá připomínkování studie a upřesnění technického zadání pro jednotlivé sály budoucího ŽM. Po vyhodnocení připomínek a podnětů bude studie umístěna na webových stránkách NTM.

Dle dostupných dokumentů je realizace naplánovaná na období 2009 – 2012. Můžete, prosím, naše čtenáře informovat, v jaké fázi se nyní výstavba ŽM nachází?

V návaznosti na uvolňování finančních prostředků zřizovatelem, byla po provedení rozsáhlých stavebně technických a stavebně historických průzkumů v letech 2008 – 2009 připravena stavební obnova střech lokomotivního depa, poškozených dřevokaznými škůdci a hnilobou. V současné době jsou objekty již předány stavební firmě a probíhá příprava staveniště v realizaci obnovy střech.
Předpokladem realizace obnovy unikátních historických staveb a dostavby Železničního muzea je kvalitní architektonický projekt, pro který shromažďujeme nutné podklady. Zároveň musíme připravit restaurování sbírkových předmětů (včetně železničních vozidel), které budou v muzeu vystaveny. Rádi bychom muzeum otevřeli veřejnosti co nejdříve, vše však záleží i na uvolnění finančních prostředků.

Můžete se zmínit o sbírkových předmětech; o jejich získávání a restaurování?

Dnes je ve sbírkách Železničního muzea přes 140 historických kolejových vozidel a z toho je 42 parních lokomotiv (35 normálně rozchodných a 7 úzkokolejných). Mimo to ŽM sbírá i další doklady historie železnic jako je zabezpečovací zařízení, prostředky údržby tratí, technické části vozidel, historické kolejnice s vročením, ale i život na železnici dokreslující drobné předměty jakými jsou třeba originální vybavení železničních stanic, uniformy apod.
Sbírkové prostředky restaurujeme jednak z prostředků našeho muzea a MKČR, ale restaurování a údržba železničních vozidel je velmi nákladná. Proto spolupracujeme s řadou subjektů. Ty nám pomáhají pod naším dohledem s údržbou a ve vybraných případech i s provozováním historických vozidel. V tomto roce se nám podařilo sponzorsky zajistit opravu dieselelektrické lokomotivy z roku 1967, kterou za více než 2,5 mil. Kč nechal pro NTM opravit Výzkumný ústav železniční a.s.

Kde je takové množství obrovských (a těžkých) exponátů uloženo, a jaké podmínky jsou nutné pro jejich uskladnění?

NTM disponuje malou kolejovou halou v depozitárním areálu NTM v Čelákovicích, ale pro uložení většiny sbírkových kolejových vozidle využíváme dvě tzv. rotundy bývalého chomutovského depa, které máme pronajaty od Českých drah a.s., a v nichž jsou lepší klimatické a prostorové podmínky k uložení sbírky Železničního muzea.

Pomáhá Vám občanská společnost, např. nadšenci pro železnici a „mašinky“?

Máme uzavřeny desítky partnerských smluv se spolupracujícími spolky, občanskými sdruženími, vysokými školami, muzei atd. V rámci jednotlivých technických oborů pořádá naše muzeum pro odborníky každoroční oborové semináře a setkání s výměnou zkušeností, kontaktů a informací.
Některá železniční vozidla muzeum smluvně zapůjčuje prověřeným spolkům a organizacím, které mají odbornou členskou základnu a jsou s to se o zapůjčená sbírková vozidla postarat. Díky tomu jsou dnes vozidla NTM zastoupena např. v muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka, v železničním muzeu v Jaroměři, v Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna a na řadě dalších míst nejen v České republice.

Můžete zmínit kolik peněz je na realizaci záměru třeba, a jakou částku máte k dispozici na letošní rok?

Kvalifikovaný odhad nákladů se výrazně proměňuje s ohledem na vývoj hospodářské situace, vysoutěžená cena často sníží předpokládanou cenu projektovaných nákladů. Skutečné náklady tak prokáže jedině kvalitní a transparentní veřejná soutěž. NTM je příspěvkovou organizací MKČR a dle rozhodnutí Vlády ČR stále počítá s přidělením finančních prostředků ve výši bezmála 300 milionů Kč. Pro obnovu části střech je v letošním roce prozatím uvolněno více než 11 milionů Kč.

A poslední otázka: myslíte, že stihnete muzeum vybudovat do roku 2012?

Velice rádi bychom Železniční muzeum dokončili v co nejkratším termínu, důležitější však je poctivá příprava kvalitní architektonické soutěže, precizní oprava památkově chráněných objektů a vybudování návštěvnicky zajímavých stálých expozic. NTM není vázáno termíny ve vztahu k čerpání např. evropských dotací a postup prací závisí na uvolňování finančních prostředků v návaznosti na státní rozpočet.

Díky za opovědi
L. Kučerová

Mohlo by vás také zajímat...

ZLÍN: Největší současná osobnost v oboru dramaturgie a scenáristiky, Australanka Linda Aronson, zavítala ve dnech 2.–7. listopadu do Zlína. Světová expertka, která ve své praxi běžně spolupracuje s oscarovými tvůrci, přijela na pozvání ateliéru Audiovizuální tvorba UTB. Pro jeho studenty navíc připravila sérii odborných workshopů. Co na zlínské začínající tvůrce říká? „Měli by se méně stydět. Jsou velmi talentovaní.“    

Zlínský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
12.11.2019

ČR: Česká televize připravila pro letošní Vánoce čtyři nové pohádky. Prvního ledna odvysílá premiéru Marie Terezie a po Novém roce odstartuje nový formát, ve kterém se představí dvanáct amatérských pekařů a cukrářů Peče celá země.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Živé umění
Co se děje
12.11.2019

HRADEC KRÁLOVÉ: Vladimír Just je šťastně dvojjediný - aktivní divadelník z předlistopadových i listopadových dnů roku 1989 a současně divadelní historik. Toto spojení mu umožňuje proniknout i tam, kam se běžný historik nedostane, a vlastně ho to ani nenapadne. Je např. autorem publikace Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla 1945-89 nejen v datech a souvislostech (Academia, Praha 2010), za kterou získal cenu Kniha roku AV ČR. A jeho esej Teatralita politického procesu s podtitulem Proces s Miladou Horákovou jako divadelní inscenace patří k nejmrazivějším svědectvím o brutalitě československého komunistického režimu. Bude o ní řeč i v následujícím rozhovoru, k němuž jsme se sešli během letošního divadelního festivalu v Hradci Králové, kde jako teatrolog nemůže chybět. Vzhledem k tomu, že jsme se během let stali dobrými přáteli, zůstanu, když dovolíte, u tykání.  

Celá ČR, Královéhradecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Živé umění
Články a komentáře
13.11.2019

ZLÍN: Podoba památníku je téměř autentická z doby jeho prvního otevření 12. 7. 1933 na počest tragicky zesnulého světoznámého zlínského podnikatele Tomáše Bati. Architekt F. L. Gahura lapidární stavbou geniálně vyjádřil osobnost svého šéfa, i proto je stavba označována jako vrcholné dílo zlínského funkcionalismu. Dominantou otevřeného prostoru je maketa letounu JUNKERS FU13.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje, Pozvánka na výlet
08.11.2019