sobota
20. dubna 2019
Svátek slaví: Marcela
© Logo ČCCRJednotné značení významných turistických a kulturních cílů

ČR: Posláním České centrály cestovního ruchu je usilovat o rozvoj a kultivaci cestovního ruchu v Česku. Jedním z nástrojů tohoto snažení je i záměr směřující k maximální informovanosti turistů o kulturním a historickém potenciálu naší země.

Z výše uvedených důvodů Česká centrála cestovního ruchu usiluje o to, aby označení turistických a kulturních cílů bylo organickou součástí služeb pro turisty. V novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou již zahrnuty i dopravní značky umožňující značení kulturních a turistických cílů. Ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, jsou kodifikovány i dopravní značky "Kulturní nebo turistický cíl - návěst" a "Kulturní nebo turistický cíl".
Tím je otevřena možnost označit významné kulturní a turistické cíle Česka jednotným způsobem na standardní evropské úrovni.

Na základě konzultací se zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva dopravy a spojů ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR vytipovala Česká centrála cestovního ruchu významné kulturní a turistické cíle v dosažitelném okolí stávajících dálnic a rychlostních silnic. Současně byly ve spolupráci s krajskými úřady vytipovány i významné kulturní a turistické cíle v okolí silnic 1. třídy.

Žadatelé o značení - správci památek, majitelé zajímavých nemovitostí, obce apod. - mohou využít informační materiál, který poskytuje základní informace o činnostech nutných pro dosažení záměru - označit objekt jako kulturní a turistický cíl na pozemní komunikaci.

Je třeba počítat s tím, že výroba a osazení cedulí je záležitostí žadatele. Především na dálnicích a rychlostních silnicích je třeba dodržovat přísná pravidla a počet míst pro značení je omezený. K urychlení žádostí byl vyhotoven seznam turistických cílů, u kterých je schvalovací proces tímto způsobem zjednodušen.

Poslední aktualizaci provedla pracovní mezirezortní skupina ve složení Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury a CzechTourism začátkem dubna 2018. 

Další aktualizace seznamu cílů bude provedena v dubnu 2019. Žádosti o zařazení do Metodického pokynu je možné zasílat do konce března 2019.

 

ZDROJ

 

Mohlo by vás také zajímat...

OLOMOUC: Novým šéfdirigentem Moravské filharmonie Olomouc (MFO) bude od sezony 2019/20 Jakub Klecker. Ve funkci vystřídá dlouholetého šéfdirigenta MFO Petra Vronského. Veřejnosti se nový šéfdirigent představí na zahajovacím koncertě 74. sezony, který se uskuteční 26. září 2019 v Redutě, domácím sále orchestru.

Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Živé umění
Co se děje
18.04.2019

ČR: Vážení filmaři a přátelé dokumentárního filmu, rádi bychom vás upozornili na blížící se uzávěrku mezinárodního workshopu Ex Oriente Film 2019, která je již 19. dubna. Workshop je určen celovečerním dokumentárním projektům ve fázi vývoje a rané produkce. Podmínky pro přihlašování jsou zde. Svůj projekt můžete přihlásit prostřednictvím online formuláře.

Celá ČR, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
18.04.2019

KRAJ VYSOČINA: Na území Kraje Vysočina se nachází dva krajské hrady. A shodou okolností jsou oba vystavěné na skále. Na Pelhřimovsku je to hrad Kámen a na Jihlavsku lovecký hrádek Roštejn. Stejně jako v minulých letech je na sezónu pro návštěvníky připraven velmi bohatý program. 

Kraj Vysočina
Cestovní ruch, Památky
Pozvánka na výlet
18.04.2019

PELHŘIMOV: Město je atraktivním místem a má turistům i místním obyvatelům co nabídnout. Svědčí o tom i poslední novinky, které prezentovali ve středu 3. dubna zástupci Kulturních zařízení města Pelhřimova (KzmP).

Kraj Vysočina
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly
Pozvánka na výlet
18.04.2019