čtvrtek
14. listopadu 2019
Svátek slaví: Sáva
Z manuálu OSTRAVA 360°
© Město OstravaJak správně pracovat s venkovní reklamou řeší projekt OSTRAVA 360°

OSTRAVA: Město Ostrava vydává manuál, který ukazuje, jak správně pracovat s venkovní reklamou. Doporučuje správné postupy a příklady, aby reklama v Ostravě byla čitelná, přehledná, vkusná a efektivní. Cílem je chránit urbanistický a architektonický charakter veřejného prostoru, jeho jedinečnost a genius loci. Ostrava tak začíná řešit reklamní smog na svém území.

Autor článku: 
TZ

Rada města 1. října schválila nové Nařízení o regulaci reklamního smogu, které začne platit od 1. ledna příštího roku. Záměrem není reklamu zakázat, protože ta je běžnou součástí života, ale zlepšit stav venkovní reklamy a tím i kultivovat veřejný prostor. Zásady jsou určeny pro majitele provozoven a podnikatele, kteří označují své provozovny nebo umísťují na budovy, do výloh či na venkovní prostranství reklamy, ale platí také pro kulturní instituce a jednotlivé městské obvody. Na základě nařízení rady vydalo město Manuál umísťování reklamy města Ostravy a připravuje komunikační kampaň s názvem: OSTRAVA 360° - Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů.

„Proto, aby Ostrava vypadala jako moderní město budované s citem a vkusem, děláme v posledních letech maximum. Na zásadní stavby vyhlašujeme architektonické soutěže a opravujeme lokality, které to potřebují. Jedním z klíčových témat, které zapadá do diskuzí o kvalitě veřejného prostoru, je právě venkovní reklama. A kvalitní veřejný prostor je jednou z priorit našeho strategického plánu fajnOVA," řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Manuál umísťování reklamy města Ostravy, který reflektuje všechna nová pravidla, odpovídá na tři stěžejní otázky: Jak vypadá vkusná venkovní reklama? Jak reklamou nedegradovat architekturu a veřejný prostor? Jak si zjednodušit proces schvalování reklamních nosičů? Má pomoci zorientovat se v problematice venkovních reklam a jejich povolování. Přináší návod, jak rozeznávat vhodná a vkusná řešení, a také názorně prezentuje reklamy nevhodné a nevkusné, které svým provedením a umístěním degradují objekty a prostředí.

„Chceme, aby reklama ve městě byla čitelná, přehledná, vkusná, estetická a tím pádem také efektivní. Chci připomenout, že naším cílem není omezovat živnostníky, ale estetizovat veřejný prostor a mít hezčí Ostravu. Naše předchozí diskuze o architektuře i úloze veřejného prostoru přinesly své ovoce, a zlepšit stav venkovní reklamy je jen dalším krokem na naší cestě za kvalitnějším veřejným prostorem. Jsme si vědomi, že i město, obvody nebo naše organizace používaly reklamu, která není v souladu s nově nastavenými pravidly. Proto s jejich naplňováním začneme u sebe,“ doplnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, která má ve svém resortu Útvar hlavního architekta a stavebního řádu.

Manuál se zabývá označením provozoven, jako jsou reklamní štíty, polepy, výlohy, výstrče, vitríny, ale také markýzami, zahrádkami, stojany - takzvanými áčky i obrazovkami ve výlohách. Rozebírá všechny základní formy venkovní reklamy umístěné na městském mobiliáři, velkoplošnou reklamu i reklamu na štítech a fasádách či střechách, hypercube i další typy nosičů. Upřesňuje pojmy vztahující se k reklamě, uvádí příslušné právní předpisy a radí, jak má postupovat žadatel o povolení reklamy, zmiňuje postup stavebního úřadu i kompetence a závazná stanoviska odboru památkové péče.

OSTRAVA 360° - Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů je komunikační kampaň, která má za cíl předat podnikatelům i veřejnosti maximální možné, ucelené a přehledné informace k regulaci reklamního smogu ve městě. Na webu www.ostrava360.cz je ke stažení plné znění Nařízení pro regulaci reklamního smogu i Manuál pro umísťování venkovní reklamy. Ten je aktuálně distribuován do datových schránek všem podnikatelům a majitelům provozoven a městským obvodům. 

Související články: 

Mohlo by vás také zajímat...

ZLÍN: Největší současná osobnost v oboru dramaturgie a scenáristiky, Australanka Linda Aronson, zavítala ve dnech 2.–7. listopadu do Zlína. Světová expertka, která ve své praxi běžně spolupracuje s oscarovými tvůrci, přijela na pozvání ateliéru Audiovizuální tvorba UTB. Pro jeho studenty navíc připravila sérii odborných workshopů. Co na zlínské začínající tvůrce říká? „Měli by se méně stydět. Jsou velmi talentovaní.“    

Zlínský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
12.11.2019

ČR: Autorka a nakladatelka Monika Kopřivová, která se ve svých knižních počinech zaměřuje na budování mezigeneračních vztahů a uchovávání rodinných vzpomínek, uvádí na trh dlouho připravovanou knihu Naše výlety. Ta umožňuje zaznamenávat zážitky z rodinných cest. Pro milovníky beletrie pak je připraven dárkový titul – Velká kniha povídek o psech a v aktuální nabídce nechybí ani Velký rodinný kalendář 2020.

Celá ČR
Knihy, literatura, média
Co se děje
11.11.2019

ČR: Česká televize připravila pro letošní Vánoce čtyři nové pohádky. Prvního ledna odvysílá premiéru Marie Terezie a po Novém roce odstartuje nový formát, ve kterém se představí dvanáct amatérských pekařů a cukrářů Peče celá země.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Živé umění
Co se děje
12.11.2019

ZLÍN: Podoba památníku je téměř autentická z doby jeho prvního otevření 12. 7. 1933 na počest tragicky zesnulého světoznámého zlínského podnikatele Tomáše Bati. Architekt F. L. Gahura lapidární stavbou geniálně vyjádřil osobnost svého šéfa, i proto je stavba označována jako vrcholné dílo zlínského funkcionalismu. Dominantou otevřeného prostoru je maketa letounu JUNKERS FU13.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje, Pozvánka na výlet
08.11.2019