pátek
22. března 2019
Svátek slaví: Leona
© Logo fonduČesko-německý fond budoucnosti vyhlásil téma na rok 2019

ČR: Bezpočet projektů a iniciativ přispělo a přispívá k tomu, že se Češi a Němci lépe poznávají, navazují vzájemná přátelství a společně zpracovávají otázky minulosti, ale i budoucnosti. V posledních letech se však ukázalo, že hranice často již neprobíhají mezi zeměmi, ale napříč oběma společnostmi 

 

Autor článku: 
luk

Např. mezi městským a venkovským obyvatelstvem, napříč příjmovými a věkovými skupinami nebo s ohledem na dosažené vzdělání. Různé životní podmínky a možnosti se zapojit do veřejného dění silně ovlivňují vnímání společenských problémů a jejich řešení. Pro zamezení nárůstu těchto společenských dělících linií je důležité podporovat vůli, ale také možnosti k účasti na společném dialogu. 

Téma roku 2019 je: Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti  

Svým Tématem roku 2019 by chtěl Fond budoucnosti motivovat české a německé aktéry, aby se postavili proti rozdělujícím tendencím a hledali dialog nejen mezi oběma společnostmi, ale i v jejich rámci.

Podporu až do výše 70 % celkových projektových nákladů získají takové česko-německé projekty, které se zabývají různými dělícími liniemi uvnitř obou společností (Musíme spolu mluvit!) anebo připraví noví aktéři z venkovských a strukturálně slabých oblastí/městských periferií (Jdeme do toho s vámi!). V oblasti škol se chceme zaměřit zejména na střední odborné školy/učiliště.


Podmínky poskytování podpory:

Musíme spolu mluvit! - Dělící linie ve společnosti v přeshraničním dialogu
Vyšším příspěvkem budou podpořeny česko-německé projektové záměry, které se tematicky zabývají příčinami polarizace společnosti a navrhují strategie na posílení společenské soudržnosti. Vítány jsou vzdělávací a diskuzní formáty, ale také inovativní a kreativní přístupy z kulturní a umělecké oblasti.
 

Jdeme do toho s vámi! - Nová partnerství  v regionech a na městských periferiích
I přes řadu skvělých česko-německých projektů ve venkovských oblastech naše zkušenosti ukazují, že projekty častěji předkládají a realizují aktéři z měst a z městských částí situovaných blíže k centru. To chceme změnit! Vyšší podporu získají i bez tematického projektového zaměření nová česko-německá partnerství aktérů především z obcí a malých měst (do 20.000 obyvatel), městských periferií nebo oblastí se sociálním napětím. Přivítáme rovněž projekty setkávacího charakteru, které zrealizují střední odborné školy/učiliště a centra mládeže.

Téma roku musí být hlavní součástí obsahové agendy projektu. Realizace projektu může zasahovat i do roku 2020.

Informace k podání žádosti a kontakt zde.

 

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: CBS Nakladatelství vydalo tolik očekávanou knihu Česko z nebe, která svým čtenářům nabízí letecké pohledy na Českou republiku a zároveň zastřešuje edici se stejným názvem – Česko z nebe, která vzniká v jednotlivých regionech. Kniha nabízí unikátní letecké fotografie Česka a pohled na naši vlast z ptačí perspektivy.

Celá ČR
Cestovní ruch, Knihy, literatura, média, Památky, Vzdělávání
Co se děje
22.03.2019

ČR: Trochu neučesané texty z deníčku určené původně jen na facebookovou stránku Egon - z mýho deníčku se přetavily pod křídly malého, ale renomovaného nakladatelství Titanic ve skutečnou Knížku. Vysazenou písmem Baskerville... Ve vynikající grafické úpravě studia CartonClan, s fotografiemi Petry Baďurové a Miroslava Zajíce.

Celá ČR
Knihy, literatura, média
Co se děje
22.03.2019

NOVÁ BYSTŘICE: Za účasti jihočeské hejtmanky Ivany Stráské a rakouského velvyslance Alexandera Grubmayra byl v Nové Bystřici představen přeshraniční projekt spolupráce v oblasti cestovního ruchu, do něhož jsou zapojeny významné výletní cíle z oblasti rakouského Waldviertelu a jižních Čech. Diskutováno bylo rovněž výročí 30 let od pádu železné opony a téma dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce.

Jihočeský kraj
Cestovní ruch, Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Památky, Menšiny a cizinci
Co se děje
22.03.2019

PARDUBICE: V rámci celostátní kampaně na podporu čtenářství Březen – měsíc čtenářů oceňují knihovny napříč republikou své nejlepší uživatele. V letošním roce se kandidát na Čtenáře roku hledal v řadách mužů nad 18 let. Není proto divu, že se Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který tuto soutěž iniciuje, rozhodl tentokrát název udělovaného titulu pozměnit a vyhlašovat tak Mistry četby roku 2019.

Pardubický kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Živé umění
Co se děje
22.03.2019