středa
19. června 2019
Svátek slaví: Leoš
© Logo fonduČesko-německý fond budoucnosti vyhlásil téma na rok 2019

ČR: Bezpočet projektů a iniciativ přispělo a přispívá k tomu, že se Češi a Němci lépe poznávají, navazují vzájemná přátelství a společně zpracovávají otázky minulosti, ale i budoucnosti. V posledních letech se však ukázalo, že hranice často již neprobíhají mezi zeměmi, ale napříč oběma společnostmi 

 

Autor článku: 
luk

Např. mezi městským a venkovským obyvatelstvem, napříč příjmovými a věkovými skupinami nebo s ohledem na dosažené vzdělání. Různé životní podmínky a možnosti se zapojit do veřejného dění silně ovlivňují vnímání společenských problémů a jejich řešení. Pro zamezení nárůstu těchto společenských dělících linií je důležité podporovat vůli, ale také možnosti k účasti na společném dialogu. 

Téma roku 2019 je: Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti  

Svým Tématem roku 2019 by chtěl Fond budoucnosti motivovat české a německé aktéry, aby se postavili proti rozdělujícím tendencím a hledali dialog nejen mezi oběma společnostmi, ale i v jejich rámci.

Podporu až do výše 70 % celkových projektových nákladů získají takové česko-německé projekty, které se zabývají různými dělícími liniemi uvnitř obou společností (Musíme spolu mluvit!) anebo připraví noví aktéři z venkovských a strukturálně slabých oblastí/městských periferií (Jdeme do toho s vámi!). V oblasti škol se chceme zaměřit zejména na střední odborné školy/učiliště.


Podmínky poskytování podpory:

Musíme spolu mluvit! - Dělící linie ve společnosti v přeshraničním dialogu
Vyšším příspěvkem budou podpořeny česko-německé projektové záměry, které se tematicky zabývají příčinami polarizace společnosti a navrhují strategie na posílení společenské soudržnosti. Vítány jsou vzdělávací a diskuzní formáty, ale také inovativní a kreativní přístupy z kulturní a umělecké oblasti.
 

Jdeme do toho s vámi! - Nová partnerství  v regionech a na městských periferiích
I přes řadu skvělých česko-německých projektů ve venkovských oblastech naše zkušenosti ukazují, že projekty častěji předkládají a realizují aktéři z měst a z městských částí situovaných blíže k centru. To chceme změnit! Vyšší podporu získají i bez tematického projektového zaměření nová česko-německá partnerství aktérů především z obcí a malých měst (do 20.000 obyvatel), městských periferií nebo oblastí se sociálním napětím. Přivítáme rovněž projekty setkávacího charakteru, které zrealizují střední odborné školy/učiliště a centra mládeže.

Téma roku musí být hlavní součástí obsahové agendy projektu. Realizace projektu může zasahovat i do roku 2020.

Informace k podání žádosti a kontakt zde.

 

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

PLZEŇ: Období socialismu a následná Sametová revoluce přinesly změny do politické, společenské a hospodářské sféry. Bytostně se ale také dotkly kultury, včetně architektury. Architekt Jan Soukup působil v době socialistického Československa v národním podniku Stavoprojekt. Po revoluci si založil soukromou architektonickou kancelář. O atmosféře doby minulé i té současné jsme spolu vedli rozhovor.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Památky, Živé umění
Články a komentáře
19.06.2019

PRAHA: Mezinárodní porota Trebbia ocenila v oblasti podpory kultury a umění podnikatele a filantropa Milana Fiľa. Cenu si převzal v rámci benefičního galavečera 18. ročníku této akce ve Španělském sále Pražského hradu.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Ostatní, Živé umění
Co se děje
19.06.2019

ČR: Projekt, který byl realizován u příležitosti oslav 100. výroční vzniku Československé republiky se nyní, poté co byl oceněn 70 000 spokojenými návštěvníky a dokončil svou 4 500 Km dlouho cestu po České republice a na Slovensku, dočkal i ocenění od odborné poroty soutěže.

Celá ČR
Ostatní
Co se děje
18.06.2019

ČR: Národní památkový ústav se letos stal poprvé partnerem mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power Prague Film Festival. Autoři tří filmů, které byly oceněny odbornou nebo diváckou porotou, získávají možnost natočit film pro příští 14. ročník na vybrané státní památce ve Středočeském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji.   

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Handicap, Soutěže a festivaly
Co se děje
18.06.2019