úterý
22. ledna 2019
Svátek slaví: Slavomír
© Logo fonduČesko-německý fond budoucnosti vyhlásil téma na rok 2019

ČR: Bezpočet projektů a iniciativ přispělo a přispívá k tomu, že se Češi a Němci lépe poznávají, navazují vzájemná přátelství a společně zpracovávají otázky minulosti, ale i budoucnosti. V posledních letech se však ukázalo, že hranice často již neprobíhají mezi zeměmi, ale napříč oběma společnostmi 

 

Autor článku: 
luk

Např. mezi městským a venkovským obyvatelstvem, napříč příjmovými a věkovými skupinami nebo s ohledem na dosažené vzdělání. Různé životní podmínky a možnosti se zapojit do veřejného dění silně ovlivňují vnímání společenských problémů a jejich řešení. Pro zamezení nárůstu těchto společenských dělících linií je důležité podporovat vůli, ale také možnosti k účasti na společném dialogu. 

Téma roku 2019 je: Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti  

Svým Tématem roku 2019 by chtěl Fond budoucnosti motivovat české a německé aktéry, aby se postavili proti rozdělujícím tendencím a hledali dialog nejen mezi oběma společnostmi, ale i v jejich rámci.

Podporu až do výše 70 % celkových projektových nákladů získají takové česko-německé projekty, které se zabývají různými dělícími liniemi uvnitř obou společností (Musíme spolu mluvit!) anebo připraví noví aktéři z venkovských a strukturálně slabých oblastí/městských periferií (Jdeme do toho s vámi!). V oblasti škol se chceme zaměřit zejména na střední odborné školy/učiliště.


Podmínky poskytování podpory:

Musíme spolu mluvit! - Dělící linie ve společnosti v přeshraničním dialogu
Vyšším příspěvkem budou podpořeny česko-německé projektové záměry, které se tematicky zabývají příčinami polarizace společnosti a navrhují strategie na posílení společenské soudržnosti. Vítány jsou vzdělávací a diskuzní formáty, ale také inovativní a kreativní přístupy z kulturní a umělecké oblasti.
 

Jdeme do toho s vámi! - Nová partnerství  v regionech a na městských periferiích
I přes řadu skvělých česko-německých projektů ve venkovských oblastech naše zkušenosti ukazují, že projekty častěji předkládají a realizují aktéři z měst a z městských částí situovaných blíže k centru. To chceme změnit! Vyšší podporu získají i bez tematického projektového zaměření nová česko-německá partnerství aktérů především z obcí a malých měst (do 20.000 obyvatel), městských periferií nebo oblastí se sociálním napětím. Přivítáme rovněž projekty setkávacího charakteru, které zrealizují střední odborné školy/učiliště a centra mládeže.

Téma roku musí být hlavní součástí obsahové agendy projektu. Realizace projektu může zasahovat i do roku 2020.

Informace k podání žádosti a kontakt zde.

 

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Popiš památku je název soutěže pro nové i zkušené wikipedisty, která zahájila 15. ledna a potrvá do 15. března 2019. Druhý ročník soutěže zorganival opět spolek Wikimedia Česká republika. Partnerem soutěže se stal portál PROPAMÁTKY.

Celá ČR
Ostatní, Památky
Co se děje
22.01.2019

ZLÍN: Klub přátel divadla ve Zlíně slaví sympatické kulaté výročí. Ustavující schůze se konala 23. ledna 1989, přesně před 30 lety. Od té doby příznivci divadla společně shlédli 106 představení v divadlech v Česku i na Slovensku a setkali se s řadou výjimečných osobností, například se Zdeňkem Podskalským, Jiřím Suchým, Jitkou Molavcovou, Tomášem Töpferem, Eliškou Balzerovou a dalšími.

Zlínský kraj
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
22.01.2019

ZLÍN: Více než 60 amatérských kapel bojuje letos v soutěži, kterou vyhlásili organizátoři Zlín Film Festivalu. O tom, které tři z nich vystoupí na 59. ročníku ve festivalové koncertní zóně jako předkapela MANDRAGE, MIRAI nebo INEKAFE, může až do konce dubna rozhodovat veřejnost. 

Celá ČR, Zlínský kraj
Soutěže a festivaly
Co se děje
22.01.2019

PRAHA: Vedení pražského magistrátu začne jednat o odkupu bývalého Borůvkova sanatoria v Legerově ulici,  kde zemřel Jan Palach a Josef Toufar. Důvodem je snaha vytvořit z této budovy důstojné místo, které by připomnělo historické milníky Česka v průběhu dvacátého století. 

Hl. m. Praha
Památky
Co se děje
22.01.2019